Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – indeksy urodzeń z lat 1868-1870

Kolejna solidna porcja indeksów, ponad 730, dodanych do wyszukiwarki Geneo, dotyczy urodzeń z parafii Augustów z lat 1868-1870. Rok 1868 był ważny dla urzędników stanu cywilnego, gdyż od tego momentu zobowiązani byli przez władze carskie do prowadzenia ksiąg w języku rosyjskim. W niektórych parafiach ostatnie księgi w języku polskim kończyły się na roku 1867, w innych obejmowały jeszcze właśnie rok 1868. Restrykcje za niestosowanie się do nakazu zmiany języka były jednak na tyle dotkliwe, że tam gdzie kontynuowano zapisy w języku polskim, kolejna księga, w języku rosyjskim, ponownie obejmowała rok 1868. Często więc ten jeden rok był “na zakładkę” – kończył ostatnią księgę w języku polskim, i rozpoczynał pierwszą księgę w języku rosyjskim. Do takich parafii należał właśnie Augustów. I bardzo dobrze. Obie księgi – wcześniej opublikowana z lat 1864-1868 i świeżo dodana z lat 1868-1870 są uszkodzone i część danych bezpowrotnie uległa utracie. Na szczęście w obu księgach miejsca uszkodzeń są inne i dzięki temu analizując analogiczne zapisy z obu ksiąg można w większości przypadków odtworzyć oryginalne brzmienie metryki.

Są pewne różnice w zapisach polsko- i rosyjskojęzycznych, wynikające zapewne z pomyłek przy przepisywaniu rocznika, ale już Wam pozostawiamy decyzję, które z nich bardziej odpowiadają prawdzie.

Augustów był miastem powiatowym tętniącym życiem. Znajdziemy tam więc wymienionych z imienia i nazwiska urzędników miejskiego magistratu, pracowników Urzędu Powiatowego, rzemieślników, mieszczan, żołnierzy i wielu innych przedstawicieli różnych profesji, nie tylko wśród ojców dzieci, ale i wśród świadków i chrzestnych. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksował Daniel Paczkowski. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy ślubów z lat 1928-1936

Kolejna aktualizacja bazy danych wyszukiwarki Geneo dotyczy ślubów z parafii Janówka z lat 1928-1936. W tym okresie zawarto 336 ślubów. Zapisujący utrzymywał ścisły format zapisu, zawierający m. in. informacje o miejscu urodzenia młodych, dzięki czemu możemy dość dokładnie prześledzić ich losy. Pomagają w tym również dopiski na marginesach o zgonach zaślubionych, sięgające czasem czasów współczesnych, ale te są raczej nieliczne. Warto zwrócić uwagę na całkiem sporą ilość osób urodzonych w USA, którzy powrócili do kraju po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na stałe lub czasowo. W roku 1935 wśród świadków ślubu zaczęły pojawiać się kobiety. Później tradycja ta systematycznie się umacniała i po dzień dzisiejszy kobieta i mężczyzna jako świadkowie to najpowszechniej spotykana kombinacja (choć dozwolone są dowolne). W tym samym roku mamy też pierwsze śluby udzielone w okresie Narodzenia Pańskiego
(od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego do niedzieli po 6 stycznia włącznie, zwanej Niedzielą Chrztu Pańskiego). Wcześniej w tym okresie ślubów nie udzielano podobnie jak w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Na jedną metrykę chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, a właściwie na występujące przy niej dopiski. Otóż w 1933 roku ślub biorą Aleksander Fortuniewicz i Bronisława Kopiczko. Dopiski mówią, że oboje zmarli tego samego dnia 34 lata później w Grabowie. Ciekawi jesteśmy czy wiecie coś na ten temat? Wypadek? Pożar?

Skany księgi są dostępne na stronach serwisu szukajwarchiwach.pl.

Księgę zindeksował Michał Sienkiewicz, a weryfikowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnybór – indeksy ślubów z lat 1922-1935

Ostatnio mamy dużą różnorodność jeśli chodzi o parafie, z których indeksy dodajemy do wyszukiwarki Geneo. Tym razem to 365 indeksów ślubów z lat 1922-1935. Znajdziemy tu mnóstwo informacji genealogicznych, również dotyczących zgonów osób zaślubionych w postaci dopisków na marginesach. Jest jednak to jeden dopisek, z którym wcześniej nigdy się nie zetknęliśmy.

