Opublikowano:

Augustów – rejestr komunikujących się w latach 1801-1815

Każdy wierny kościoła rzymsko-katolickiego jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą. Obowiązek ten został określony prawnie przez Sobór Laterański IV w 1215 roku, a został potwierdzony przez Sobór Trydencki z 1569 r. dopiero wówczas, gdy osłabła gorliwość wiernych i zaczęto zaniedbywać korzystanie z Eucharystii. Z kolei synod poznański w 1689 roku nakazał proboszczom, aby na początku Wielkiego Postu sporządzali spis parafian zobowiązanych przyjąć Komunię św. wielkanocną. W czasie Komunii św. wielkanocnej przyjmujący ją otrzymywał zaświadczenie o wypełnieniu tego obowiązku. Po tym okresie należało kartki zebrać i porównać ze spisem sporządzonym na początku Wielkiego Postu.

W parafii augustowskiej ocalał jeden z takich spisów z początku 19 wieku obejmujący lata 1801-1806 oraz rok 1815. To ogromna baza informacji o ówczesnych mieszkańcach Augustowa i okolic wyznania rzymsko-katolickiego licząca prawie 15 500 pozycji. Początkowo spisy prowadzone były starannie – zawierały numer porządkowy osoby w danej miejscowości (osobno numerowano mężczyzn i osobno kobiety), imię i nazwisko oraz często stan cywilny i status społeczny lub relację względem głowy domu. W kolejnych latach spis stawał się mniej czytelny, choć księga zachowała się w dobry stanie. Ponadto zrezygnowano z numerowania osób i sporadycznie tylko podawano status społeczny. Imiona i nazwiska często zapisywano skrótowo. Wszystko to, w połączeniu z ogromną liczbą osób poważnie utrudniało indeksację, a później weryfikację.

Mimo to dokument ten jest bezcennym źródłem informacji o mieszkańcach parafii Augustowskiej uprawnionych do przyjmowania Komunii, czyli w wieku około 8 lat i starszych. I tak dla przykładu spis tej ludności w podziale na płeć i miejscowości dla roku 1801 wyglądałby następująco:

Miejscowość

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Augustów 492 551 1043
Białobrzegi 5 2 7
Biernatki 97 113 210
Gliniski 54 45 99
Golub (Prusy) 1 1
Komaszówka 5 5 10
Krzyżewo (Prusy) 1 1
Maże (Prusy) 1 1
Olecko Małe (Prusy) 1 1
Osowy Grąd 37 32 69
Ponizie 38 42 80
Promiski 11 14 25
Reszki (Prusy) 1 1
Świderek 6 7 13
Trętowskie (Prusy) 1 1
Turówka 72 101 173
Twardy Róg 3 3 6
Uścianki 31 26 57
Żarnowo 317 335 652
stan wojskowy 74 19 93

Razem

1247

1296

2543

Jak widać sakrament Komunii św. przyjmowali nie tylko stali mieszkańcy Augustowa i okolic, ale również wojskowi i ich rodziny przebywające podówczas na tych terenach, a także sporadycznie mieszkańcy miejscowości leżących poza zachodnią granicą państwa. W innych latach, również sporadycznie znajdziemy mieszkańców innych parafii: Krasnybór, Lipsk czy Szczebra.

Przyglądając się bardziej szczegółowo zwłaszcza mniejszym miejscowościom można dość szczegółowo przypatrzeć się życiu ich mieszkańców. I tak dla przykładu spis z 1801 roku dla miejscowości Twardy Róg pokazuje nam, że gospodarzyli tam Wielmożny Karol Koronkiewicz wraz z żoną Anną i mieli dwójkę służących: Bartłomieja Zagórskiego i Marię Wawiórkowską. Drugie gospodarstwo zamieszkiwała Marianna Krzysztofikowa, zapewne wdowa, a w pracach gospodarskich pomagał jej Wincenty Toczyłowski.

Zapraszamy do lektury spisu znajdującego się na stronie parafii Augustów.

Benedyktyńską pracę zindeksowania niemal 15,5 tysiąca osób wykonała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Jeleniewo – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z 1850 roku

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy z parafii Jeleniewo z księgi duplikatu zawierającej metryki urodzeń, ślubów i zgonów z roku 1850. Mimo, że to tylko jeden rok, to nowych indeksów jest ponad 500. Jeleniewo było dużą parafią, z dużą liczbą wiernych.

Metryki rozczytał i zindeksował Ernest Koprowski inaugurując w ten sposób współpracę z JZI. Dziękujemy i zapraszamy nowe osoby do indeksacji tej parafii! Zostało jeszcze bardzo dużo ksiąg!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy ślubów z lat 1817-1825

Wakacje w pełni, ale my nie odpuszczamy! Cały czas indeksujemy, weryfikujemy i dodajemy nowe indeksy do wyszukiwarki Geneo. Pomyślcie co się będzie działo, gdy już zakończy się sezon urlopowy!

