Ryc. 18. Mapa jeziora Wigry zamieszczona w artykule K.-O. Falka Kilka uwag o metodyce badań toponomastycznych

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.