Jest to unieważnienie ślubu Jana Sienkiewicza z Dominiką Skokówną wyrokiem Sądu Arcybiskupiego Wileńskiego z 1937 roku. Jako uzasadnienie przywołuje się Kanon 1069 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (z 1917 roku). W owym czasie paragraf ten brzmiał: “Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego…”. Czyli mamy tu do czynienia z przypadkiem bigamii!

Ponadto znajdziemy tam dwa przypadki cywilnego rozwiązania małżeństwa, ale już po wojnie, przez sądy PRL. Jest to już ostatnia dostępna do indeksacji księga ślubów z parafii Krasnybór. Następne znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego i dopiero po upływie 80 lat od wypełnienia ostatniej karty księgi zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Suwałkach. Łącznie przez lata pracy zindeksowaliśmy 5860 ślubów i zapowiedzi z parafii Krasnybór.

Księgę zindeksował Darek Rudzewicz. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1900-1906

Dzięki nieprzerwanej pracy naszych indeksujących wolontariuszy możemy dziś ogłosić o kolejnej aktualizacji bazy danych wyszukiwarki Geneo. Jest to 1049 indeksów urodzeń z parafii Janówka z lat 1900-1906.

W tej księdze szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na dopiski wykonane przez proboszczów, urzędników Stanu Cywilnego, oraz później przez cywilne Urzędy Stanu Cywilnego. Mniej więcej co czwarta metryka opatrzona jest jakimś dopiskiem. W większości przypadków są to adnotacje o ślubie i zgonie osoby urodzonej, ale zdarzają się również sądowe informacje o korekcie imienia bądź nazwiska, lub o ujawnieniu ojca nieślubnego dziecka. Studiując te adnotacje genealodzy poszukujący przodków i krewnych w parafiach Raczki i Szczebra (tych “prawie bez ksiąg”) powinni być usatysfakcjonowani. Spośród wszystkich dopisków aż 38 dotyczy parafii Raczki i 18 parafii Szczebra. To sporo biorąc pod uwagę zaledwie 7-letni zakres dat obejmowanych przez tę księgę. Również należy pamiętać, iż Janówka jest tylko jedną z kilku parafii graniczących z parafią raczkowską i szczeberską. Indeksujemy dalej, a więc ciąg dalszy nastąpi.

Księgę z języka rosyjskiego zindeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Studzieniczna – indeksy ślubów z lat 1914-1924

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy około 200 indeksów ślubów z parafii Studzieniczna z lat 1914-1918. Jest to jedna z nielicznych parafii w regionie, w której spisywano metryki ślubów nieprzerwanie podczas I Wojny Światowej. Wybuch konfliktu i niepewność co do dalszego przebiegu wydarzeń spowodowały, że w w drugiej połowie 1914 roku nie spisano ani jednego ślubu, zaś w 1915 roku zaledwie 2. Rok 1916 to 12 metryk, a 1917 – tylko 6. Ostatni rok wojny przyniósł 11 zapisów. Dopiero od kolejnego roku liczba zawartych związków małżeńskich istotnie zaczęła wzrastać, by pod koniec księgi osiągnąć liczbę zbliżoną do 40.

Ogólnoświatowe konflikty wojenne jeszcze w jeden sposób odcisnęły swoje piętno na tych metrykach. Spowodowały ogromną migrację ludności. Znajdziemy więc tu osoby nie tylko z dziada pradziada mieszkające w pobliskich wioskach, czy sąsiednich parafiach, ale też z odległych zakątków rodzącego się państwa polskiego, a nawet z głębokich obszarów Rosji, a później ZSRR. Znajdziemy więc osoby urodzone w Warszawie i okolicznych podwarszawskich parafiach, ale też w Żytomierzu, Jekaterynosławiu, Łuczeńsku, w okolicach Niżnego Nowogrodu, a nawet na Krymie.

Ci którzy szukają mieszkańców parafii ze szczątkowo zachowanymi rejestrami metrykalnymi (Szczebra, Raczki, Lipsk) też powinni mieć niewielkie powody do zadowolenia i nadzieję na odnalezienie poszukiwanych osób.

