2 Walne Zebranie Członków Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego