Posted on Leave a comment

Studzieniczna – indeksy ślubów z lat 1914-1924

Do Geneo search engine dodaliśmy około 200 indeksów ślubów z parafii Studzieniczna z lat 1914-1918. Jest to jedna z nielicznych parafii w regionie, w której spisywano metryki ślubów nieprzerwanie podczas I Wojny Światowej. Wybuch konfliktu i niepewność co do dalszego przebiegu wydarzeń spowodowały, że w w drugiej połowie 1914 roku nie spisano ani jednego ślubu, zaś w 1915 roku zaledwie 2. Rok 1916 to 12 metryk, a 1917 – tylko 6. Ostatni rok wojny przyniósł 11 zapisów. Dopiero od kolejnego roku liczba zawartych związków małżeńskich istotnie zaczęła wzrastać, by pod koniec księgi osiągnąć liczbę zbliżoną do 40.

Ogólnoświatowe konflikty wojenne jeszcze w jeden sposób odcisnęły swoje piętno na tych metrykach. Spowodowały ogromną migrację ludności. Znajdziemy więc tu osoby nie tylko z dziada pradziada mieszkające w pobliskich wioskach, czy sąsiednich parafiach, ale też z odległych zakątków rodzącego się państwa polskiego, a nawet z głębokich obszarów Rosji, a później ZSRR. Znajdziemy więc osoby urodzone w Warszawie i okolicznych podwarszawskich parafiach, ale też w Żytomierzu, Jekaterynosławiu, Łuczeńsku, w okolicach Niżnego Nowogrodu, a nawet na Krymie.

Ci którzy szukają mieszkańców parafii ze szczątkowo zachowanymi rejestrami metrykalnymi (Szczebra, Raczki, Lipsk) też powinni mieć niewielkie powody do zadowolenia i nadzieję na odnalezienie poszukiwanych osób.

Księga była prowadzona niezwykle starannie przez ks. Konstantego Peczkajtysa, początkowo w języku rosyjskim, potem w języku polskim. W bardzo wielu przypadkach podawał precyzyjną, przepisaną z metryki datę urodzenia młodego i młodej. Zawsze też określał miejscowość ich urodzenia.

Księgę zindeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy! Rocznik 1923 był już zindeksowany wcześniej z duplikatu przez Renatę Rapczyńską.

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.