8 spotkanie Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego – Kryłatka – 24-26 maja 2019