Grób Adolfa Gerschowa w Augustowie

The grave of Adolf Gerschow at the Augustów cemetery

Inżynier Adolf Gerschow (1807-1860), przyjaciel i towarzysz broni hr. Karola Brzostowskiego. Zgodnie z jego ostatnią wolą, Gerschow został administratorem generalnym “Instytucji Rolno-Przemysłowej Sztabińskiej”. Brzostowski poznał go w latach 20-tych XIX wieku podczas budowy Kanału Augustowskiego. Razem walczyli w Powstaniu Listopadowym. Niestety, objęcie funkcji administratora przez A. Gerschowa, stało się początkiem końca Rzeczpospolitej Sztabińskiej. Przez sześć lat rządów Gerschowa, wniwecz poszły wszystkie osiągnięcia hr. Karola Brzostowskiego. Od początku swych rządów systematycznie dewastował i likwidował dorobek techniczny i ekonomiczny przyjaciela. Po jego śmierci w wyniku długiej i ciężkiej choroby, następcy Gerschowa dokończyli “agonię” bezprecedensowej na skalę europejską, wspólnoty zwanej Rzeczpospolitą Sztabińską.

Photos by Ryszard Korąkiewicz

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.