Augustów

Roman Catholic parish (access via Geneo search engine):

 • Births: 1732-1745, 1846-1859, 1864-1874, 1879-1884, 1889-1892, 1897-1901, 1903, 1908-1913, 1916, 1921 (updated: 18 November 2021)
 • Marriages: 1729-1771, 1793-1825, 1842-1857, 1868-1875, 1882-1910, 1926-1930 (updated: 4 November 2021)
 • Deaths: 1798-1826, 1842-1866, 1883-1900, 1903, 1915-1920 (updated: 24 November 2021)
 • Funeral inventory: 1836, 1839 (updated: 24 February 2018)

Orthodox parish (access via Geneo search engine):

 • Births: 1914 (aktualizacja 15 April 2020)
 • Marriages: 1914 (aktualizacja 15 April 2020)
 • Deaths: 1914 (aktualizacja 15 April 2020)

Gmina żydowska (dostęp poprzez Geneo search engine):

 • Births: 1903-1904 (aktualizacja 24 November 2021)
 • Marriages: 1903-1904 (aktualizacja 24 November 2021)
 • Deaths: 1903-1904 (aktualizacja 24 November 2021)

Access via direct link:

AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1732-1745Parish937535101
1806-1825Parish937535102
1826-1830103missing book
1831-1837Parish937535104
1838-1845Parish937536105
1846-1848Parish937537106
1849-1851Parish937537107
1852-1855Parish108
1856-1859Parish937538109
1860-1863Parish937538110
1864-1868Parish111
1868-1870Parish112
1871-1874Parish113
1875-1878114missing book
1879-1884Parish115
1885-1888116missing book
1889-1892Parish117
1897-1900Parish118
1901-1908119missing book
1909-1913AP Suwałki63/148/0/1/7121
1916Parish122
1921Parish123
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1729-1771Parish937539201
1793-1825AD Łomża957207203
1814-1815AP Suwałki63/148/0/1/1204
1826-1841205missing book
1842-1850In private hands937539207
1851-1857Parish939429208
1858-1867209missing book
1868-1873Parish211
1874-1875Parish212
1876-1881213missing book
1882-1890Parish215
1890-1899AP Suwałki63/148/0/1/4216
1899-1908AP Suwałki63/148/0/1/6217
1909-1910Parish218
1910-1926AP Suwałki63/148/0/1/10219
1926-1930AP Suwałki63/148/0/1/9220
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1798-1825Parish957207401
1825AP Suwałki63/148/0/1/2402
1826Parish403fragments
1842-1847Parish939430422
1848-1853Parish423
1854-1858Parish939430424
1859-1866Parish939430425
1867-1874409missing book
1875-1882Parish410
1883-1889Parish411
1889Parish412
1890-1893AP Suwałki63/148/0/1/3413
1894-1900AP Suwałki63/148/0/1/5414
1901-1914415missing book
1915-1920AP Suwałki63/148/0/1/8416
1920-1928AP Suwałki63/148/0/1/11417
1927AP Suwałki63/148/0/1/12418index
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1903ParishD01
1904ParishD02
1928ParishD03
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1565Parish501Lustration of the city of Augustów and adjacent villages
1721Parish505List of Augustów parishioners
1801-1815Parish503Register of those receiving Holy Communion during the Easter period
1805Parish506Confessions
1832-1880Parish502Book of the Rosary Brotherhood
1870-1872Parish504Census of Augustów parish
1829AP Suwałki63/12/0/-/74Supervisory files of the parish church in Augustów
1832AP Suwałki63/12/0/-/81Funeral inventory files
1850-1879AP Suwałki63/12/0/-/295Lists of births, marriages and deaths
1880-1882AP Suwałki63/12/0/-/296Lists of deceased persons from civil registers
1880-1885AP Suwałki63/12/0/-/297Extracts of death certificates for Turówka suburb
1883AP Suwałki63/12/0/-/298Extracts of death certificates for Żarnowo suburb
1884-1886AP Suwałki63/12/0/-/299Extracts of death certificates for Augustów
1880-1892AP Suwałki63/12/0/-/300Extracts of death certificates for Augustów
1889-1890 AP Suwałki63/12/0/-/301Extracts of death certificates for Białobrzegi suburb
1892AP Suwałki63/12/0/-/303Certificates, citizenship certificates, military service, death certificates
1903-1904AP Suwałki63/12/0/-/308Lists of births, marriages and deaths
1903-1910AP Suwałki63/12/0/-/322Control report on population register
1883AP Suwałki63/12/0/-/429Housing tax for the city of Augustów and suburbs
1873AD ŁomżapAug Sygn 4Wizytacja parafii 1873
1797-1841AD ŁomżapAug Sygn 5Akta Konsystorza jenerelnego Diecezji Augustowskiej tyczące się kościoła augustowskiego 1797-1841
1819-1903AD ŁomżapAug Sygn 6Akta kancelari kurjalnej biskupa augustowskiego tyczące się kościoła parafialnego w Augustowie
1839AD ŁomżapAug Sygn 7Opis parafii 1839
1839AD ŁomżapAug Sygn 8Opis parafii 1839
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1914AP Wilno1923021D02Duplicate