Księga była prowadzona niezwykle starannie przez ks. Konstantego Peczkajtysa, początkowo w języku rosyjskim, potem w języku polskim. W bardzo wielu przypadkach podawał precyzyjną, przepisaną z metryki datę urodzenia młodego i młodej. Zawsze też określał miejscowość ich urodzenia.

Księgę zindeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy! Rocznik 1923 był już zindeksowany wcześniej z duplikatu przez Renatę Rapczyńską.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Emigracja do Szwecji

W 1838 roku król Karol XIV zniósł niemal wszystkie restrykcje dotyczące osiedlania się i funkcjonowania osób wyznania mojżeszowego na terenie Szwecji, zapewniając im ochronę prawną i wiele praw obywatelskich. Zgodnie z ustawą z 26 października 1860 r. przyznano Żydom prawo do nabywania nieruchomości w gminach wiejskich, podczas gdy wcześniej zezwalano im na posiadanie nieruchomości tylko w miastach. 20 stycznia 1863 r. inne rozporządzenie usunęło zakaz małżeństw między Żydami i chrześcijanami, o ile towarzyszyły nim należne ceremonie. Taka liberalizacja ograniczeń nakładanych na Żydów spowodowała zwiększony napływ ludności tej nacji do Szwecji, głównie z terenów Polski i Rosji. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że część z liczącej prawie 6500 osób populacji żydowskiej (1920 rok) przybyła z obszaru Augustowszczyzny i Suwalszczyzny.

Poniżej znajduje się lista wybranych rodzin, głównie żydowskich deklarujących jako miejsce swojego pochodzenia miasto Augustów oraz Rajgród, Raczki, Radziłów i Wiznę. Informacje pochodzą ze szwedzkich spisów ludności i zawierają informacje o głowie rodziny (data i miejsce urodzenia, czasem inne informacje) oraz o pozostałych domownikach (data urodzenia). Podano również źródło pochodzenia informacji oraz parafię (gminę) luterańską, której dotyczy spis. Żydowskich rodzin z obszaru naszych zainteresowań, które wyemigrowały do Szwecji jest znacznie więcej niż poniżej i wypadku zainteresowania możemy tę listę dalej uzupełniać.

Wyboru dokonała i dane przesłała Maria Hanson. Dziękujemy! Maria oferuje ponadto daleko idącą pomoc osobom z Polski, które poszukują swoich krewnych i przodków w Szwecji.

Isak Gibstein

Data i miejsce urodzenia: 1897-01-02, Augustów
Parafia: Karlshamn, Blekinge län
Zakres dat: 1906 – 1924
Źródło: Karlshamn AIIa:24 (1906-1924) Zdjęcie 2870 / Strona 4684

Abraham Bernhard Levins Dall

Data i miejsce urodzenia: 1880-10-27, Augustów
Data ślubu: 1906-03-14
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Zakres dat: 1911 – 1928
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:18 (1911-1928) Zdjęcie 1180 / Strona 411
W tym samym domu:

Märta Chackal Bomah Data urodzenia: 1887-01-15
Chackel Boris Data urodzenia: 1912-07-07
Elias Data urodzenia: 1914-04-04

Isak Grodski

Data i miejsce urodzenia: 1891-08-03, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Zakres dat: 1903 – 1911
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:16 (1903-1911) Zdjęcie 3630 / Strona 3155

Kalmanonvitz Monasek

Data i miejsce urodzenia: 1870-11-13, Augustów
Parafia: Piteå stadsförsamling, Norrbottens län
Zakres dat: 1900 – 1912
Źródło: Piteå stadsförsamling AIIa:3 (1900-1912) Zdjęcie 1580 / Strona 849
W tym samym domu:

Ejnar Maurits Data urodzenia: 1908-03-24
Elsa Viktoria Data urodzenia: 1909-07-17
Axel Gunnar Data urodzenia: 1911-01-04

Jakob Feinstein

Data i miejsce urodzenia: 1890-02-28, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Zakres dat: 1911 – 1928
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:21 (1911-1928) Zdjęcie 1310 / Strona 1325

Leopold Sister

Data i miejsce urodzenia: 1876-08-15, Augustów
Data ślubu: 1900-03-05
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Miejscowość: Mosaiske Trosbekännare
Zakres dat: 1899 – 1914
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:15 (1899-1914) Zdjęcie 2280 / Strona 5134
W tym samym domu:

