Opublikowano Dodaj komentarz

Jaminy – Tom 3 – Zgony

Po blisko 7 latach naszej pracy kończymy tomem „Zgony” prace nad archiwami i metrykami parafii Jaminy.

Każdy z poprzednich tomów prezentował zebrane materiały dotyczące historii tych ziem i jej mieszkańców w różnych przedziałach czasowych. Począwszy od tomu I „Urodzenia”, gdzie przedstawiliśmy historię początków osadnictwa aż do czasów powstania listopadowego. Obejmował on zapisy ksiąg metrykalnych dot. urodzeń z okresu 1795-1912.

W drugim tomie „Śluby”, opis historycznych wydarzeń obejmuje czasy po po-wstaniu listopadowym, poprzez powstanie styczniowe, odzyskanie niepodległości aż do wybuchu II Wojny Światowej, gdzie zapisy o ślubach zawierają lata 1797-1936. Dla uzupełnienia materiałów znalazły się tam także ocalałe zapisy dotyczące zapowiedzi.

Ten obecny, III tom pt. „Zgony” zamyka formalnie prace nad archiwaliami związanymi z parafią Jaminy, a jego część historyczna sięga okresu II Wojny Światowej i tragicznych wydarzeń, jaką była m.in. Obława Augustowska. Stanowi zwieńczenie naszej długoletniej pracy nad parafią Jaminy i syntezę wydarzeń aż do lat 80-tych XX wieku.

Główna treść tej książki to tradycyjnie unikalne ujęcie zapisów z zachowanych ksiąg metrykalnych dot. zgonów i obejmuje zakres lat 1792 – 1945. Jak widać, prezentowane zapisy o zgonach stanowią jednocześnie najstarsze zachowane zapisy metrykalne o mieszkańcach tej parafii.

Z upływem lat od wydania pierwszego tomu „Urodzenia” udało się także uzyskać dostęp do nowych materiałów, które stanowią bezcenne uzupełnienie poprzednich tomów i są to: spisy urodzony w latach 1913-1916; spisy zapowiedzi i ślubów z lat 1937- 1939 oraz księga tercjarska z lat 1932-1955 i księgi szkaplerza karmelitań-skiego z lat 1932-1957.

Każdy z kolejnych tomów podobnie jak i ten zawiera coraz więcej materiału zdjęciowego pozyskanego dzięki zaufaniu i współpracy Państwa z nami.

W swojej pracy skupiamy się na genealogii, która w ten sposób staje się perspektywą i podstawą do poznania lokalnej historii o wiele ciekawszej niż ta podręczni-kowa, ogólna. Pragniemy w ten sposób dotrzeć i zachęcić także Was do poznania przeszłości swoich przodków oraz regionu ich zamieszkiwania. Nie jest to praca naukowa i wzięła się z pasji grupy pasjonatów do genealogii i historii regionu.

Każdy z tomów obejmował symboliczne wydarzenia z życia pokolenia, począwszy od narodzin, poprzez śluby aż po zgony. Nieskromnie wydaje się nam, że czytelnik otrzymał książki zupełnie wyjątkowe, choć nienapisane ręką zawodowców. Ufamy, że będą służyły kolejnym pokoleniom, jako bezcenne źródło informacji.

Tom 3 „Zgony” można już zakupić w naszym sklepiku internetowym w cenie 60 zł. Można również zakupić komplet wszystkich 3 tomów ze zniżką 10% w stosunku do normalnej ceny. Wszystkie zamówienia będziemy realizować po otrzymaniu nakładu z drukarni, a więc najprawdopodobniej w 3 tygodniu maja.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1882-1888

Po pewnej przerwie związanej z zaangażowaniem znacznej części Zespołu w przygotowanie do druku 3 tomu monografii o Jaminach publikujemy indeksy urodzeń z parafii Janówka z lat 1882-1888. Wystarczy zajrzeć do wyszukiwarki Geneo, aby zapoznać się z nowymi danymi.

W tym okresie rodzi się m. in. trójka dzieci miejscowemu organiście Stanisławowi Karpowiczowi, a także Jakubowi Chmielewskiemu – wójtowi Gminy Dowspuda, szlachetnemu Michałowi Gocewiczowi, Konstantemu Sokołowskiemu – gminnemu nauczycielowi, wielu strzelcom i strażnikom leśnym oraz licznie tu pojawiającym się żołnierzom. Na marginesach znajdziemy informacje o ślubach zawartych na początku 20. wieku nie tylko w Janówce, ale i w ościennych parafiach, w tym raczkowskiej.

Niemal 1300 metryk z języka rosyjskiego zindeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnopol – indeksy zgonów z lat 1810-1817

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy jednorazowo 7 ksiąg Akt Stanu Cywilnego zawierających zgony z parafii Krasnopol z lat 1810-1817.

