Posted on Leave a comment

Ponad 100 tysięcy indeksów JZI w wyszukiwarce!

W ostatnich dniach wykonaliśmy ogromną pracę uzupełniając bazę danych wyszukiwarki o kolejne indeksy JZI. Zasililiśmy ją głównie indeksami zgonów z Krasnegoboru (ponad 14 000 rekordów), a także indeksami zapowiedzi z tej samej parafii, zapowiedziami z Raczek, Szczebry, Janówki i Lipska. Robiliśmy to bez większego rozgłosu, ale być może niektórzy z Was zauważyli, że danych jest więcej. Dzisiaj jednak kilka słów podsumowania.

Obecnie w wyszukiwarce Geneo znajduje się około:

  • 51 600 indeksów urodzeń
  • 13 300 indeksów ślubów i zapowiedzi
  • 38 100 indeksów zgonów

Razem to 103 tysiące rekordów. Może nie jest to ilość  porównywalna z innymi genealogicznymi bazami danych, ale pamiętajmy, że jeden rekord to nie tylko imię i nazwisko osoby. To również szczegółowe dane na temat jego rodziców, informacje o świadkach, chrzestnych, księżach, a  także, w niektórych przypadkach, precyzyjnie opisane wydarzenia z życiorysu. Szacujemy, że informacje zawarte w naszych indeksach dotyczą blisko pół miliona osób! Taki ogrom genealogicznych danych nie byłby możliwy bez naszych przyjaciół, którzy bezinteresownie acz mozolnie indeksują i weryfikują poszczególne księgi. Nie byłby możliwy również bez Was, drodzy Sympatycy, gdyż Wasze wsparcie, zarówno w formie finansowej jak i słów zachęty do dalszych działań lub podziękowań za włożony trud, stanowią dla nas największy motywator. Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia JZI, osobom fotografującym, indeksującym, weryfikującym, kibicującym nam przez lata sympatykom, tym którzy wspierali nas finansowo i tym, którzy dopiero to zrobią 🙂 Dziękujemy!

I zapraszamy do poszukiwania przodków i krewnych w wyszukiwarce Geneo.

 
Posted on Leave a comment

Janówka – indeksy ślubów z lat 1820-1825

Kościół w Janówce

W ostatnich godzinach do wyszukiwarki dodaliśmy indeksy ślubów z parafii Janówka z kolejnych 6 ksiąg stanu cywilnego z lat 1820-1825. W ten sposób zakończyliśmy indeksację ksiąg ślubów stanu cywilnego z parafii Janówka do roku 1825. Wcześniejsze księgi to księgi kościelne, a późniejsze nie zawierają aż tyle informacji o znaczeniu genealogicznym. Uwagę chcielibyśmy zwrócić na Dwór Dowspuda, który mimo swojego bliskiego sąsiedztwa z Raczkami przynależał do parafii Janówka. Analizując indeksy z tego miejsca otrzymamy nieprawdopodobną wręcz ilość informacji na temat tego tętniącego życiem miejsca. Znajdziemy tam informacje na temat mieszkańców tego miejsca przynależnych do wszystkich klas społecznych: począwszy od szlachetnie urodzonych stałych i tymczasowych mieszkańców dworu, po służących, praczki, bednarzy, stolarzy czy mularzy. Generał Ludwik Pac nie szczędził pieniędzy ani obietnic by sprowadzać specjalistów z odległych zakątków Polski i z zagranicy. Były więc we dworze osoby z Warszawy, Rosji, Anglii, a nawet z Włoch. Zapraszamy do lektury!

Lata 1820-1824 zindeksował Michał Sienkiewicz, a rok 1825 Alicja Felkner. Dziękujemy!

Nowe indeksy ślubów można przeszukiwać korzystając z naszej Geneo search engine.

 
Posted on Leave a comment

Janówka – urodzenia z lat 1890-1893

Kościół w Janówce

W nocy do naszej wyszukiwarki dodaliśmy nowe indeksy z parafii Janówka z księgi urodzeń z lat 1890-1893. To prawie 900 nowych metryk z informacjami o dziecku, rodzicach, chrzestnych i świadkach. Indeksacja odbywała się na podstawie skanów zgromadzonych w zasobach szukajwarchiwach.pl.  Zapraszamy do lektury!

Całą księgę zindeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

Indeksy urodzeń z Janówki z lat 1890-1893 można przeszukać korzystając z Geneo search engine.

 
Posted on Leave a comment

Zapowiedzi z Jamin w wyszukiwarce Geneo

Po raz kolejny dopalamy naszą wyszukiwarkę i przenosimy do niej indeksy zapowiedzi z parafii Jaminy z lat 1826-1884 (pierwsza księga) i 1931-1963 (druga księga). Jeśli chodzi o tę drugą księgę, to w wynikach wyszukiwania pojawiają się rezultaty, które dotyczą zapowiedzi sprzed 80 lat. Systematycznie będziemy importować do wyszukiwarki kolejne indeksy zapowiedzi z pozostałych parafii. Zapraszamy do wyszukiwania przy użyciu Geneo search engine!

