Logo JZI

Uchwały podjęte na 3 Walnym Zebraniu Członków JZI

Uchwała nr 1/2020
o przyjęciu sprawozdania merytorycznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2019

§ 1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 14 września 2020 r. postanawiają przyjąć sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 2/2020
o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2019

Na podstawie §25 uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 14 września 2020 r. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, postanawiają:

§1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2018 składające się z:
• wstępu do sprawozdania
• bilansu
• rachunku zysków i strat
• informacji dodatkowej

§2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 6 495,42 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 3/2020
o udzieleniu absolutoriom dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2019

§ 1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 14 września 2020 r. postanawiają udzielić absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 4/2020
w sprawie przedłużenia kadencji członkom Zarządu Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

§ 1

Na podstawie §20 Statutu uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 14 września 2020 r. postanawiają przedłużyć kadencję Zarządu w składzie:

  1. Ryszard Józef Korąkiewicz – Prezes Zarządu
  2. Urszula Wojewnik – Członek Zarządu
  3. Krzysztof Arkadiusz Zięcina – Członek Zarządu

na 3 lata

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 5/2020
w sprawie przedłużenia kadencji członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

§ 1

Na podstawie §20 Statutu uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 14 września 2020 r. postanawiają przedłużyć kadencję Komisji Rewizyjnej w składzie:

  1. Marek Bartoszewicz – Przewodniczący
  2. Aneta Chilmon – Członek Komisji
  3. Sabina Filipkowska – Członek Komisji

na 3 lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.