Posted on Leave a comment

Janówka – indeksy ślubów z lat 1928-1936

Kolejna aktualizacja bazy danych wyszukiwarki Geneo dotyczy ślubów z parafii Janówka z lat 1928-1936. W tym okresie zawarto 336 ślubów. Zapisujący utrzymywał ścisły format zapisu, zawierający m. in. informacje o miejscu urodzenia młodych, dzięki czemu możemy dość dokładnie prześledzić ich losy. Pomagają w tym również dopiski na marginesach o zgonach zaślubionych, sięgające czasem czasów współczesnych, ale te są raczej nieliczne. Warto zwrócić uwagę na całkiem sporą ilość osób urodzonych w USA, którzy powrócili do kraju po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na stałe lub czasowo. W roku 1935 wśród świadków ślubu zaczęły pojawiać się kobiety. Później tradycja ta systematycznie się umacniała i po dzień dzisiejszy kobieta i mężczyzna jako świadkowie to najpowszechniej spotykana kombinacja (choć dozwolone są dowolne). W tym samym roku mamy też pierwsze śluby udzielone w okresie Narodzenia Pańskiego
(od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego do niedzieli po 6 stycznia włącznie, zwanej Niedzielą Chrztu Pańskiego). Wcześniej w tym okresie ślubów nie udzielano podobnie jak w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Na jedną metrykę chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, a właściwie na występujące przy niej dopiski. Otóż w 1933 roku ślub biorą Aleksander Fortuniewicz i Bronisława Kopiczko. Dopiski mówią, że oboje zmarli tego samego dnia 34 lata później w Grabowie. Ciekawi jesteśmy czy wiecie coś na ten temat? Wypadek? Pożar?

Skany księgi są dostępne na stronach serwisu szukajwarchiwach.pl.

Księgę zindeksował Michał Sienkiewicz, a weryfikowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Krasnybór – indeksy ślubów z lat 1922-1935

Ostatnio mamy dużą różnorodność jeśli chodzi o parafie, z których indeksy dodajemy do wyszukiwarki Geneo. Tym razem to 365 indeksów ślubów z lat 1922-1935. Znajdziemy tu mnóstwo informacji genealogicznych, również dotyczących zgonów osób zaślubionych w postaci dopisków na marginesach. Jest jednak to jeden dopisek, z którym wcześniej nigdy się nie zetknęliśmy.

Jest to unieważnienie ślubu Jana Sienkiewicza z Dominiką Skokówną wyrokiem Sądu Arcybiskupiego Wileńskiego z 1937 roku. Jako uzasadnienie przywołuje się Kanon 1069 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (z 1917 roku). W owym czasie paragraf ten brzmiał: “Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego…”. Czyli mamy tu do czynienia z przypadkiem bigamii!

Ponadto znajdziemy tam dwa przypadki cywilnego rozwiązania małżeństwa, ale już po wojnie, przez sądy PRL. Jest to już ostatnia dostępna do indeksacji księga ślubów z parafii Krasnybór. Następne znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego i dopiero po upływie 80 lat od wypełnienia ostatniej karty księgi zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Suwałkach. Łącznie przez lata pracy zindeksowaliśmy 5860 ślubów i zapowiedzi z parafii Krasnybór.

Księgę zindeksował Darek Rudzewicz. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1900-1906

Dzięki nieprzerwanej pracy naszych indeksujących wolontariuszy możemy dziś ogłosić o kolejnej aktualizacji bazy danych wyszukiwarki Geneo. Jest to 1049 indeksów urodzeń z parafii Janówka z lat 1900-1906.

W tej księdze szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na dopiski wykonane przez proboszczów, urzędników Stanu Cywilnego, oraz później przez cywilne Urzędy Stanu Cywilnego. Mniej więcej co czwarta metryka opatrzona jest jakimś dopiskiem. W większości przypadków są to adnotacje o ślubie i zgonie osoby urodzonej, ale zdarzają się również sądowe informacje o korekcie imienia bądź nazwiska, lub o ujawnieniu ojca nieślubnego dziecka. Studiując te adnotacje genealodzy poszukujący przodków i krewnych w parafiach Raczki i Szczebra (tych “prawie bez ksiąg”) powinni być usatysfakcjonowani. Spośród wszystkich dopisków aż 38 dotyczy parafii Raczki i 18 parafii Szczebra. To sporo biorąc pod uwagę zaledwie 7-letni zakres dat obejmowanych przez tę księgę. Również należy pamiętać, iż Janówka jest tylko jedną z kilku parafii graniczących z parafią raczkowską i szczeberską. Indeksujemy dalej, a więc ciąg dalszy nastąpi.

Księgę z języka rosyjskiego zindeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Studzieniczna – indeksy ślubów z lat 1914-1924

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy około 200 indeksów ślubów z parafii Studzieniczna z lat 1914-1918. Jest to jedna z nielicznych parafii w regionie, w której spisywano metryki ślubów nieprzerwanie podczas I Wojny Światowej. Wybuch konfliktu i niepewność co do dalszego przebiegu wydarzeń spowodowały, że w w drugiej połowie 1914 roku nie spisano ani jednego ślubu, zaś w 1915 roku zaledwie 2. Rok 1916 to 12 metryk, a 1917 – tylko 6. Ostatni rok wojny przyniósł 11 zapisów. Dopiero od kolejnego roku liczba zawartych związków małżeńskich istotnie zaczęła wzrastać, by pod koniec księgi osiągnąć liczbę zbliżoną do 40.