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Augustów, miasto główne pow. t.n., leży nad rzeką Nettą, pod 53° 49' szer. i 40° 38' dł. geograf. [Od Ferro.], przy trakcie bitym warszawsko-kowieńskim, o 240 w. od Warszawy, o 28 od Suwałk, o 73 od Grodna. A. posiada urząd powiatowy, sąd pokoju V okręgu, należący do zjazdu sędziów w Suwałkach, zarząd Kanału Augustowskiego, st. poczt., st. telegr. międzynarodową. Kościołów znajduje się w A. cztery: katolicki, ewangelicki i dwa prawosławne. Ludność A. wynosi w samem mieście 7846, w tem mężczyzn 3939, kobiet 3907, domów 501; przedmieścia: Białobrzegi, Biernatki, Klonownica, Turówka, Wójtowskie-uwołoki i Żarnowo, mają razem mk. 2105: w tem mężczyzn 1086, kobiet 1019; domów 327. W 1890 r. miał 9,496 mk. Zapisanych do ksiąg ludności stałej było 11,547, obecnych 9,242, niestałej ludności 254. Sród zapisanych do ksiąg było 119 prawosł., 147 prot., 5,473 żydów., katolicy stanowili 50%. Do miasta należy obecnie 446 włók a w tej liczbie 139 włók lasu, 15 włók jezior i 5 nieużytków. Dzisiejsze przedmieścia: Żarnowo, Biernatki, Turów są to dawniejsze obręby leśne, dodane miastu przez Zygmunta Augusta w 1564. A. został założony przez Zygmunta Augusta w 1561 roku na gruntach królewskiej włości Knyszyn i naz­wa­ny od imienia założyciela. Rybołóstwo, piwowarstwo, wyszynk trunków i handel stanowiły główne zajęcie mieszk. Zbudowane z drzewa, ulegało łatwo pożarom, lecz szybko się odbudowywało, mając obfitość drzewa w sąsiednich puszczach ekonomii grodzieńskiej. W miejscu poprzednich drewnianych kościołów wzniesiono ze składek parafii murowaną świątynię w 1848 r. W kaplicy na przedmieściu jest obraz Chrystusa, uważany za cudowny i stanowiący cel pobożnych pielgrzymek w czasie odpustów. A., parafia katolicka, należy do dekanatu augustowskiego; istniała też tu parafia i dekanat grecko-unicki. Dekanat kat. dyec. sejneńskiej, składa się z 12 parafij, położonych w powiecie augustowskim Adamowicze, Augustów, Bargłów, Hoża v. Sylwanowce, Jaminy, Janówka, Krasnybór, Raczki, Studzieniczna, Szczebra, Sztabin, i Teolin. Augustowski dekanat b. dyecezyi chełmskiej obrządku grecko-unickiego w 1863 dzielił się na 10 parafij: Augustów, Balla kościelna, Hodyszów, Hołynka, Lipsk, Łubno [Łabno], Perstuń, Rygałówka, Sopoćkinie, Wysokie-Mazowieckie. (Por. „Miasto A.“ przez Jana Jarnutowskiego Bibl. War. 1863 II—149 a także Bibl. War. 1857, III—IV i 1858 II). Powiat augustowski gub. suwalskiej graniczy na północ ze suwalskim i sejneńskim, od zachodu [Powinno być: wschodu.] i południa z gub. grodzieńską, od południo-zachodu z łomżyńską a na zachód przytyka do Prus. Rozległość ogólna wynosi 36,3 mil. kw. Powierzchnia ziemi przedstawia równinę z niewielkiemi wyniosłościami, które przechodzą w sąsiednie powiaty pod naz­wą wzgórz augustowskich. Wielka ilość lasów (około 70,000 dziesięcin) zasila wodą gęstą sieć rzeczek, jezior i bagnisk. Z rzek ważniejsze są: Niemen stanowiący wsch. granicę pow., Czarna Hańcza oddzielająca go w północnej stronie od sejneńskiego