 
Posted on Leave a comment

Janówka – urodzenia z lat 1867-1872

Kościół w Janówce

Dzisiaj do naszej wyszukiwarki dodaliśmy nowe indeksy z parafii Janówka z księgi urodzeń z lat 1867-1872. To solidna porcja informacji, obejmująca ponad 800 metryk. Lekko zaskoczył nas podczas indeksacji i weryfikacji fakt, że ponad 10% chrztów zostało udzielonych przez księży raczkowskich. Świadczy to o ścisłych związkach pomiędzy tymi parafiami.  Zapraszamy do lektury!

Całą księgę zindeksowała Renata Rapczyńska. Dziękujemy!

Indeksy urodzeń z Janówki z lat 1867-1872 można przeszukać korzystając z Geneo search engine.

 
Posted on Leave a comment

Żyliny – aneksy do ślubów z lat 1928-1935

Dzisiaj kolejna, bardzo interesująca naszym zdaniem publikacja. Dodajemy indeksy aneksów do ślubów z parafii Żyliny z lat 1928-1935. Czym są owe aneksy. Jest to zbiór różnorakich dokumentów wymaganych przez księdza, urzędnika stanu cywilnego przez zawarciem związku małżeńskiego. W skład aneksów mogą wchodzić więc odpisy z metryk urodzeń (jeśli któreś z przyszłych małżonków nie pochodziło z miejscowej parafii), akty zgonów, którymi musiały wykazać się wdowy i wdowcy, zaświadczenia o wyszłych zapowiedziach i inne dokumenty, które trudno sklasyfikować. Parafia Żyliny, w tamtym okresie z siedzibą w Podżylinach, została erygowana dopiero w 1927 roku. Z tego właśnie powodu wśród aneksów mamy całą masę aktów urodzeń z parafii, z których parafia Żyliny wyodrębniła się. Ze szczególną radością chcielibyśmy odnotować około 35 odpisów aktów urodzeń z parafii Raczki, z okresu z którego żadne księgi nie ocalały. Ponadto znajdziemy tam dokumenty z parafii Bakałarzewo, Janówka, Szczebra, Filipowo i innych. Łącznie to 120 odpisów z metryk urodzeń, 41 zaświadczeń o zapowiedziach i 7 odpisów z metryk zgonów. Zapraszamy do lektury!

Księgi zindeksował Wiktor Maciejowski. Zweryfikował Michał Sienkiewicz. Dziękujemy i zapraszamy do lektury!

Nowe indeksy można przeszukać korzystając z Geneo search engine.

 
Posted on Leave a comment

Augustów – indeksy zgonów z roku 1825

Dzisiaj mała, ale jakże sympatyczna aktualizacja. Do wyszukiwarki dodajemy indeksy z księgi zgonów z Augustowa z roku 1825. Dlaczego cieszy nas ta aktualizacja? Otóż dlatego, że lata 1808-1825 były najlepiej udokumentowanym okresem w XIX wieku z punktu widzenia genealogii. Tak było również w Augustowie. Wcześniej w naszej wyszukiwarce były już indeksy zgonów z Augustowa z lat 1808-1825, ale były to zindeksowane zapisy kościelne, prowadzone często po łacinie, krótkie notki niosące niewiele dodatkowych informacji. W indeksach cywilnych tych informacji jest za to cała masa. Chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na akt zgonu #79/1825. Umiera Wielmożny Wincenty Srzedziński, kasjer Obwodu Augustowskiego zam. w Suwałkach. Zmarł w domu pod nr 5, ale w miejscowości Wola Sufczyńska w parafii Kołbiel (Woj. Mazowieckie). Tam też spisano jego oryginalny akt zgonu.

Księgę zindeksował Marek Bartoszewicz. Dziękujemy i zapraszamy do lektury!

Indeksy zgonów z Augustowa z roku 1825 można przeszukać korzystając z Geneo search engine.

 
Posted on Leave a comment

Bargłów – indeksy zgonów z roku 1823

Aż do dziś w indeksach zgonów z Bargłowa mieliśmy lukę w roku 1823. Właśnie uzupełniliśmy brakujące dane ponad 150 rekordami z tego roku. Była to ostatnia księga zgonów z tej parafii z najpiękniejszego dla genealogów okresu 1808-1825, w którym to urzędnicy stanu cywilnego wpisywali najwięcej szczegółów do akt metrykalnych. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksowała Józefa Drozdowska. Dziękujemy!

Indeksy zgonów z Bargłowa z roku 1823 można przeszukać korzystając z Geneo search engine.

 
Posted on Leave a comment

Augustów – urodzenia z lat 1871-1874

Archiwum parafialne w Augustowie wciąż kryje wiele tajemnic, a my staramy się systematycznie je ujawniać. Jedną z nich jest księga urodzeń parafian augustowskich z lat 1871-1874. Zawiera ona nieco ponad 1000 metryk w tym kilka interesujących. Między innymi spisany został akt urodzenia córki aktorki dramatycznej z Warszawy Marianny Rudnickiej, rodzą się dzieci pracowników Magistratu Augustowskiego i Urzędu Powiatowego. Wśród świadków pojawiają się również miejscowi aptekarze i właściciele kamienic. Kawał lokalnej historii. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksował Zbyszek Mierzejewski. Dziękujemy!

Indeksy urodzeń z Augustowa z lat 1871-1874 można przeszukać korzystając z Geneo search engine.