Ogólnoświatowe konflikty wojenne jeszcze w jeden sposób odcisnęły swoje piętno na tych metrykach. Spowodowały ogromną migrację ludności. Znajdziemy więc tu osoby nie tylko z dziada pradziada mieszkające w pobliskich wioskach, czy sąsiednich parafiach, ale też z odległych zakątków rodzącego się państwa polskiego, a nawet z głębokich obszarów Rosji, a później ZSRR. Znajdziemy więc osoby urodzone w Warszawie i okolicznych podwarszawskich parafiach, ale też w Żytomierzu, Jekaterynosławiu, Łuczeńsku, w okolicach Niżnego Nowogrodu, a nawet na Krymie.

Ci którzy szukają mieszkańców parafii ze szczątkowo zachowanymi rejestrami metrykalnymi (Szczebra, Raczki, Lipsk) też powinni mieć niewielkie powody do zadowolenia i nadzieję na odnalezienie poszukiwanych osób.

Księga była prowadzona niezwykle starannie przez ks. Konstantego Peczkajtysa, początkowo w języku rosyjskim, potem w języku polskim. W bardzo wielu przypadkach podawał precyzyjną, przepisaną z metryki datę urodzenia młodego i młodej. Zawsze też określał miejscowość ich urodzenia.

Księgę zindeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy! Rocznik 1923 był już zindeksowany wcześniej z duplikatu przez Renatę Rapczyńską.

 
Posted on Leave a comment

Krasnopol – indeksy ślubów z lat 1823-1825

Najnowsza aktualizacja bazy danych Geneo dotyczy ślubów i zapowiedzi z parafii Krasnopol z lat 1823-1825. To 80 indeksów z trzech ksiąg stanu cywilnego. Księgi bardzo ciekawe, bo obejmujące wszystkie wyznania. Prócz małżeństw katolickich i żydowskich znajdziemy śluby osób obrządku ewangelicko-augsburskiego i filipońskiego (chyba pierwszy ślub filiponów w naszych indeksach). Ponadto prócz zawartych małżeństw w indeksach znajdują się także zapowiedzi, po których małżeństwo w parafii Krasnopol nie odbyło się, bo młoda była z innej parafii. Jednak nie była to jedyna przyczyna, że do spisania aktu małżeństwa nie dochodziło.  Jak widać we fragmencie metryki poniżej, zapowiedzi powtarzano, gdyż “do małżeństwa nie doszło z powodu ubóstwa obie strony musiały zająć się służbą prywatną w posługach gospodarskich dla wyżywienia się”.

W tych trzech księgach ślubów znajdziemy osoby z wielu pobliskich parafii, takich jak Kaletnik, Jeleniewo, Berżniki, Przerośl, Puńsk, Sejny, Suwałki i bardziej oddalonych Olwita czy Lipsk nad Biebrzą. Dla części osób parafii pochodzenia nie udało się ustalić, gdyż nie podały urzędnikowi metryki urodzenia, lecz potwierdzony przez Sąd Pokoju akt znania.

To już ostatnie księgi ślubów z parafii Krasnopol spisane według Kodeksu Napoleona, który w 1826 zastąpiony został Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego.

Wszystkie trzy księgi zindeksował Tomek Gaździński. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Filipów – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z 1882 roku

Staramy się ciągle rozwijać wkraczając na nowe obszary. Obecnie przyszła kolej na indeksację parafii Filipów, która pojawiła się na naszej mapie. Rozpoczynamy skromnie publikując w wyszukiwarce Geneo 418 indeksów urodzeń, ślubów i zgonów (214+64+140) z roku 1882. Początek skromny, ale cel długoterminowy ambitny, bo to średniej wielkości parafia, a ksiąg do indeksacji jest niemal 200. Z reguły są to duplikaty tak jak ten, z którego indeksy są publikowane.

Zachęcamy do podłączenia się do zadania indeksacyjnego. Wybór jest ogromny, co widać w naszej tabelce w zakładce Filipów. Pamiętajmy – im więcej osób uczestniczy w projekcie, tym szybciej zindeksujemy parafię i tym większa satysfakcja z wykonywanej pracy w szlachetnym celu. Serdecznie zapraszamy!

Pierwszą księgę z Filipowa zindeksowała Elżbieta Fikus inaugurując współpracę z JZI. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Jeleniewo – indeksy urodzeń z roku 1823

Ostatnio spłynęło do nas sporo zindeksowanego materiału, który staramy się w miarę na bieżąco weryfikować i publikować. Najświeższe indeksy, które znalazły się w bazie danych wyszukiwarki Geneo to ponad 320 urodzeń z parafii Jeleniewo z roku 1823. W księdze mamy do czynienia z osobną numeracją aktów urodzeń dzieci szlachty i żydów (tych ostatnich tylko początkowo, później numeracja urodzeń dzieci żydowskich została wmieszana do numeracji polskich dzieci chłopskich).

