Parish church in Jaminy. Photo from 1938.

Kościół parafialny w Jaminach. Zdjęcie z 1938 roku.

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.