Błogosławiony ksiądz Michał Piaszczyński

Urodził się 1 listopada 1885 roku w Łomży, jako syn Ferdynanda i Anny z Zienarów. W roku 1903 ukończył gimnazjum i wstąpił do Seminarium Duchownego w Sejnach. Będąc diakonem, w 1908 roku udał się do Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie 13 czerwca 1911 roku, w kaplicy akademickiej przyjął święcenia kapłańskie. 31 maja 1912 roku otrzymał stopień kandydata teologii.

Następnie wyjechał do Fryburga szwajcarskiego kontynuować studia specjalistyczne w zakresie filozofii, które ukończył w 1914 roku zdobywając stopień doktora. W latach 1915- 1919 pełnił obowiązki kapelana górników polskich we Francji.

Po powrocie do diecezji, pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży jako profesor. W 1923 roku objął stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Piotra Skargi w Łomży. W roku 1926 otrzymał godność Kanonika Kapituły Łomżyńskiej, a od 1935 roku dodatkowo prowadził zajęcia w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Łomży.

1 września 1939 roku objął stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum Kurii Biskupiej im. Św. Kazimierza  w Sejnach. 7 kwietnia 1940 roku w czasie odprawiania Mszy św. w kościele w Sejnach, został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, a 3 maja 1940 do Sachsen-Hausen (Oranienburg). 18 grudnia 1940 roku zmarł wskutek  wycieńczenia i głodu. Całe Jego życie było nacechowane pobożnością, skromnością i umartwieniem.

Odszedł dobry Pasterz, ale ślady Jego stóp pozostaną na zawsze.

Czesława Jasionowska, SIEWCA, pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, nr 15 (83), 27 września- 10 października 2009 r.