Posted on Leave a comment

Janówka – indeksy zgonów z lat 1817-1825

Kościół w Janówce

W latach 1808-1825 w parafiach prowadzone były równolegle księgi metrykalne cywilne i kościelne. Teoretycznie powinny one zawierać dane dotyczące tych samych osób, aczkolwiek księgi kościelne zawierały zwykle mniej danych niż cywilne. Teoria teorią, a w praktyce księgi kościelne w istotny sposób różniły się od cywilnych.

Tak też było w przypadku księgi zgonów z Janówki z lat 1811-1825, której drugą część dodajemy właśnie do Geneo search engine. Znajdziemy tam osoby, których nie ma w cywilnych księgach zgonów, w tym również zmarłe za pruską granicą. Wśród osób, które się powtarzają czasem mamy do czynienia z innym imieniem lub modyfikacją nazwiska. Często wskazane jest miejsce pochówku.

Jednym słowem warto przejrzeć niemal 340 nowych indeksów, które z łaciny zindeksowała Urszula Zalewska. Dziękujemy!

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.