Opublikowano:

Rajgród – indeksy zgonów z lat 1805-1825 rozszerzone!

W ostatnim czasie zainaugurowaliśmy dodawanie danych z parafii Rajgród. Do naszej wyszukiwarki Geneo trafiło na pierwszy rzut 4760 aktów zgonu z lat 1805-1846. Indeksowali: Ryszard Korąkiewicz i Mirosław Bronakowski, a rozszerzenie danych z lat 1805-1825 do formatu JZI wykonał Zbigniew Mierzejewski. Dziękujemy.

Rozszerzenie danych zaowocowało wieloma ciekawymi odkryciami, m.in. w informacje o przodkach noblisty Henryka Sienkiewicza, którego dziadek Józef, był nadleśniczym w Rajgrodzie i zamieszkiwał w Woźnejwsi. Jego pierwsza małżonka zmarła tamże z tzw. „kołtuna”.

Początek tego okresu to wojny napoleońskie i przemarsze wojsk, których ślady również odnajdujemy w aktach zgonu, często z wymienioną jednostką i krajem pochodzenia. Zdarzały się liczne utonięcia np. w pobliskich jeziorach. Śmierć najliczniejsze żniwo zgarniała pośród dzieci, które nader często umierały na ospę i odrę. Zdarzały się też inne ciekawe opisy okoliczności zgonów, które po części opisane zostały w poście z 20 września 2018 r (link) na naszym Facebookowi profilu.

Zaskoczeniem także była ilość szlachetnie urodzonych w wielu miejscowościach położonych w parafii Rajgród. Zaobserwować było można, iż wówczas powstał nowy cmentarz w Rajgrodzie, choć nadal zdarzały się także pochówki na tzw. mogiłkach. Dokładna indeksacja i zapisy wg rozszerzonego formatu znacznie wzbogacają wiedzę o dawnych mieszkańcach i czasach, w których przyszło im żyć i umierać. Utwierdzają nas, że warto tak dokładnie indeksować. Zapraszamy i zachęcamy do lektury, jeśli nie w poszukiwaniu własnych przodków, to może dla zaspokojenia ciekawości, która jest pozytywnym motorem wszelkich działań.

 
Opublikowano:

Krasnopol – indeksy zgonów z lat 1818, 1821-1825

Dzisiaj do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy około 500 nowych indeksów z parafii Krasnopol. Pochodzą one z sześciu ksiąg stanu cywilnego z lat 1818 i 1821-1825. Do ciekawszych zaliczyć można odpisy z aktów zgonu mieszkańców Gminy Krasnopolskiej, którzy zmarli z dala od rodzinnych stron. Znajdziemy tam między innymi zmarłego w Zakładzie Kary i Poprawy w Warszawie, a także mężczyznę zmarłego podczas powrotu z prac drogowych w Konotopie w Guberni Łomżyńskiej.

Całość zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy ślubów z lat 1863-1872

Kilka godzin temu do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy kolejną solidną porcję indeksów z parafii Janówka. Tym razem są to metryki z księgi ślubów z lat 1863-1872.

Od roku 1868 proboszczowie utrzymujący księgi stanu cywilnego dla wyznania rzymsko-katolickiego byli zobowiązani do spisywania metryk w języku rosyjskim. W tym właśnie roku można było spotkać się z podwójnymi zapisami – kończącymi księgę prowadzoną w języku polskim i jednocześnie rosyjskojęzycznymi rozpoczynającymi kolejną księgę. W parafii Janówka wyjątkowo księga małżeństw w języku polskim prowadzona była aż do 1872 roku. Z kolei zapisy w języku rosyjskim pojawiły się zgodnie z przepisami w 1868 roku. Nie jest jasne czy przez pięć lat urzędnik stanu cywilnego prowadził równolegle dwie księgi, czy księga w języku rosyjskim została stworzona wtórnie z zapisów z księgi polskojęzycznej.

Są pewne drobne różnice w tych równoległych zapisach, a w księdze polskojęzycznej za ten sam okres potykamy więcej informacji dotyczących statusu społecznego uczestniczących w ceremonii osób, a także wyraźnie określono relacje rodzinne pomiędzy młodymi a świadkami (o ile pokrewieństwo istniało).

Księgę indeksował Michał Sienkiewicz. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Lipsk – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z roku 1848

Na palcach jednej ręki możemy policzyć ocalałe księgi z greko-katolickiej parafii w Lipsku. Do tej pory w naszej wyszukiwarce Geneo dostępne były trzy księgi-duplikaty z lat 1832, 1836 i 1838. Teraz udało nam się dotrzeć do czwartej księgi z 1848 roku. Wszystkie one obejmują urodzenia, śluby i zgony. Ostatnio dodane indeksy to 43 urodzenia, 16 ślubów i 23 zgony. Biorąc pod uwagę jednak skromność ocalałych zasobów z tej parafii i z Lipska w ogóle, cieszymy się, że możemy pochwalić się i tym nabytkiem.

