Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – indeksy zgonów z lat 1836-1850

Niedawno do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy zgonów z parafii Bargłów z lat 1836-1850. Były one zarówno w genetece jak i w naszej bazie już wcześniej, ale w formie uproszczonej – bez dat, świadków i innych cennych informacji z punktu widzenia genealoga. Ponadto indeksy te zostały zweryfikowane, co poskutkowało ogromną ilością poprawek i uzupełnień w stosunku do oryginalnych indeksów. Zachęcamy do ponownego przeglądania tego okresu dat, gdyż ilość nowych informacji jest ogromna.

Na uwagę zasługuje spora ilość metryk z informacją o pochówku „na miejscowych mogiłkach” co często skutkowało nawet znacznym opóźnieniem w spisaniu aktu, a także niezgodnym z prawem pochówkiem bez naocznego przekonania się o zejściu denata.

Księgę indeksowała Anna Croizet, uzupełniała i weryfikowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy ślubów z lat 1814-1816

Indeksacja parafii Jeleniewo idzie dość sprawnie. Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy 150 kolejnych indeksów ślubów z trzech ksiąg stanu cywilnego z lat 1814-1816. Wpisów w księgach jest znacznie więcej niż 150, gdyż w latach 1808-1825 zapisywano również każdą zapowiedź osobno. Często bywało tak, że część istotnych dla nas genealogów informacji znajduje się w zapowiedziach, a część w metryce. Rolą indeksującego jest więc przeczytać wszystko, wyłuskać i scalić wszystkie konieczne dane w postaci jednego spójnego rekordu. Tym większy szacunek dla indeksujących śluby z tych lat!

Przełom 18. i 19. wieku to kres dużej migracji ludności na tym obszarze związanej z osadnictwem na nowych terenach, ale również będącej skutkiem pustoszących czasem całe wioski nieuleczalnych podówczas chorób zakaźnych. Wśród nowych indeksów znajdziemy więc osoby urodzone nie tylko w parafii Jeleniewo i w parafiach ościennych, ale również przybyszów z dość odległych parafii położonych daleko na północ (obecna Litwa) i daleko na południe (Mazowsze) od Jeleniewa. Znajdziemy też pojedyncze osoby, które do jeleniewskiego kościoła zawędrowały z okolic nadbiebrzańskich. Zachęcamy do wyszukiwania przodków i krewnych również pośród świadków.

Indeksowała Aneta Nowikowska-Kurowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy ślubów z 1823 roku

W czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy indeksację parafii Jeleniewo. Od tamtej pory do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy z 42 ksiąg, włącznie z właśnie opublikowaną zawartością księgi ślubów z 1823 roku. Jeszcze dużo pracy przed nami. Jak głosi obrazek, do indeksacji pozostało jeszcze około 140 ksiąg. Są to z reguły duplikaty (urodzenia, śluby i zgony z jednego roku w jednej księdze) – dużo w języku rosyjskim. Jest też sporo aneksów do akt małżeństw (wypisy z metryk urodzeń młodych, zaświadczenia o wyszłych zapowiedziach i wypisy z metryk zgonów współmałżonków wdów i wdowców). Na razie indeksujemy w większości księgi polskojęzyczne. Czas jednak powoli brać się również za księgi rosyjskojęzyczne. Czekamy na chętnych, którzy podjęliby się tego ambitnego zadania!

Księgę ślubów z 1823 roku zindeksował Ernest Koprowski. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Studzieniczna – indeksy urodzeń z lat 1890-1892

Jeszcze nie wystygły wczoraj dodane indeksy z Jeleniewa, a już do wyszukiwarki Geneo dodajemy kolejne. Jest to niemal 450 indeksów urodzeń z parafii Studzieniczna z lat 1890-1892. Księga powstała w latach 40-tych 20. wieku z rozerwania większej księgi i znalazła się w Urzędzie Stanu Cywilnego, a obecnie znajduje się w Archiwym Państwowym w Suwałkach. Takie traktowanie nie wyszło jej na dobre. Chcąc ratować luźne karty sklejono ją tak niefortunnie, że mimo dość szerokich marginesów nie widać części wpisów w metrykach. To samo dotyczy dopisków o ślubach i zgonach na marginesach. Z tego powodu momentami rozczytane dane sa niepełne.

