Krasnybór

Zindeksowane zasoby

Dostęp poprzez wyszukiwarkę:

Urodzenia 1760-1904

Śluby 1760-1783, 1785-1914, 1917-1935 (aktualizacja 16 marca 2019)

Zapowiedzi 1808-1835, 1846-1852

Zgony 1761-1915 (aktualizacja 26 grudnia 2018)

Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego

Krasnybór, wś i os., pow. augustowski, gm. Sztabin, par. Krasnybór. leży przy zejściu się rz. Łabędzianki [Lebiedzianka ob. Krasnoborka.] z Jastrzębianką, o 2 w. od ich ujścia do Biebrzy, na wzgórzach ponad błotami tej ostatniej. Odl. 24 w. od Augustowa, 52 w. od Suwałk. Posiada kościół parafialny erygowany 1598 r. przez Adama Chreptowicza. Był tu klasztor dominikanów, który erygował 1513 r. ks. Teodor Chreptowicz jako cerkiew, a pozostała po nim wdowa oddała ją dominikanom. Gdy w 1825 r. wymarli ostatni zakonnicy; z funduszów klasztornych zbudowano kościół filial. w Sztabinie, a kościół po-dominikański w K. stał się parafialnym. W 1827 r. było tu 27 dm., 163 mk., obecnie wś K. ma 51 dm., 356 mk., zaś os. 5 dm., 30 mk. Krasnybór stanowił część dóbr Sztabin, będących własnością znanego filantropa Karola hr. Brzostowskiego, który zapisał cały majątek na rzecz włościan i oficyalistów tych dóbr. Par. K. ma 6380 mk.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.