Kaplica w Karpowiczach

Karpowicze

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1808-1830, 1835-1843, 1852-1864 (updated: 1 May 2020)
  • Marriages: 1808-1830, 1835-1843, 1852-1864 (updated: 1 May 2020)
  • Deaths: 1808-1830, 1835-1843, 1852-1864 (updated: 1 May 2020)
Access via direct link:
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1808-1809AP Wilno2246173D01
1809-1810AP Wilno2246174D02
1810-1811AP WilnoD03
1812-1813AP WilnoD05
1813-1814AP Wilno2246175D06
1814-1815AP Wilno2454885D07
1815-1816AP Wilno2246176D08
1816-1817AP Wilno2087442D09
1817-1818AP Wilno2454804D10
1818-1819AP Wilno2087443D11
1819-1820AP Wilno2087445D12
1820-1821AP Wilno2087446D13
1821-1822AP Wilno2454884D14
1822-1823AP Wilno2454846D15
1823-1824AP Wilno2454848D16
1824-1825AP Wilno2454849D17
1825-1826AP Wilno2455220D18
1826-1827AP Wilno2454852D19
1827-1828AP Wilno2454854D20
1828-1829AP Wilno2454856D21
1829-1830AP Wilno2454859D22
1835AP Wilno1987901D27
1836AP Wilno1987901D28
1837-1839AP Wilno2454781D29
1840-1842AP Wilno1987905D30
1843AP Wilno1987906D31
1852AP Wilno2454794D32
1853AP Wilno2454795D33
1854AP Wilno2454796D34
1855AP Wilno2454796D35
1856-1857AP Wilno2454821D36
1858AP Wilno2454822D37
1859AP Wilno2454823D38
1860AP Wilno2454824D39
1861AP Wilno2155440D40
1862AP Wilno2031702D41
1863AP Wilno2031701D42
1864AP Wilno2246171D43
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1864AP Wilno2246171501List of confessors and those receiving communion

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Karpowicze, wś i dobra i K. Poduchowne, wieś, pow. sokólski, gub. grodzieńskiej, gm. Jaświły. Była tu filia parafii katol. Suchowola. Wś K. ma 373 dz., K. Poduchowne 161 dz.; dobra K., własność Szumkowskich 419 dz.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.