Logo JZI

Documents

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok

Uchwały podjęte na 1. Walnym Zebraniu Członków JZI w dniu 12 maja 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok

Uchwały podjęte na 2. Walnym Zebraniu Członków JZI w dniu 25 maja 2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok

Uchwały podjęte na 3. Walnym Zebraniu Członków JZI w dniu 14 września 2020 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok

Uchwały podjęte na 4. Walnym Zebraniu Członków JZI w dniu 16 września 2021 r.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.