Berta Josefsohn Data urodzenia: 1878-04-12
Jenny Data urodzenia: 1902-03-10
Sara Data urodzenia: 1906-12-30
Leopold Data urodzenia: 1905-03-04
Isak Schatz Data urodzenia: 1862-12-18

Abraham Bernhard Lewiusehall

Data i miejsce urodzenia: 1880-10-27, Augustów
Data ślubu: 1906-03-14
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Främmande Trosbekännare
Zakres dat: 1903 – 1911
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:16 (1903-1911) Zdjęcie 3630 / Strona 3155
W tym samym domu:

Märta Chackel Bromeh Data urodzenia: 1887-01-15
Chackel Boris Data urodzenia: 1912-07-17
Elias Data urodzenia: 1914

Samuel Jundel Friedman

Data i miejsce urodzenia: 1900-02-02, Augustów
Parafia: Karlshamn, Blekinge län
Miejscowość: Gäfle
Zakres dat: 1924 – 1940
Źródło: Karlshamn AIIa:27 (1924-1940) Zdjęcie 1850 / Strona 730

Samuel Löf Scharfstein

Data i miejsce urodzenia: 1907-03-01, Augustów
Data ślubu: 1932-11-06
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Hunden
Zakres dat: 1928 – 1938
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:44 (1928-1938) Zdjęcie 890 / Strona 3382
W tym samym domu:

Rebecka f. Scharfstein Data urodzenia: 1904-01-02
Rakel Sylvia Data urodzenia: 1934-03-11

Victor Blachman

Data i miejsce urodzenia: 1876-11-17, Augustów
Parafia: Göteborgs Kristine, Göteborgs och Bohus län
Miejscowość: Mosaiska Trosb
Zakres dat: 1898 – 1906
Źródło: Göteborgs Kristine AIIaa:10 (1898-1906) Zdjęcie 216 / Strona 2762

Efraim Dennemark

Data i miejsce urodzenia: 1867-04-19, Augustów
Data ślubu: 1891-09-13
Parafia: Sundsvalls Gustav Adolf, Västernorrlands län
Zakres dat: 1912 – 1937
Źródło: Sundsvalls Gustav Adolf AIIa:13 (1912-1937) Zdjęcie 450 / Strona 2211
(zm. 1918-10-16)
W tym samym domu:

Klara Kudrischow Data urodzenia: 1867-06-23
Herman Aron Data urodzenia: 1892-09-11
Isak Wulf Data urodzenia: 1894-02-20
Rosa Helena Data urodzenia: 1895-03-23
Hjalmar Data urodzenia: 1896-12-22
Sigurd Data urodzenia: 1911-08-14

Rachmiel Galantz

Data i miejsce urodzenia: 1904-05-25, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Granaten
Zakres dat: 1928 – 1938
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:40 (1928-1938) Zdjęcie 2150 / Strona 2306

Jakob Werbolowsky

Data i miejsce urodzenia: 1866-04-02, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Zakres dat: 1911 – 1928
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:18 (1911-1928) Zdjęcie 1170 / Strona 410
W tym samym domu:

Blume Frejda Werbolowsky Data urodzenia: 1866-03-12
David Isaak Werbolowsky Data urodzenia: 1889-05-01
Samuel Werbolowsky Data urodzenia: 1891-03-06
Abraham Data urodzenia: 1900-07-03
Bertha Data urodzenia: 1898-06-24
Joel Data urodzenia: 1908-03-06

David Schwarzberg

Data i miejsce urodzenia: 1868-03-15, Augustów
Data ślubu: 1890
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Miejscowość: Mosaiske Trosbekännare
Zakres dat: 1899 – 1914
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:15 (1899-1914) Zdjęcie 2270 / Strona 5133
W tym samym domu:

Chaie Dweri Data urodzenia: 1870-06-05
Moscha Itta Data urodzenia: 1895-05-03
Anna Rosa Data urodzenia: 1905-09-19
Filip Data urodzenia: 1905-05-24
Jakob Salomon Data urodzenia: 1910-04-10

Chaim Katz

Data i miejsce urodzenia: 1880-04-27, Augustów
Data ślubu: 1905-02-27
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Miejscowość: Bommen
Zakres dat: 1914 – 1925
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:58 (1914-1925) Zdjęcie 780 / Strona 1574
W tym samym domu:

