Posted on Leave a comment

Janówka – indeksy zgonów z lat 1872-1878

Kościół w Janówce

Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy kolejną porcję niemal 800 szczegółowych indeksów zgonów z parafii Janówka z lat 1872-1878.
W ciągu tych 7 lat parafia miała trzech proboszczów, a więc i trzech zapisujących. Najsmutniejszy był rok 1876, bo zarejestrowano w nim aż 183 zgony. W 1873 zgłoszono 3 zgony dzieci martwo urodzonych. Jedna 80-letnia kobieta umarła, a nikt nie znał jej nazwiska. Tak mniej więcej od października 1876 ksiądz Świątkowski zaprzestał podawania pokrewieństwa zgłaszających ze zmarłą osobą, czyli niestety pozostaje zgadywać, że np. Jan zgłaszający to ten sam, co Jan ojciec.

Z języka rosyjskiego starannie zindeksowała Alicja Felkner. Dziękujemy i zapraszamy jak zwykle do Geneo search engine.

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.