Augustów

Parafia rzymsko-katolicka (dostęp poprzez wyszukiwarkę):
  • Urodzenia: 1732-1745, 1846-1859, 1864-1874, 1879-1884, 1889-1892, 1897-1901, 1908-1913, 1916, 1921 (aktualizacja 21 październik 2021)
  • Śluby: 1793-1825, 1842-1857, 1868-1875, 1882-1910, 1926-1930 (aktualizacja 11 grudzień 2020)
  • Zgony: 1798-1825, 1883-1900, 1915-1920 (aktualizacja 22 kwiecień 2020)
  • Inwentarz pogrzebowy: 1836, 1839 (aktualizacja 24 luty 2018)
Parafia prawosławna (dostęp poprzez wyszukiwarkę):
  • Urodzenia: 1914 (aktualizacja 15 kwiecień 2020)
  • Śluby: 1914 (aktualizacja 15 kwiecień 2020)
  • Zgony: 1914 (aktualizacja 15 kwiecień 2020)
Dostęp poprzez link bezpośredni:
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1732-1745Parafia937535101
1806-1825Parafia937535102
1826-1830103brak księgi
1831-1837Parafia937535104
1838-1845Parafia937536105
1846-1848Parafia937537106
1849-1851Parafia937537107
1852-1855Parafia108
1856-1859Parafia937538109
1860-1863Parafia937538110
1864-1868Parafia111
1868-1870Parafia112
1871-1874Parafia113
1875-1878114brak księgi
1879-1884Parafia115
1885-1888116brak księgi
1889-1892Parafia117
1897-1900Parafia118
1901-1908119brak księgi
1909-1913AP Suwałki63/148/0/1/7121
1916Parafia122
1921Parafia123
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1729-1771Parafia937539201
1793-1825AD Łomża957207203
1814-1815AP Suwałki63/148/0/1/1204
1826-1841205brak księgi
1842-1850W rękach prywatnych937539207
1851-1857Parafia939429208
1858-1867209brak księgi
1868-1873Parafia211
1874-1875Parafia212
1876-1881213brak księgi
1882-1890Parafia215
1890-1899AP Suwałki63/148/0/1/4216
1899-1908AP Suwałki63/148/0/1/6217
1909-1910Parafia218
1910-1926AP Suwałki63/148/0/1/10219
1926-1930AP Suwałki63/148/0/1/9220
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1798-1825Parafia957207401
1825AP Suwałki63/148/0/1/2402
1826Parafia403fragmenty
1842-1847Parafia939430405
1848-1853Parafia406
1854-1858Parafia939430407
1859-1866Parafia939430408
1867-1874409brak księgi
1875-1882Parafia410
1883-1889Parafia411
1889Parafia412
1890-1893AP Suwałki63/148/0/1/3413
1894-1900AP Suwałki63/148/0/1/5414
1901-1914415brak księgi
1915-1920AP Suwałki63/148/0/1/8416
1920-1928AP Suwałki63/148/0/1/11417
1927AP Suwałki63/148/0/1/12418skorowidz
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1903ParafiaD01
1904ParafiaD02
1928ParafiaD03
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1565Parafia501Lustracja miasta Augustowa i wsi przyległych
1721Parafia505Spis parafian augustowskich
1801-1815Parafia503Rejestr komunikujących się w okresie wielkanocnym
1805Parafia506Spowiedzi
1832-1880Parafia502Księga Bractwa Różańcowego
1870-1872Parafia504Spis ludności parafii augustowskiej
1829AP Suwałki63/12/0/-/74Akta dozoru kościoła parafialnego w Augustowie
1832AP Suwałki63/12/0/-/81Akta inwentarza pogrzebowego
1850-1879AP Suwałki63/12/0/-/295Wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów
1880-1882AP Suwałki63/12/0/-/296Wykazy zmarłych z ksiąg stanu cywilnego
1880-1885AP Suwałki63/12/0/-/297Wypisy aktów zgonów dla przedmieścia Turówka
1883AP Suwałki63/12/0/-/298Wypisy aktów zgonów dla przedmieścia Żarnowo
1884-1886AP Suwałki63/12/0/-/299Wypisy aktów zgonów dla Augustowa
1880-1892AP Suwałki63/12/0/-/300Wypisy aktów zgonów dla Augustowa
1889-1890 AP Suwałki63/12/0/-/301Wypisy aktów zgonów dla przedmieścia Białobrzegi
1892AP Suwałki63/12/0/-/303Zaświadczenia, świadectwa obywatelstwa, służby wojskowej, akta zgonów
1903-1904AP Suwałki63/12/0/-/308Wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów
1903-1910AP Suwałki63/12/0/-/322Protokół kontroli ksiąg ludności
1883AP Suwałki63/12/0/-/429Podatek lokalowy dla miasta Augustowa i Przedmieść
1873AD ŁomżapAug Sygn 4Wizytacja parafii 1873
1797-1841AD ŁomżapAug Sygn 5Akta Konsystorza jenerelnego Diecezji Augustowskiej tyczące się kościoła augustowskiego 1797-1841
1819-1903AD ŁomżapAug Sygn 6Akta kancelari kurjalnej biskupa augustowskiego tyczące się kościoła parafialnego w Augustowie
1839AD ŁomżapAug Sygn 7Opis parafii 1839
1839AD ŁomżapAug Sygn 8Opis parafii 1839
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1914AP Wilno1923021D02Duplikat