Dora f. Sakulsky Data urodzenia: 1881-09-28
Rossa Data urodzenia: 1906-09-21
Ber Data urodzenia: 1912-01-15

Eva Borowski

Data i miejsce urodzenia: 1900-02-20, Augustów
Parafia: Köping, Västmanlands län
Zakres dat: 1930 – 1940
Źródło: Köping AIIa:4 (1930-1940) Zdjęcie 1200 / Strona 106
(żona)

Chaja Scharfstein b. Mikaelsson

Data i miejsce urodzenia: 1881-06-01, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Kv. Hovrätten
Zakres dat: 1928 – 1938
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:34 (1928-1938) Zdjęcie 260 / Strona 318
(wdowa)
W tym samym domu:

Samuel Leif Data urodzenia: 1907-03-07
Anna Vera Data urodzenia: 1908-12-08
Anna Data urodzenia: 1913-08-05
Mendel Rotenberg Data urodzenia: 1894-08-10
Eva Borowski Data urodzenia: 1900-02-20
Eskil Simon Data urodzenia: 1923-10-17
Sonja Linnea Data urodzenia: 1929-11-12
Desirée Data urodzenia: 1938-08-12

Samuel Moritz

Data i miejsce urodzenia: 1891-03-06, Augustów
Data ślubu: 1921-11-22
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Hunden
Zakres dat: 1928 – 1938
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:44 (1928-1938) Zdjęcie 890 / Strona 3382
W tym samym domu:

Dora Salomomsson Data urodzenia: 1898-09-24
Elsie Tage Data urodzenia: 1926-11-17

Filipp Aronsson

Data i miejsce urodzenia: 1881-10-15, Augustów
Data ślubu: 1922-03-04
Parafia: Oskarshamn, Kalmar län
Miejscowość: Mosaiska Frosbekännare
Zakres dat: 1907 – 1933
Źródło: Oskarshamn AIIa:5 (1907-1933) Zdjęcie 272 / Strona 1145
W tym samym domu:

Ejde Liebe f. Bluken Data urodzenia: 1899-06-13 (rozwiedziona 1933-09-11)
Sonja Data urodzenia: 1922-12-28
David Data urodzenia: 1924-04-07
Aron Data urodzenia: 1926-03-30
Dora Data urodzenia: 1928-04-21

Mejer Danowsky

Data i miejsce urodzenia: 1862-09-16, Rajgród
Data ślubu: 1887-09-15
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Främmande Trosbekännare
Zakres dat: 1903 – 1911
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:16 (1903-1911) Zdjęcie 3580 / Strona 3150
W tym samym domu:

Feigel Werbolsvsky Data i miejsce urodzenia: 1863-07-20, Augustów
David Data urodzenia: 1888-09-16
Salomon Data urodzenia: 1891-02-15
Seheine Data urodzenia: 1896-12-02
Samuel Mauritz Data urodzenia: 1899-02-17
Anna Data urodzenia: 1900-09-12
Abraham Data urodzenia: 1900-09-12

Peisack Umberg

Data i miejsce urodzenia: 1883-12-23, Augustów
Data ślubu: 1908-03-08
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Rasmus Claussen
Zakres dat: 1928 – 1938
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:35 (1928-1938) Zdjęcie 350 / Strona 627
(zm. 1936-05-14)
W tym samym domu:

Freida Danofsky Data urodzenia: 1887-06-14
Bertha Data urodzenia: 1911-06-05
Louis Samuel Data urodzenia: 1917-12-29
Elias Charles Data urodzenia: 1921-02-10

Jakob Werbelowsky

Data i miejsce urodzenia: 1866-04-02, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Kv. Hans Kock
Zakres dat: 1928 – 1938
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:34 (1928-1938) Zdjęcie 590 / Strona 351

Mendel Rotenberg

Data i miejsce urodzenia: 1894-08-10, Augustów
Parafia: Köpings stadsförsamling, Västmanlands län
Miejscowość: Främmande Trosbekännare
Zakres dat: 1909 – 1919
Źródło: Köpings stadsförsamling AIIa:2 (1909-1919) Zdjęcie 6380 / Strona 654

