Posted on Leave a comment

Augustów – indeksy urodzeń z księgi 1879-1884

Dzisiaj oddajemy w Wasze ręce kolejną dużą porcję indeksów z parafii Augustów. Pochodzą one z niezwykle zniszczonej księgi urodzeń z lat 1879-1884. Uszkodzenia są na tyle duże, że początkowo myśleliśmy, że są to dwie osobne księgi – wiele luźnych kart, wielu kart brakuje, a te które ocalały z reguły są w mniej lub bardziej poważnym stopniu porwane lub zagrzybione. Oryginalnie księga zawierała co najmniej 1500 wpisów, ale jaka była rzeczywista ich liczba, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Z tej liczby udało się ocalić 954 metryk kompletnie lub prawie kompletnie. Kompletne lub prawie kompletne wpisy to takie, w których w pełni znane są imiona i nazwiska rodziców oraz imię dziecka. Inne dane (świadkowie, chrzestni) nie muszą być kompletne w tych rekordach. Dodatkowo imiona i nazwiska 172 urodzonych udało się zidentyfikować na podstawie częściowo zachowanych indeksów rocznych. Reszta wpisów najprawdopodobniej przepadła bezpowrotnie.

Chcielibyśmy w tym miejscu złożyć szczególne podziękowania Zbyszkowi Mierzejewskiemu za tytaniczną pracę włożoną w rozczytanie i zindeksowanie tej księgi. Weryfikacja też była trudniejsza niż zwykle, gdyż podjęliśmy się uzupełnienia brakujących danych na podstawie innych wpisów z tej i sąsiednich parafii z ksiąg urodzeń, ślubów i zgonów. Dzięki temu udało się przynajmniej częściowo potwierdzić i uzupełnić nieczytelne imiona i nazwiska rodziców.

Wszystkie rekordy znajdują się już w wyszukiwarce Geneo. You are welcome!

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.