Indeksy wg formatu JZIIndeksy wg formatu JZI

Indeksy według formatu genetekiIndeksy wg formatu geneteki

Brak indeksówBrak indeksów

Nie podlegające indeksacjiNie podlegające indeksacji

Augustów, miasto główne pow. t.n., leży nad rzeką Nettą, pod 53° 49' szer. i 40° 38' dł. geograf. [Od Ferro.], przy trakcie bitym warszawsko-kowieńskim, o 240 w. od Warszawy, o 28 od Suwałk, o 73 od Grodna. A. posiada urząd powiatowy, sąd pokoju V okręgu, należący do zjazdu sędziów w Suwałkach, zarząd Kanału Augustowskiego, st. poczt., st. telegr. międzynarodową. Kościołów znajduje się w A. cztery: katolicki, ewangelicki i dwa prawosławne. Ludność A. wynosi w samem mieście 7846, w tem mężczyzn 3939, kobiet 3907, domów 501; przedmieścia: Białobrzegi, Biernatki, Klonownica, Turówka, Wójtowskie-uwołoki i Żarnowo, mają razem mk. 2105: w tem mężczyzn 1086, kobiet 1019; domów 327. W 1890 r. miał 9,496 mk. Zapisanych do ksiąg ludności stałej było 11,547, obecnych 9,242, niestałej ludności 254. Sród zapisanych do ksiąg było 119 prawosł., 147 prot., 5,473 żydów., katolicy stanowili 50%. Do miasta należy obecnie 446 włók a w tej liczbie 139 włók lasu, 15 włók jezior i 5 nieużytków. Dzisiejsze przedmieścia: Żarnowo, Biernatki, Turów są to dawniejsze obręby leśne, dodane miastu przez Zygmunta Augusta w 1564. A. został założony przez Zygmunta Augusta w 1561 roku na gruntach królewskiej włości Knyszyn i naz­wa­ny od imienia założyciela. Rybołóstwo, piwowarstwo, wyszynk trunków i handel stanowiły główne zajęcie mieszk. Zbudowane z drzewa, ulegało łatwo pożarom, lecz szybko się odbudowywało, mając obfitość drzewa w sąsiednich puszczach ekonomii grodzieńskiej. W miejscu poprzednich drewnianych kościołów wzniesiono ze składek parafii murowaną świątynię w 1848 r. W kaplicy na przedmieściu jest obraz Chrystusa, uważany za cudowny i stanowiący cel pobożnych pielgrzymek w czasie odpustów. A., parafia katolicka, należy do dekanatu augustowskiego; istniała też tu parafia i dekanat grecko-unicki. Dekanat kat. dyec. sejneńskiej, składa się z 12 parafij, położonych w powiecie augustowskim Adamowicze, Augustów, Bargłów, Hoża v. Sylwanowce, Jaminy, Janówka, Krasnybór, Raczki, Studzieniczna, Szczebra, Sztabin, i Teolin. Augustowski dekanat b. dyecezyi chełmskiej obrządku grecko-unickiego w 1863 dzielił się na 10 parafij: Augustów, Balla kościelna, Hodyszów, Hołynka, Lipsk, Łubno [Łabno], Perstuń, Rygałówka, Sopoćkinie, Wysokie-Mazowieckie. (Por. „Miasto A.“ przez Jana Jarnutowskiego Bibl. War. 1863 II—149 a także Bibl. War. 1857, III—IV i 1858 II). Powiat augustowski gub. suwalskiej graniczy na północ ze suwalskim i sejneńskim, od zachodu [Powinno być: wschodu.] i południa z gub. grodzieńską, od południo-zachodu z łomżyńską a na zachód przytyka do Prus. Rozległość ogólna wynosi 36,3 mil. kw. Powierzchnia ziemi przedstawia równinę z niewielkiemi wyniosłościami, które przechodzą w sąsiednie powiaty pod naz­wą wzgórz augustowskich. Wielka ilość lasów (około 70,000 dziesięcin) zasila wodą gęstą sieć rzeczek, jezior i bagnisk. Z rzek ważniejsze są: Niemen stanowiący wsch. granicę