Janówka w dawnej prasie

Zabytkowy kościół w Janówce – Nasz Głos, 4/1939

Ciekawa jest wzmianka mówiąca o tym, że na wyposażeniu parafii znajdują się księgi sięgające XVII stulecia.

 

Janówka – Z monografii Gminy Dowspuda – Nasz Głos, 5/1938

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.