Posted on Leave a comment

Krasnopol – indeksy urodzeń z lat 1821-1825

Kościół w Krasnopolu

Dzisiaj powracamy do parafii Krasnopol z dużą aktualizacją Geneo search engine. Dodajemy jednorazowo aż pięć ksiąg stanu cywilnego obejmujących urodzenia z lat 1821-1825. To 718 indeksów, w których znajdziemy osoby różnych wyznań (prócz katolików są ewangelicy i osoby wyznania mojżeszowego) i różnych zawodów i funkcji. Między innymi dzieci rodzą się w rodzinach farbiarzy i garbarzy Krasnopolskich, gajowych i strażników leśnych, kowali, szynkarzy, stolarzy, kapeluszników czy młynarzy, nie wspominając o licznych gospodarzach, wyrobnikach, kątnikach czy ogrodnikach. Spośród narodzin w rodzinach szlachetnie urodzonych mamy np. mieszkańca Warszawy, wielmożnego Karola Zalewskiego, który był zastępcą Rachmistrza w Biurze Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, czy Jaśnie Pana Wincentego Chrapowickiego, geometrę Królestwa Polskiego. Jeszcze więcej informacji można odnaleźć analizując świadków zgłaszających urodzenia.

Materiał zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Jamiński Zespół Indeksacyjny
Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.