pow., Czarna Hańcza oddzielająca go w północnej stronie od sejneńskiego i Biebrza na południowej granicy. Z odprowadzających zaś miejscowe wody w obrębie powiatu: Netta, Stawiska i Jastrzębianka z licznemi dopływami. Jeziora grupują się przeważnie w półn. zachodniej części powiatu; znaczniejsze są: Sajno, Necko, Białe, Niższa Rospuda, Studzieniczne, Gorczyca, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikoszewo i t. d. Przeważnie piaszczyste grunta wytwarzają glebę żytnią II klasy, jednę z najuboższych w Królestwie; w gubernii suwalskiej zaś pow. A. zajmuje w rzędzie 7 powiatów piąte miejsce co do urodzajności. Wysiew pszenicy wynosił średnio (w latach od 1870 do 1872) 1,300 czetwierti, żyta 16,000 czetw.; zbiór zaś średni 8,300 czetw. pszenicy i 67,000 czetw. żyta. Hodowla inwentarza nie przedstawia nic godnego uwagi. Stadniny koni utrzymywane są w Świacku i Wasilewiczach, posiadłościach hr. Wołowiczów. Przemysł fabryczny na niskim stopniu. Prócz gorzelni i browarów tylko fabryka odlewów i narzędzi rolniczych w Sztabinie. Rękodzielnictwo ogranicza się na zaspakajaniu miejscowych i to najprostszych jedynie potrzeb. Wieśniacy zajmują się tkactwem i pędzeniem smoły; handel koncentruje się w A. i nie przedstawia godnych uwagi rezultatów. Komunikacyjne środki stanowią przedewszystkiem rzeki spławne: Niemen, Biebrza i Kanał Augustowski przerzynający powiat na długości 98 wiorst; obok tego przecinają powiat: trakt bity kowieński w zach. stronie i królewiecki we wschodniej; łączy je droga pocztowa na Lipsk i Sopoćkinie idąca. Ludność ogólna wynosi 65,690 (na milę 1781 dusz), w tej liczbie mężczyzn 33,402, kobiet 32,253. Augustowski powiat utworzony r. 1867, dzieli się na 12 gmin: Balla wielka, Bargłów, Dębowo, Dowspuda, Hołynka, Kolnica, Kuryanka, Łabno, Petropawłowsk, Szczebro-Olszanka, Sztabin, Wołowiczowce. W r. 1890 ludność powiatu wynosiła 75,796, z tego przypadało na jedno miasto (Augustów) 9,496 a na gminy wiejskie i osady miejskie 66,300. Zapisanych do ksiąg ludności stałej było 81,433, między niemi 6,649 nieobecnych. Co do wyznania było: 14,242 prawosł., 579 prot., 14,161 żydów (5,473 w Augustowie). Katolicy stanowili 64.4 % ludności. Na obszarze powiatu w r. 1880 było 106,165 morg. lasów rządowych, stanowiących dwa leśnictwa, odrębne: augustowskie i ballskie (od wsi Balla); tudzież w częściach należących do leśnictwa pomorskiego i suwalskiego. Leśnictwo augustowskie miało 42,284 morg. obszaru. Województwo A. powstało po utworzeniu Królestwa kongresowego w 1816 r. i trwało do 1837, w którym zostało zamienione na gubernią t. n. Gubernia augustowska, jedna z pięciu za dawnego podziału Królestwa, utworzoną została z województwa augustowskiego w 1837 roku, w skutek zaś nowego podziału w 1866 r. zniesioną została a na jej miejsce utworzono dwie gubernie: suwalską i łomżyńską. Leśnictwo augustowskie dzieli się na trzy straże: Szczebra, Sajenek i Świderek.

 

1 komentarz do: “Augustów

  1. […] Bolesława Maliszewska (c. Kajetana i Dominiki z d. Trockiej) z Augustowa (ślub w […]

     
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.