Plan działań stowarzyszenia na lata 2018-2019

Indeksacja

  1. Zakończenie indeksacji parafii Studzieniczna.
  2. Wykonanie zdjęć zasobów archiwum parafialnego i zakończenie indeksacji parafii Janówka.
  3. Rozpoczęcie indeksacji parafii Jeleniewo na podstawie skanów w szukajwarchiwach.pl
  4. Rozszerzenie zespołu zaangażowanego w indeksację parafii Krasnopol i kontynuacja indeksacji na podstawie skanów w szukajwarchiwach.pl
  5. Wykonanie zdjęć i indeksacja ksiąg przekazanych w ostatnim czasie do AP Suwałki, a które jeszcze nie zostały zindeksowane dla parafii Krasnybór, Bargłów, Janówka.
  6. Dokończenie indeksacji zasobów z archiwum parafialnego w Augustowie.
  7. Indeksacja zasobów parafii w Suwałkach.
  8. Stworzenie instruktaży dla indeksujących na temat najczęściej popełnianych błędów w postaci wideobloga.

Publikacje

  1. Wydanie kolejnych książek z serii „Ocalić od zapomnienia”:
    1. „Wspomnienia” Jan Zajko,
    2. „Moje życie” Halina Gałaj,
    3. „Moje przeżycia z tułaczki wojennej 1939-1952” Janusz Krzywiński.
  2. Wydanie kolejnych tomów z serii „Nadbiebrzańskie parafie”
    1. „Jaminy Zgony”
    2. „Lipsk”.
  3. Wydanie albumu fotograficznego autorstwa Tomka Chilickiego i Michała Chilmona.
  4. Udział w Dniu Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku.
  5. Przeprowadzenie wywiadów z autorami naszych dotychczasowych i przyszłych publikacji.

Pozostała działalność

  1. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją i indeksacją cmentarza parafialnego w Jaminach.
  2. Przeprowadzenie wywiadu z księdzem Cwaliną, byłym proboszczem parafii w Jaminach.
  3. Zidentyfikowanie zasobów znajdujących się poza granicami Polski, pochodzących z parafii dekanatu augustowskiego.
  4. Współpraca z SILB dotycząca opracowania szlaku turystycznego po najcenniejszych historycznie i przyrodniczo punktach w pobliżu Jamin.
  5. Ulotka informacyjna