Viktor Blackman

Data i miejsce urodzenia: 1876-11-17, Augustów
Data ślubu: 1905-12-31
Parafia: Göteborgs Kristine, Göteborgs och Bohus län
Miejscowość: Mosaiska
Zakres dat: 1906 – 1923
Źródło: Göteborgs Kristine AIIaa:26 (1906-1923) Zdjęcie 26 / Strona 3787
W tym samym domu:

Ester Belewitz Data urodzenia: 1882-02-13
David Samuel Data urodzenia: 1906-10-06
Sonja Linnéa Data urodzenia: 1908-06-20
Ivan Data urodzenia: 1910-03-04
Tage Data urodzenia: 1911-08-19

Jakob Bernstein

Data i miejsce urodzenia: 1890, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Främmande Trosbekännare
Zakres dat: 1903 – 1911
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:16 (1903-1911) Zdjęcie 3570 / Strona 3149

David Bunim Finckenstein

Data i miejsce urodzenia: 1893-01-04, Augustów
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Miejscowość: F
Zakres dat: 1899 – 1936
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIII:1 (1899-1936) Zdjęcie 570 / Strona 52

Moses Solistowski

Data i miejsce urodzenia: 1886-09-23, Rajgród
Parafia: Lidköping, Skaraborgs län
Miejscowość: N:o 32
Zakres dat: 1900 – 1912
Źródło: Lidköping AIIa:1 (1900-1912) Zdjęcie 1250 / Strona 121
(krawiec)

Mejer Sokolsky

Data i miejsce urodzenia: 1895-05-09, Augustów
Parafia: Flo, Skaraborgs län
Miejscowość: Hallebo
Zakres dat: 1911 – 1922
Źródło: Flo AIIa:2 (1911-1922) Zdjęcie 175 / Strona 164

Charles Kalg

Data i miejsce urodzenia: 1880-04-27, Augustów
Data ślubu: 1905-02-27
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Zakres dat: 1914 – 1925
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:58 (1914-1925) Zdjęcie 1140 / Strona 1610
W tym samym domu:

Rosa f. Sahnlsberg Data urodzenia: 1881-09-28
Rossa Data urodzenia: 1906-09-21
Ber Data urodzenia: 1912-01-15
David Data urodzenia: 1916-11-29
Fanny Data urodzenia: 1918-11-11

Rubin Staff

Data i miejsce urodzenia: 1888-11-23, Augustów
Parafia: Lidköping, Skaraborgs län
Miejscowość: N:o 32
Zakres dat: 1900 – 1912
Źródło: Lidköping AIIa:1 (1900-1912) Zdjęcie 1250 / Strona 121

Maja Selma Niklasson

Data i miejsce urodzenia: 1881-06-01, Augustów
Parafia: Kristianstads stadsförsamling, Kristianstads län
Miejscowość: Kv. Allön
Zakres dat: 1928 – 1938
Źródło: Kristianstads stadsförsamling AIIa:38 (1928-1938) Zdjęcie 1140 / Strona 1605
W tym asmym domu:

Samuel Leif Data urodzenia: 1907-03-01
Anna Vera Data urodzenia: 1908-12-08
Anna Data urodzenia: 1913-08-05

Judel Austern

Data i miejsce urodzenia: 1862-05-15, Raczki
Parafia: Norrköpings S:t Olai, Östergötlands län
Miejscowość: Frärmmande Frosbekännare
Zakres dat: 1920 – 1925
Źródło: Norrköpings S:t Olai AIIab:3 (1920-1925) Zdjęcie 1080 / Strona 5701
W tym samym domu:

Chaja f. Miskonesky Data urodzenia: 1862-06-10
Rachla Data urodzenia: 1898-04-18
Chana Data urodzenia: 1899-10-10

Jacob Anstern

Data i miejsce urodzenia: 1890-01-05, Raczki
Data ślubu: 1932-03-11
Parafia: Norrköpings Hedvig, Östergötlands län
Miejscowość: Svärdet
Zakres dat: 1931 – 1935
Źródło: Norrköpings Hedvig AIIa:38 (1931-1935) Zdjęcie 2970 / Strona 283
W tym samym domu:

Jenny Gursd Data urodzenia: 1906-06-02
Astrid Sylvia Data urodzenia: 1933-05-17
Allan Hugo Data urodzenia: 1934-08-13