Księgę indeksowała Małgorzata Laskowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Jeleniewo – indeksy urodzeń z lat 1808-1810

Od wczoraj w naszej wyszukiwarce Geneo dostępne są indeksy urodzeń z parafii Jeleniewo z dwóch ksiąg stanu cywilnego z lat 1808-1809 i 1809-1810. Mimo tego, że to tylko dwa roczniki (liczone od początku maja jednego roku do końca kwietnia roku kolejnego), to jest to aż ponad 560 nowych indeksów.

Indeksował Wiktor Maciejowski. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy ślubów z lat 1882-1889

Do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodaliśmy właśnie niemal 300 indeksów ślubów z parafii Janówka z lat 1882-1889.

Mimo największych starań nie udało się odczytać precyzyjnie wszystkich zapisów. Nie dlatego, że zapisujący te metryki wykonywał swoją pracę niestarannie, ale dlatego, że część zdjęć wykonanych w archiwum parafialnym była wyjątkowo nieostra. Pozostało kilkanaście znaków zapytania. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się j zlikwidować.

Z języka rosyjskiego księgę zindeksował Michał Sienkiewicz. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Bargłów – indeksy ślubów z 1819 roku

W nocy do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy ślubów z parafii Bargłów z księgi cywilnej z 1819 roku. Jeden rok, ale mnóstwo informacji zawartej w 46 aktach ślubów i 7 unikalnych aktach zapowiedzi.

Podczas indeksacji i weryfikacji w oczy rzuciła nam się osoba Franciszka Ochotnickiego. Był służącym w Kamionce i w 1819 roku miał 57 lat. Musiała to być niezwykle szanowana osoba, gdyż proszony był na świadka aż przez 16 par, w większości nie powiązanych miejscem zamieszkania czy urodzenia z Kamionką! Również szlachetnie urodzonych i starozakonnych. Może kiedyś uda się uzyskać więcej informacji o Franciszku Ochotnickim i rozwiązać zagadkę, czemuż to cieszył się takim poważaniem.

Księgę indeksowała Józefa Drozdowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Janówka – kościelne indeksy zgonów z lat 1811-1816

Dzisiaj do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodajemy niemal 400 nowych rekordów z księgi zgonów z parafii Janówka z lat 1811-1816. Zapisy te to polskojęzyczna część skróconej, kościelnej księgi obejmującej lata 1811-1825. Mimo tego, że nie zwiększamy zakresu lat dla zgonów z tej parafii, to istotnie powiększamy zawartość informacyjną za ten okres.

“Jak zwykle pomiędzy zapisami kościelnymi, a zindeksowanymi już wcześniej zapisami cywilnymi za ten sam okres występują mniejsze bądź większe różnice. Dotyczą głównie wieku zmarłego oraz imion. Kilkanaście zgonów dotyczyło dzieci nieślubnych. W czterech przypadkach zauważyłam, że w księdze kościelnej dziecko było zapisane nazwiskiem matki i tylko dane matki podano, zaś w cywilnym akcie zgonu dziecko otrzymało nazwisko ojca, zaś danych matki tam nie ma. Gdyby nie dane z księgi kościelnej, nie byłoby wiadomo, że dane dziecko zmarło. Dla przykładu: Jakub Górski zmarł 1811-09-13, urodził się również pod tym nazwiskiem, a w cywilnym akcie zgonu ma wpis Jakub Chiliński. W tym wypadku tylko dane z księgi kościelnej informują, że konkretna osoba zmarła, a dane z aktu cywilnego ujawniają informację o ojcu, pod warunkiem oczywiście, że powiąże się ze sobą te dwa zapiski. Wybrałam przypadki, w których nazwisko w księdze kościelnej i akcie jest inne. Są tylko cztery takie sytuacje. Swoją drogą ciekawe co zdecydowało, że dziecko nagle dostąpiło zaszczytu posiadania nazwiska ojca. W pozostałych przypadkach, w cywilnych aktach zgonu widniało również nazwisko matki, albo nie znalazłam aktu zgonu.”

W tabeli jaśniejszym kolorem zaznaczono zapisy kościelne, a ciemniejszym analogiczne zapisy cywilne.

Lata 1811-1816 indeksowała oraz ciekawą analizę przeprowadziła Urszula Wojewnik. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Jeleniewo – indeksy zgonów z lat 1822-1824

Dzisiaj do wyszukiwarki Geneo dodajemy indeksy zgonów z parafii Jeleniewo z lat 1822-1824. Są to 3 księgi i ponad 500 indeksów. W ten sposób mamy już zindeksowane wszystkie księgi zgonów z lat 1808-1825 z tej parafii (prócz roku 1812 z którego księga zaginęła).

Indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!