Księgę z języka rosyjskiego zindeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy urodzeń z 1822 roku

Im więcej osób aktywnie indeksujących, tym szybciej i więcej materiałów możemy opublikować. Cieszymy się więc, gdy dołączają do naszego zespołu nowe osoby chętne do indeksacji. Wśród nich jest Stanisława Lipska, która ładnie zindeksowała księgę urodzeń z Jeleniewa z 1822 roku, a my moliśmy dodać niemal 300 nowych indeksów z tej parafii do wyszukiwarki Geneo.

Dziękujemy i zapraszamy kolejne osoby! Ta robota naprawdę wciąga!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – indeksy ślubów z lat 1926-1930

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy niemal 400 indeksów ślubów z lat 1926-1930. To bardzo ciekawa księga, pokazująca jak rozwiniętym i różnorodnym miastem był Augustów i jego mieszkańcy w okresie międzywojennym. Znajdziemy tu prócz chłopów, robotników i wyrobników również rybaków, rzemieślników, krawców i krawcowe, stolarzy, piekarzy, urzędników, żołnierzy, policjantów, handlowców, artystów i reprezentantów wielu innych zawodów charakterystycznych dla sporego miasta tętniącego życiem.

To co rzuca się w oczy to pochodzenie osób, które biorą ślub w Augustowie. Prócz „miejscowych” znajdziemy tu wielu przybyszy z całego kraju, których przyciągało szybko rozwijające się miasto. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na licznie pojawiających się wśród młodych i świadków żołnierzy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Łącznie przewija się ich tutaj 27-miu, niektórzy kilka razy. Warto wymienić ich z imienia, nazwiska i stopnia:

Stanisław Armatys, wachmistrz
Bernard Baranowski, wachmistrz
Edward Boniecki, porucznik
Franciszek Bryła, plutonowy
Zdzisław Chrząstowski, major (na stanowisku zastępcy dowódcy pułku)
Zygmunt Czapla, kapral/wachmistrz
Zygmunt Czech, wachmistrz
Bronisław Gierszewski, plutonowy
Teodor Grabski, wachmistrz
Tadeusz Grzemski, plutonowy
Franciszek Kadzikowski, plutonowy
Grzegorz Kazimierz Kafarski, starszy wachmistrz
Franciszek Kozłowski, plutonowy
Józef Kuliński, wachmistrz
Józef Kusiński, wachmistrz
Jan Lautenbach, wachmistrz
Jerzy Litewski, rotmistrz
Wincenty Magnes, plutonowy
Antoni Mikoda, starszy wachmistrz
Józef Pyrka, wachmistrz
Józef Sepko, plutonowy
Apoloniusz Ścisłowski, porucznik (późniejszy oficer administracyjno-materiałowy)
Alfons Wagnowski, wachmistrz
Antoni Wegner, starszy wachmistrz
Franciszek Wojtas, plutonowy
Bernard Wróblewski, wachmistrz
Wincenty Zmarzyński, ułan

Ponad 66% mężczyzn i 60% kobiet biorących ślub było piśmiennych. Statystyki te wyglądały nieco gorzej dla świadków, które były raczej starszymi osobami. Trudno jednak na tej podstawie precyzyjnie szacować poziom analfabetyzmu w międzywojennym Augustowie, bo zdarzało się, że pod aktem nie podpisywała się osoba, która ze względu na pełnioną funkcję musiała umieć pisać.

Wszystkie te informacje znajdziemy wykonując odpowiednią kwerendę w wyszukiwarce Geneo. Księgę indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Filipów – indeksy zgonów z lat 1812-1814

Do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy zgonów z parafii Filipów z lat 1812-1814. Z ważnych osobistości umiera wielmożny Jan Urbański, dzierżawca Folwarku Narodowego Milanowszczyzna. Umierają również dwie córki jaśnie pana Wawrzyńca Kuleszy, ekonoma Dworu Czostków. Poza tym szlachta pojawia się wśród zgłaszających. Warto poszukać, warto poczytać, bo to aż 437 nowych rekordów.

Trzy księgi stanu cywilnego zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy urodzeń z lat 1818-1819

Indeksacja ksiąg metrykalnych parafii Jeleniewo idzie całkiem dobrze. Zindeksowaliśmy już około 40 ksiąg, co biorąc pod uwagę wielkość tej parafii oraz standard indeksacji jaki sobie narzuciliśmy, jest dobrym wynikiem. Oby tak dalej! Martwi nas jednak trochę, że większość wolontariuszy indeksujących Jeleniewo podejmuje się odczytywania metryk w języku polskim, a przecież od 1868 roku wszystkie zapisy wykonywane były w języku rosyjskim. Czy znajdą się nowe osoby chętne do indeksacji tej parafii z języka rosyjskiego? Popytajcie znajomych, udostępniajcie ten wpis. Damy radę, prawda?

