Posted on Leave a comment

Krasnopol – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z roku 1874

Kościół w Krasnopolu

Z parafii Krasnopol z lat 1826-1915 zachowały się głównie księgi duplikaty. Każda taka księga to zbiór metryk urodzeń, ślubów i zgonów z pojedynczego roku. Prezentujemy właśnie indeksy z pierwszej tego typu księgi z Krasnopola z roku 1874. Łącznie do Geneo search engine dodajemy 236 nowych indeksów.

Księgę zindeksował Jan Roślewski. Dziękujemy!

 

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.