Spośród 435 metryk znajdziemy kilka ciekawych. W Pojezierzu umiera wielmożny Romuald Grzędziński, komornikowicz powiatu grodzieńskiego, a jego zgon zgłasza brat Piotr, pisarz Sądu Pokoju z Sejn. W karolińskim dworze z kolei umiera Jaśnie Pan Michał Radłowski, posesor emfiteutyczny (czytelnikom pozostawiamy samodzielne rozszyfrowanie tego określenia). Tu zgłaszającym jest Jaśnie Pan Bartłomiej Boraczewski, burmistrz Sejn.

Równie interesujący jest akt zgonu 3-letniej córeczki Ewy Sawickiej, która wędrując z matką z kalwaryjskiego festunku do Krasnegoboru zmarła gdzieś w środku Puszczy Smolańskiej (tak właśnie zapisano w metryce bez wskazywania miejscowości). Świadkami zgonu byli inni towarzysze podróży: Żyd Kopek z Kalwarii i Józef Mrówczyński idący do Warszawy.

Znajdziemy tam też jeden akt urodzenia, spisany omyłkowo, a następnie przekreślony. Umieściliśmy go, z odpowiednią adnotacją, w bazie urodzeń.

Wszystkie księgi zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – indeksy ślubów z lat 1869-1873

Księgi ślubów są chyba najbogatszym źródłem informacji o ludziach dawniej żyjących. W każdym z aktów poznajemy dwoje małżonków zakładających nową rodzinę ale także często ich poprzednie związki, rodziców, świadków, sąsiadów, zawody, funkcje lub status społeczny. W niektórych przypadkach są zawarte informacje o narodzinach i uznaniu dzieci przedślubnych, zawarcia intercyzy przedślubnej, dyspensy z powodu pokrewieństwa.

Oddajemy więc w Wasze ręce kolejne 317 aktów ślubów z lat 1869-1873 z parafii Bargłów leżącej dawniej na pograniczu i zawierającej bogactwo danych o mieszkańcach tej parafii, często skąd przybyli. Nowo zaślubieni w Bargłowie pochodzili m.in z parafii: Augustów, Bakałarzewo, Białaszewo, Kaletniki, Krasnybór, Lipsk, Grajewo, Grabowo, Jaminy, Jeleniewo, Studzieniczna, Szczebra, Suwałki, Sejny, Wigry, Puńsk, Raczki, Rajgród, Rydzewo, Wąsosz, Janówka, z Prus np. ze Świętej Lipki k. Kętrzyna, a nawet Sankt Petersburga.

Jesteśmy zawsze ciekawi czy dzięki naszej pracy udało Wam się odnaleźć ślady przeszłości. Zapraszamy do zapoznania się z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwarki Geneo i przeszukania naszych wpisów i bazy danych.

Księgę z języka rosyjskiego zindeksował Zbyszek Mierzejewski. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy ślubów z lat 1812 i 1813

Ostatnią w marcu aktualizację naszej wyszukiwarki Geneo dedykujemy parafii Jeleniewo dodając indeksy z dwóch ksiąg ślubów stanu cywilnego z lat 1812 i 1813. Jedną z ciekawszych pozycji tutaj jest ślub wielmożnego Mustafy Muchy, porucznika Wojsk Polskich z wielmożną Rozalią Józefowicz, majorówną Wojsk Polskich w 1813 roku. Oboje po ślubie musieli daleko podróżować lub doświadczać długotrwałych okresów rozłąki, gdyż ich dziecko ur. w 1816 roku zostało zarejestrowane w urzędzie dopiero 7 lat później o czym informowaliśmy w osobnym poście.

To już chyba ostatnia aktualizacja naszej bazy danych w marcu. Na kwiecień szykujemy kolejne, nie tylko z parafii Jeleniewo, ale również z Bargłowa, Krasnopola, Janówki, a może także innych.

74 metryki ślubów zindeksowała Aneta Nowikowska-Kurowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy ślubów z lat 1897-1915

Wyszukiwarka Geneo po raz kolejny wzbogaciła się o indeksy z parafii Janówka. Tym razem dodaliśmy śluby z lat 1897-1915. Wśród nowych rekordów znajdziemy kilka zagadkowych, dotyczących panów młodych, którzy “przebywali w Ameryce”. Nie jest jasne, czy użyty tu czas przeszły odnosił się do dalszej przeszłości, czy też do bliższej, sygnalizującej odstęp czasu pomiędzy spisaniem aktu a samą kościelną uroczystością zawarcia związku małżeńskiego. W tym drugim, naszym zdaniem bardziej prawdopodobnym przypadku, pan młody nie byłby obecny podczas ceremonii zaślubin i mielibyśmy do czynienia z dość wyjątkowym w kościele “matrimonium per procura”, czyli bez obecności pana młodego, w zastępstwie którego zjawia się pełnomocnik z odpowiednim upoważnieniem. Śluby takie są dopuszczalne przez prawo kanoniczne i przez niektóre ustawodawstwa cywilne w przypadkach, gdy młodych dzieli duża odległość. Na te śluby wydawana była zgoda Konsystorii Sejneńskiej.