Dzisiaj do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy 571 kolejnych indeksów urodzeń z dwóch ksiąg stanu cywilnego z lat 1818-1819. Indeksował Wiktor Maciejowski. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Spis ludności parafii augustowskiej z lat 1870-1872

W zakamarkach archiwum parafialnego w Augustowie znajduje się bardzo ciekawa księga zatytułowana „Spis ludności parafii augustowskiej” sporządzony w latach 1870-1872. Zawiera on listę około 5500 osób wyznania rzymsko-katolickiego zamieszkujących obszar ówczesnej parafii Augustów.

Oprócz imienia i nazwiska zapisano relację w stosunku do głowy domu, a także rok urodzenia osoby. Można więc rzec, że jest to spis powszechny mieszkańców. Oczywiście należy pamiętać, że w tamtych czasach zwłaszcza w Augustowie mieszkało bardzo wiele rodzin wyznania mojżeszowego, prawosławnego i ewangelickiego, których w tym spisie nie znajdziemy. Najstarsze osoby wpisane do księgi urodziły się jeszcze w XVIII wieku. Pierwsze karty są mocno zniszczone, ale dalej stan księgi jest dobry. Na pierwszej, mocno uszkodzonej stronie znajduje się spis miejscowości objętych spisem i porównując go z zawartością księgi widać, że brakuje kart z danymi dla kilku mniejszych miejscowości.

Opublikowany zbiór danych można ładnie przetworzyć i uzyskać ciekawe wnioski na temat struktury ludności na tamtym obszarze i w tamtych czasach. Przykładowo zamieszczone wykresy ilustrują zmiany demograficzne jakie zaszły w Augustowie i okolicach w ciągu niemal 150 lat. Pokazują ilość osób w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na płeć. Wykres po lewej stronie bazuje na danych ze „Spisu ludności parafii augustowskiej”, wykres po prawej stronie powstał przy wykorzystaniu danych demograficznych GUS dla gminy wiejskiej Augustów i miasta Augustowa. Obszary objęte obiema bazami danych są zbliżone i można je porównywać.

To proste wykresy, ale można wysnuć interesujące wnioski. Przede wszystkim istotnie zwiększyła się liczba ludności w Augustowie i okolicach, ale goły okiem widać również drastyczne zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców. W XIX wieku najliczniejszą grupą wiekową były dzieci w wieku 5-15 lat, potem przeżywalność spadała drastycznie, a osoby po 65 roku życia stanowiły niewielki odsetek ogółu. Nie widać też istotnej różnicy pomiędzy płciami. W 2015 roku z kolei dominującą grupą są osoby w wieku produkcyjnym, a po 60 roku życia zaczynają zaznaczać się istotne różnice w wieku kobiet i mężczyzn. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i ich analizę pozostawiamy Wam.

„Spis ludności parafii augustowskiej” jest dostępny na stronie parafii Augustów dzięki indeksacji Wioli Ostrowskiej.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Najstarsze śluby z Bargłowa

Napis na okładce najstarszej księgi metrykalnej parafii Bargłów głosi: „Metryki ślubów i chrztów poczyna się od roku 1644 a kończy się do roku 1700”. Próżno jednak szukać w niej metryk z pierwszej połowy XVII wieku. Urodzenia (których jeszcze nie zindeksowaliśmy) rozpoczynają się od roku 1688, a śluby od 1686 roku. I właśnie indeksy ślubów z tej księgi dodaliśmy do wyszukiwarki Geneo.

Jest to zaledwie około 130 wpisów w języku łacińskim z lat 1686-1708. Są luki, przeskoki w datach, wykreślenia. Księga prowadzona mało starannie, trudna do odczytania. Poza imionami i nazwiskami młodych sporadycznie tylko podawani są świadkowie zawarcia związku małżeńskiego. Jednakże są to jedne z najstarszych, a więc i najcenniejszych śladów naszych przodków zamieszkujących parafię Bargłów.

Nie wiadomo skąd pojawia się różnica pomiędzy datami metryk a obiecującą datą początkową na okładce. Czy to błąd opisującego księgę? Czy też może karty z wcześniejszymi metrykami zostały dawno usunięte? Mimo to zachęcamy do lektury tych zapisów zindeksowanych przez Zbyszka Mierzejewskiego, któremu bardzo dziękujemy za udaną próbę przedarcia się przez zapisy sprzed ponad 300 lat!