Uchwały podjęte na 2 Walnym Zebraniu Członków JZI

Uchwała nr 1/2019
o przyjęciu sprawozdania merytorycznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2018

§ 1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 25 maja 2019 r. w Kryłatce postanawiają przyjąć sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 2/2019
o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2018

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 25 maja 2019 r. w Kryłatce po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, postanawiają:

§1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2018 – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składające się z:
• wstępu do sprawozdania
• bilansu
• rachunku zysków i strat
• informacji dodatkowej

§2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 9 366,63 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 3/2019
o udzieleniu absolutoriom dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2018

§ 1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 25 maja 2019 r. w Kryłatce postanawiają udzielić absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.