Jean Lawski

Data i miejsce urodzenia: 1842-04-24, Raczki
Data ślubu: 1879-03-21
Parafia: Norrköpings Hedvig, Östergötlands län
Miejscowość: Bron
Zakres dat: 1906 – 1910
Źródło: Norrköpings Hedvig AIIa:9 (1906-1910) Zdjęcie 690 / Strona 53
W tym samym domu:

Rosa Oderfelt Data urodzenia: 1861-11-03
Regina Polonia Svea Göta Arnoldina Data urodzenia: 1880-10-17
Kasimir Wadislan Svedjan Data urodzenia: 1884-09-01
Johan Stanislaw Lars Data urodzenia: 1886-11-15
Johan Stanislaw Lars Data urodzenia: 1886-11-17

Jenny Barschewski

Data i miejsce urodzenia: 1881-07-11, Rajgród
Data ślubu: 1901-12-23
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Miejscowość: Mosaiske
Zakres dat: 1899 – 1914
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:15 (1899-1914) Zdjęcie 990 / Strona 5005
(córka)
W tym samym domu:

Sahra Barschewski Data urodzenia: 1850-01-05
Leopold Barschewski Eliasson Data urodzenia: 1885-10-02
Ruben Regon Data urodzenia: 1901-01-08
Karl Becker Data urodzenia: 1900-12-30
Maria Becker Data urodzenia: 1890-09-19

Nottek Dallowitz

Data i miejsce urodzenia: 1883-08-18, Rajgród
Data ślubu: 1905-12-31
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Miejscowość: Mosaiske
Zakres dat: 1899 – 1914
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:15 (1899-1914) Zdjęcie 1100 / Strona 5016
W tym samym domu:

Helena Golombek Data urodzenia: 1884-05-12
Gudrun Data urodzenia: 1906-09-01
Ivar Data urodzenia: 1907-12-15
Bertil Data urodzenia: 1909-10-28

Wolf Hirsch Fischbein

Data i miejsce urodzenia: 1866-04-18, Rajgród
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Miejscowość: Mosaiske
Zakres dat: 1899 – 1914
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:15 (1899-1914) Zdjęcie 1220 / Strona 5028
W tym samym domu:

Jenta Stolnitzky Data urodzenia: 1864-01-30
Ida Sara Data urodzenia: 1902-12-06
Isak Data urodzenia: 1899-05-29

Leib Sehwartzberg

Data i miejsce urodzenia: 1880-04-25, Radziłów
Data ślubu: 1902-10-10
Parafia: Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län
Zakres dat: 1925 – 1933
Źródło: Lunds domkyrkoförsamling AIIa:91 (1925-1933) Zdjęcie 1390 / Strona 935
(zm. 1927-07-08)
W tym samym domu:

Lea Ritka f. Gamsen Data urodzenia: 1880-06-05
Wolf Welmo Data urodzenia: 1904-10-15
Signe Margareta Data urodzenia: 1908-11-30
Rut Tora Data urodzenia: 1912-04-09

Israel Malkan

Data i miejsce urodzenia: 1846-11-15, Wizna
Parafia: Säbrå, Västernorrlands län
Miejscowość: Mosaiska Torsbekännare
Zakres dat: 1885 – 1891
Źródło: Säbrå AI:12c (1885-1891) Zdjęcie 427 / Strona 425
W tym samym domu:

Ida Lea Dennemark Data urodzenia: 1858-12-30
Selma Rebecka Data urodzenia: 1879-12-03
Ester Minna Data urodzenia: 1881-01-18
David Data urodzenia: 1882-12-04
Paulina Data urodzenia: 1888-08-06

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnopol – indeksy ślubów z lat 1823-1825

Najnowsza aktualizacja bazy danych Geneo dotyczy ślubów i zapowiedzi z parafii Krasnopol z lat 1823-1825. To 80 indeksów z trzech ksiąg stanu cywilnego. Księgi bardzo ciekawe, bo obejmujące wszystkie wyznania. Prócz małżeństw katolickich i żydowskich znajdziemy śluby osób obrządku ewangelicko-augsburskiego i filipońskiego (chyba pierwszy ślub filiponów w naszych indeksach). Ponadto prócz zawartych małżeństw w indeksach znajdują się także zapowiedzi, po których małżeństwo w parafii Krasnopol nie odbyło się, bo młoda była z innej parafii. Jednak nie była to jedyna przyczyna, że do spisania aktu małżeństwa nie dochodziło.  Jak widać we fragmencie metryki poniżej, zapowiedzi powtarzano, gdyż “do małżeństwa nie doszło z powodu ubóstwa obie strony musiały zająć się służbą prywatną w posługach gospodarskich dla wyżywienia się”.

