Fragment mapy kwatermistrzostwa z roku 1839. Widoczne żydowskie mogiłki przy drodze do Moczydeł.

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.