Od wczoraj w wyszukiwarce znajdują się indeksy ślubów z parafii Janówka z lat 1817-1825. Lata te to część większej księgi prowadzonej od 1811 roku, a zakończonej w roku 1825. Do końca 1816 roku prowadzona była po polsku, później po łacinie i właśnie te łacińskie zapisy teraz udostępniamy. Cała księga to kościelne, uproszczone zapisy prowadzone równolegle do zapisów cywilnych w osobnych księgach według reguł Kodeksu Napoleona. Uproszczone i prowadzone równolegle – czyli niepotrzebna praca? Wręcz przeciwnie! Już wielokrotnie podkreślaliśmy, że są znaczące różnice pomiędzy tymi księgami. W księdze kościelnej pojawiają się śluby, których nie ma w księgach cywilnych i odwrotnie. Nawet jeśli akt ślubu pojawiał się w obu typach ksiąg, często dane różniły i to dość znacząco – inne imiona młodych, inne osoby jako świadkowie itp.

Warta osobnego pokazania jest mała perełka, która odnalazła się w księdze kościelnej, a której próżno szukać w księgach cywilnych. Jest to akt ślubu włoskiego architekta Henryka Marconiego z Małgorzatą Hitton. Marconi do Polski został sprowadzony przez hrabiego Ludwika Paca, a jego zadaniem było dokończenie projektu i budowy neogotyckiego pałacu w Dowspudzie. Małgorzata była córką miejscowego ogrodnika szkockiego pochodzenia, Filipa. Więcej o Henryku Marconim i jego dziełach można przeczytać m.in. na stronach Wikipedii.

Przez łacinę przebrnęła Urszula Zalewska. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy ślubów z lat 1874-1882

Również w zeszłym tygodniu dodaliśmy do wyszukiwarki Geneo 306 indeksów ślubów z parafii Janówka z lat 1874-1882. W nowych danych znajdziemy m. in. dwa śluby nauczycieli, ślub adwokata oraz właściciela majątku Janowo z córką właścicela mająku Grabowo. Zaledwie 7-krotnie podpisuje się pan młody, a panna młoda 5-krotnie.

Z języka rosyjskiego księgę indeksował Michał Sienkiewicz. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Krasnopol – indeksy ślubów z 1820 roku

Dzisiaj niewielka , ale jakże sympatyczna aktualizacja bazy danych wyszukiwarki Geneo. Dodajemy kilkadziesiąt indeksów ślubów z parafii Krasnopol z 1820 roku. Dlaczego jest sympatyczna? Ano dlatego, że lata 1808-1825 zawierają księgi prowadzone niezwykle szczegółowo, zwłaszcza w kontekście świadków i ich relacji z osobami zawierającymi ślub.

Księgę indeksowała Anna Bury inaugurując w ten sposób współpracę z JZI. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Studzieniczna – indeksy urodzeń z lat 1886-1889

Obszar na wschód od Augustowa porasta bór Puszczy Augustowskiej. Ludzie zamieszkujący te ostępy leśne oraz wsie położone na ich obrzeżach chrzcili swoje dzieci w kościółku w Studzienicznej. Dzieje się tak dzisiaj, działo się i wtedy, gdy ks. Józef Ekstowicz spisywał księgę urodzeń z lat 1886-1889. Ponownie otworzyliśmy ten zbiór metryk sprzed 130 lat, równie stary jak niektóre drzewa stojące w tamtejszych lasach. Pod kurzem i pleśnią znaleźliśmy 639 metryk urodzeń, które z rosyjskiego cierpliwie i starannie zindeksował Zbyszek Mierzejewski. Dziękujemy!

Nowe i stare indeksy znajdują się w bazie danych wyszukiwarki Geneo. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Bargłów – indeksy zgonów z lat 1900-1913

Dzisiaj oddajemy w Wasze ręce informacje o ponad 2200 osobach zmarłych na terenie parafii Bargłów w latach 1900-1913. Dane pochodzą z jednej księgi liczącej około 400 kart. To chyba najgrubsza pojedyncza księga, która przewinęła się przez nasze ręce – liczy 400 kart. Skany z niej dostępne są na stronie szukajwarchiwach.pl.

Z ciekawszych metryk znajdziemy tu akty zgonu trzech bargłowskich proboszczów: ks. Feliksa Świątkowskiego, ks. Piotra Iwanowskiego i ks. Józefa Sidorowicza. Na uwagę zasługuje również fakt, że spisujący akta skrzętnie wpisywał miejsce urodzenia zmarłego. Te dane również zostały zindeksowane i umożliwiają ciekawe kierunki badań genealogicznych i historycznych.

Tę tytaniczną pracę wykonała Barbara Muzyk, która od niedawna jest również członkiem Stowarzyszenia JZI. Dziękujemy!

Prócz osób zmarłych do wyszukiwarki Geneo dodane zostały imiona i nazwiska rodziców, świadków i współmałżonków. Łącznie to ponad 11 300 osób! Zapraszamy do wyszukiwania!

 
Opublikowano:

Bargłów – indeksy ślubów z lat 1808-1810

Kolejna aktualizacja dotyczy parafii Bargłów. Dodajemy około 100 indeksów ślubów z dwóch ksiąg stanu cywilnego z lat 1808-1810. Jak zwykle dla tego okresu znajdziecie bardzo szczegółowe informacje nie tylko o młodych, ale również o ich rodzicach, przyjaciołach i znajomych. Do parafii Bargłów wkrótce będziemy wracać ponownie.

Księgi zindeksowała Urszula Zalewska inaugurując współpracę z JZI. Dziękujemy!

Efekty pracy indeksacyjnej dostępne są poprzez wyszukiwarkę Geneo. Zapraszamy!