Spośród metryk szlacheckich chyba najciekawsza dotyczy zgłoszenia dwójki dzieci wielmożnego Mustafy (zapisano Mostafa) Murzy Muchy, porucznika Wojsk Polskich. Jego imię wskazuje na korzenie tatarskie. Pierwsze dziecko zostało zgłoszone dopiero gdy ukończyło 6 lat, bo urodziło się w głębi Guberni Mińskiej w folwarku Ostrów. Drugie już urodziło się w folwarku Przejma i zostało zgłoszone w normalnym trybie. Co bardziej dociekliwi znajdą w innych źródłach informacje o udziale Mustafy Mucha w wojnach napoleońskich.

Księgę zindeksował Marek Jasionowski inaugurując w ten sposób współpracę z Jamińskim Zespołem Indeksacyjnym. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Janówka – indeksy zgonów z lat 1843-1850

Baza danych wyszukiwarki Geneo wzbogaciła się o niemal 700 kolejnych indeksów. Tym razem są to dane z metryk zgonów z parafii Janówka z lat 1843-1850.

Co ciekawego w tej księdze? 1 października 1844 roku w wieku 43 lat umiera ksiądz proboszcz Jan Domański. Jego funkcję obejmuje ks. Józef Tomaszewski i to on zaczyna podpisywać metryki. Niestety nie piastuje swojego stanowiska zbyt długo, bo umiera 13 kwietnia 1849 roku mając lat 49. Po jego śmierci proboszczem zostaje ks. Wincenty Leonowicz. Obie metryki zgonów proboszczów można znaleźć właśnie w tej właśnie księdze.

Księgę indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Jeleniewo – indeksy urodzeń z lat 1810-1812

Do Geneo dodaliśmy ponad 800 indeksów z dwóch ksiąg urodzeń z Gminy Jeleniewo z lat 1810-1812. Pierwsza księga to okres od 1 maja 1810 roku do końca roku 1811, a druga obejmuje cały kalendarzowy rok 1812. W kilku metrykach można znaleźć wzmianki dotyczące wojsk napoleońskich maszerujących przez tereny Suwalszczyzny w drodze do Rosji. Chyba najciekawsza jest metryka #131 z 24 czerwca 1812 roku. Wielmożnemu Janowi Nepomucenowi Ejsmontowi, sędziemu pokoju powiatu dąbrowskiego rodzi się syn Aleksander. Urodzenie zgłaszają Jaśnie Oświecony Alexandr Jean-Andoche Junot (40 lat) Książę d’Abrantès, Marszałek Państwa Francuskiego, pułkownik generalny Husarów, gubernator Paryża, kawaler Orderów Wielkiego Orła Legii Honorowej, komandor Orderu Korony Żelaznej, Wielkiego Krzyża Portugalskiego, Wielkiego Krzyża Królewskiego i Wojskowego, s. Henryka Saskich, generał en Chef 4. Korpusu Wielkiej Armii oraz jego adiutant Andre d’Lagrave. Obaj w czasie przemarszu wojennego. Spieszyli się an tyle, że nie byli wstanie zaczekać na spisanie metryki, by złożyć podpisy (nad czym dziś ubolewamy).

Obraz może zawierać: tekst

Warto odnotować, że rok później Jean-Andoche Junot popełnił samobójstwo cierpiąc na zaburzenia umysłu. Nie przeszkodziło mu to jednak ciut wcześniej znakomicie dowodzić 8. Korpusem Armii Francuskiej w bitwie pod Borodino. Cóż za wybitne osobistości odwiedzały plebanię jeleniewską!

Obie księgi urodzeń z Jeleniewa zindeksował Wiktor Maciejowski. Dziękujemy!

 
Posted on Leave a comment

Janówka – indeksy urodzeń z roku 1889

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy nieco ponad 200 indeksów urodzeń z parafii Janówka z roku 1889. Dlaczego oryginał księgi obejmował tylko jeden rok? Rozwiązanie tej zagadki sięga roku 1949 kiedy to proboszczowie, którzy do czasu utworzenia obecnie znanych Urzędów Stanu Cywilnego prowadzili rejestry urodzeń, ślubów i zgonów, zostali zobowiązani do przekazania władzom świeckim ksiąg od roku 1890. Niektórzy, co bardziej nieposłuszni proboszczowie, ukryli księgi i zasłaniali się ich zniszczeniem podczas wojny. W większości przypadków księgi zostały przekazane. Problem pojawiał się, gdy księga zaczynała się przed 1890 rokiem. W wielu przypadkach w Urzędach Stanu Cywilnego znalazły się więc księgi obejmujące lata wcześniejsze, a w niektórych proboszczowie rozrywali księgi i przykazywali część od roku 1890. Tak się zdarzyło z oryginalną księgą urodzeń parafii Janówka z lat 1889-1893 – do USC trafiły lata 1890-1893, a w archiwum parafialnym został tylko jeden rocznik: 1889.

Księgę z języka rosyjskiego zindeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!