W tych trzech księgach ślubów znajdziemy osoby z wielu pobliskich parafii, takich jak Kaletnik, Jeleniewo, Berżniki, Przerośl, Puńsk, Sejny, Suwałki i bardziej oddalonych Olwita czy Lipsk nad Biebrzą. Dla części osób parafii pochodzenia nie udało się ustalić, gdyż nie podały urzędnikowi metryki urodzenia, lecz potwierdzony przez Sąd Pokoju akt znania.

To już ostatnie księgi ślubów z parafii Krasnopol spisane według Kodeksu Napoleona, który w 1826 zastąpiony został Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego.

Wszystkie trzy księgi zindeksował Tomek Gaździński. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Filipów – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z 1882 roku

Staramy się ciągle rozwijać wkraczając na nowe obszary. Obecnie przyszła kolej na indeksację parafii Filipów, która pojawiła się na naszej mapie. Rozpoczynamy skromnie publikując w wyszukiwarce Geneo 418 indeksów urodzeń, ślubów i zgonów (214+64+140) z roku 1882. Początek skromny, ale cel długoterminowy ambitny, bo to średniej wielkości parafia, a ksiąg do indeksacji jest niemal 200. Z reguły są to duplikaty tak jak ten, z którego indeksy są publikowane.

Zachęcamy do podłączenia się do zadania indeksacyjnego. Wybór jest ogromny, co widać w naszej tabelce w zakładce Filipów. Pamiętajmy – im więcej osób uczestniczy w projekcie, tym szybciej zindeksujemy parafię i tym większa satysfakcja z wykonywanej pracy w szlachetnym celu. Serdecznie zapraszamy!

Pierwszą księgę z Filipowa zindeksowała Elżbieta Fikus inaugurując współpracę z JZI. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy urodzeń z roku 1823

Ostatnio spłynęło do nas sporo zindeksowanego materiału, który staramy się w miarę na bieżąco weryfikować i publikować. Najświeższe indeksy, które znalazły się w bazie danych wyszukiwarki Geneo to ponad 320 urodzeń z parafii Jeleniewo z roku 1823. W księdze mamy do czynienia z osobną numeracją aktów urodzeń dzieci szlachty i żydów (tych ostatnich tylko początkowo, później numeracja urodzeń dzieci żydowskich została wmieszana do numeracji polskich dzieci chłopskich).

Spośród metryk szlacheckich chyba najciekawsza dotyczy zgłoszenia dwójki dzieci wielmożnego Mustafy (zapisano Mostafa) Murzy Muchy, porucznika Wojsk Polskich. Jego imię wskazuje na korzenie tatarskie. Pierwsze dziecko zostało zgłoszone dopiero gdy ukończyło 6 lat, bo urodziło się w głębi Guberni Mińskiej w folwarku Ostrów. Drugie już urodziło się w folwarku Przejma i zostało zgłoszone w normalnym trybie. Co bardziej dociekliwi znajdą w innych źródłach informacje o udziale Mustafy Mucha w wojnach napoleońskich.

Księgę zindeksował Marek Jasionowski inaugurując w ten sposób współpracę z Jamińskim Zespołem Indeksacyjnym. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy zgonów z lat 1843-1850

Baza danych wyszukiwarki Geneo wzbogaciła się o niemal 700 kolejnych indeksów. Tym razem są to dane z metryk zgonów z parafii Janówka z lat 1843-1850.

Co ciekawego w tej księdze? 1 października 1844 roku w wieku 43 lat umiera ksiądz proboszcz Jan Domański. Jego funkcję obejmuje ks. Józef Tomaszewski i to on zaczyna podpisywać metryki. Niestety nie piastuje swojego stanowiska zbyt długo, bo umiera 13 kwietnia 1849 roku mając lat 49. Po jego śmierci proboszczem zostaje ks. Wincenty Leonowicz. Obie metryki zgonów proboszczów można znaleźć właśnie w tej właśnie księdze.

Księgę indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!