i Biebrza na południowej granicy. Z odprowadzających zaś miejscowe wody w obrębie powiatu: Netta, Stawiska i Jastrzębianka z licznemi dopływami. Jeziora grupują się przeważnie w półn. zachodniej części powiatu; znaczniejsze są: Sajno, Necko, Białe, Niższa Rospuda, Studzieniczne, Gorczyca, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikoszewo i t. d. Przeważnie piaszczyste grunta wytwarzają glebę żytnią II klasy, jednę z najuboższych w Królestwie; w gubernii suwalskiej zaś pow. A. zajmuje w rzędzie 7 powiatów piąte miejsce co do urodzajności. Wysiew pszenicy wynosił średnio (w latach od 1870 do 1872) 1,300 czetwierti, żyta 16,000 czetw.; zbiór zaś średni 8,300 czetw. pszenicy i 67,000 czetw. żyta. Hodowla inwentarza nie przedstawia nic godnego uwagi. Stadniny koni utrzymywane są w Świacku i Wasilewiczach, posiadłościach hr. Wołowiczów. Przemysł fabryczny na niskim stopniu. Prócz gorzelni i browarów tylko fabryka odlewów i narzędzi rolniczych w Sztabinie. Rękodzielnictwo ogranicza się na zaspakajaniu miejscowych i to najprostszych jedynie potrzeb. Wieśniacy zajmują się tkactwem i pędzeniem smoły; handel koncentruje się w A. i nie przedstawia godnych uwagi rezultatów. Komunikacyjne środki stanowią przedewszystkiem rzeki spławne: Niemen, Biebrza i Kanał Augustowski przerzynający powiat na długości 98 wiorst; obok tego przecinają powiat: trakt bity kowieński w zach. stronie i królewiecki we wschodniej; łączy je droga pocztowa na Lipsk i Sopoćkinie idąca. Ludność ogólna wynosi 65,690 (na milę 1781 dusz), w tej liczbie mężczyzn 33,402, kobiet 32,253. Augustowski powiat utworzony r. 1867, dzieli się na 12 gmin: Balla wielka, Bargłów, Dębowo, Dowspuda, Hołynka, Kolnica, Kuryanka, Łabno, Petropawłowsk, Szczebro-Olszanka, Sztabin, Wołowiczowce. W r. 1890 ludność powiatu wynosiła 75,796, z tego przypadało na jedno miasto (Augustów) 9,496 a na gminy wiejskie i osady miejskie 66,300. Zapisanych do ksiąg ludności stałej było 81,433, między niemi 6,649 nieobecnych. Co do wyznania było: 14,242 prawosł., 579 prot., 14,161 żydów (5,473 w Augustowie). Katolicy stanowili 64.4 % ludności. Na obszarze powiatu w r. 1880 było 106,165 morg. lasów rządowych, stanowiących dwa leśnictwa, odrębne: augustowskie i ballskie (od wsi Balla); tudzież w częściach należących do leśnictwa pomorskiego i suwalskiego. Leśnictwo augustowskie miało 42,284 morg. obszaru. Województwo A. powstało po utworzeniu Królestwa kongresowego w 1816 r. i trwało do 1837, w którym zostało zamienione na gubernią t. n. Gubernia augustowska, jedna z pięciu za dawnego podziału Królestwa, utworzoną została z województwa augustowskiego w 1837 roku, w skutek zaś nowego podziału w 1866 r. zniesioną została a na jej miejsce utworzono dwie gubernie: suwalską i łomżyńską. Leśnictwo augustowskie dzieli się na trzy straże: Szczebra, Sajenek i Świderek.

 

1 thought on “Augustów

 1. […] Bolesława Maliszewska (c. Kajetana i Dominiki z d. Trockiej) z Augustowa (ślub w […]

   
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.