Posted on Leave a comment

Spis ludności parafii augustowskiej z lat 1870-1872

W zakamarkach archiwum parafialnego w Augustowie znajduje się bardzo ciekawa księga zatytułowana “Spis ludności parafii augustowskiej” sporządzony w latach 1870-1872. Zawiera on listę około 5500 osób wyznania rzymsko-katolickiego zamieszkujących obszar ówczesnej parafii Augustów.

Oprócz imienia i nazwiska zapisano relację w stosunku do głowy domu, a także rok urodzenia osoby. Można więc rzec, że jest to spis powszechny mieszkańców. Oczywiście należy pamiętać, że w tamtych czasach zwłaszcza w Augustowie mieszkało bardzo wiele rodzin wyznania mojżeszowego, prawosławnego i ewangelickiego, których w tym spisie nie znajdziemy. Najstarsze osoby wpisane do księgi urodziły się jeszcze w XVIII wieku. Pierwsze karty są mocno zniszczone, ale dalej stan księgi jest dobry. Na pierwszej, mocno uszkodzonej stronie znajduje się spis miejscowości objętych spisem i porównując go z zawartością księgi widać, że brakuje kart z danymi dla kilku mniejszych miejscowości.

Opublikowany zbiór danych można ładnie przetworzyć i uzyskać ciekawe wnioski na temat struktury ludności na tamtym obszarze i w tamtych czasach. Przykładowo zamieszczone wykresy ilustrują zmiany demograficzne jakie zaszły w Augustowie i okolicach w ciągu niemal 150 lat. Pokazują ilość osób w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na płeć. Wykres po lewej stronie bazuje na danych ze “Spisu ludności parafii augustowskiej”, wykres po prawej stronie powstał przy wykorzystaniu danych demograficznych GUS dla gminy wiejskiej Augustów i miasta Augustowa. Obszary objęte obiema bazami danych są zbliżone i można je porównywać.

To proste wykresy, ale można wysnuć interesujące wnioski. Przede wszystkim istotnie zwiększyła się liczba ludności w Augustowie i okolicach, ale goły okiem widać również drastyczne zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców. W XIX wieku najliczniejszą grupą wiekową były dzieci w wieku 5-15 lat, potem przeżywalność spadała drastycznie, a osoby po 65 roku życia stanowiły niewielki odsetek ogółu. Nie widać też istotnej różnicy pomiędzy płciami. W 2015 roku z kolei dominującą grupą są osoby w wieku produkcyjnym, a po 60 roku życia zaczynają zaznaczać się istotne różnice w wieku kobiet i mężczyzn. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i ich analizę pozostawiamy Wam.

“Spis ludności parafii augustowskiej” jest dostępny na stronie parafii Augustów dzięki indeksacji Wioli Ostrowskiej.

Jamiński Zespół Indeksacyjny
Polub nas

Jamiński Zespół Indeksacyjny

Indeksacja akt metrykalnych Kotliny Biebrzańskiej, dawnego Dekanatu Augustowskiego, Suwalszczyzny, Ziemi Grodzieńskiej i okolic
Jamiński Zespół Indeksacyjny
Polub nas

Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.