Krasnybór

Zindeksowane zasoby

Dostęp poprzez wyszukiwarkę:

Urodzenia 1760-1914 (aktualizacja 16 stycznia 2020)

Śluby i zapowiedzi 1760-1783, 1785-1914, 1917-1935 (aktualizacja 10 grudnia 2019)

Zgony 1761-1915 (aktualizacja 14 grudnia 2019)

Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego

Krasnybór, wś i os., pow. augustowski, gm. Sztabin, par. Krasnybór. leży przy zejściu się rz. Łabędzianki [Lebiedzianka ob. Krasnoborka.] z Jastrzębianką, o 2 w. od ich ujścia do Biebrzy, na wzgórzach ponad błotami tej ostatniej. Odl. 24 w. od Augustowa, 52 w. od Suwałk. Posiada kościół parafialny erygowany 1598 r. przez Adama Chreptowicza. Był tu klasztor dominikanów, który erygował 1513 r. ks. Teodor Chreptowicz jako cerkiew, a pozostała po nim wdowa oddała ją dominikanom. Gdy w 1825 r. wymarli ostatni zakonnicy; z funduszów klasztornych zbudowano kościół filial. w Sztabinie, a kościół po-dominikański w K. stał się parafialnym. W 1827 r. było tu 27 dm., 163 mk., obecnie wś K. ma 51 dm., 356 mk., zaś os. 5 dm., 30 mk. Krasnybór stanowił część dóbr Sztabin, będących własnością znanego filantropa Karola hr. Brzostowskiego, który zapisał cały majątek na rzecz włościan i oficyalistów tych dóbr. Par. K. ma 6380 mk.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.