Ponadto w nowododanych indeksach widać wpływ wojny na życie mieszkańców. Małżeństwa były zawierane w pośpiechu i nie zawsze towarzyszyły im regulaminowe trzy zapowiedzi.

Ponad 500 metryk zindeksowała Alicja Felkner, a zweryfikowała Barbara Muzyk. Dziękujemy

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Szczebra – indeksy z odtworzonych akt urodzeń z lat 1891-1895

Wszyscy doskonale pamiętamy, że księgi parafialne kościoła szczeberskiego uległy zagładzie pod koniec II Wojny Światowej. Część mieszkańców tej parafii, w latach powojennych potrzebowała jednak swoich metryk urodzenia do różnych urzędowych celów. Skoro ksiąg metrykalnych nie było jedynym sposobem było zwrócenie się do sądu o odtworzenie metryki. Tak powstał zbiór akt dotyczących urodzeń z terenu parafii Szczebra z lat 1891-1895.

W latach 1948-1952 przed Sądem Powiatowym w Augustowie zeznawali sami zainteresowani wraz ze świadkami. W niektórych przypadkach podpierano się jakimś innym dokumentem, w innych bazując tylko na zapamiętanych danych. W dokumentach roi się więc od błędów, jednak zostały one zindeksowane w sposób wierny z pisma maszynowego, a dodatkowe spostrzeżenia zostały spisane w uwagach. Nawet do nazwisk należy podchodzić z pewną dozą ostrożności. Całość została dodana w formacie urodzeń do wyszukiwarki Geneo.

W Archiwum Państwowym w Suwałkach jest więcej akt tego typu, obejmujących wcześniejsze i późniejsze lata. Będziemy je systematycznie indeksować, a o efektach informować.

Akta zindeksowała Grażyna Feltynowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Suwałki – indeksy ślubów z lat 1798-1812

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy niemal 700 indeksów ślubów z parafii Suwałki z lat 1798-1812. To księga prowadzona w języku polskim przez wielu zapisujących. Jedni byli bardzo staranni, wkładając mnóstwo pracy w kaligrafię

Inni do prowadzenia księgi metrykalnej podchodzili jak do zła koniecznego.

W każdym razie pośród młodych i świadków znajdziemy bardzo wielu żołnierzy różnych oddziałów wojsk Napoleona, ważne osobistości miasta Suwałki, a także zwykłych mieszkańców miasta i okolicznych wiosek. Jedynym mankamentem tej księgi jest brak informacji o rodzicach młodych, co może nieco utrudniać poszukiwania pokoleń przodków z XVIII wieku.

Przez meandry zapisów skutecznie przebrnęła Wiola Ostrowska. Dziękujemy za indeksację!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – indeksy urodzeń z lat 1868-1870

Kolejna solidna porcja indeksów, ponad 730, dodanych do wyszukiwarki Geneo, dotyczy urodzeń z parafii Augustów z lat 1868-1870. Rok 1868 był ważny dla urzędników stanu cywilnego, gdyż od tego momentu zobowiązani byli przez władze carskie do prowadzenia ksiąg w języku rosyjskim. W niektórych parafiach ostatnie księgi w języku polskim kończyły się na roku 1867, w innych obejmowały jeszcze właśnie rok 1868. Restrykcje za niestosowanie się do nakazu zmiany języka były jednak na tyle dotkliwe, że tam gdzie kontynuowano zapisy w języku polskim, kolejna księga, w języku rosyjskim, ponownie obejmowała rok 1868. Często więc ten jeden rok był “na zakładkę” – kończył ostatnią księgę w języku polskim, i rozpoczynał pierwszą księgę w języku rosyjskim. Do takich parafii należał właśnie Augustów. I bardzo dobrze. Obie księgi – wcześniej opublikowana z lat 1864-1868 i świeżo dodana z lat 1868-1870 są uszkodzone i część danych bezpowrotnie uległa utracie. Na szczęście w obu księgach miejsca uszkodzeń są inne i dzięki temu analizując analogiczne zapisy z obu ksiąg można w większości przypadków odtworzyć oryginalne brzmienie metryki.

Są pewne różnice w zapisach polsko- i rosyjskojęzycznych, wynikające zapewne z pomyłek przy przepisywaniu rocznika, ale już Wam pozostawiamy decyzję, które z nich bardziej odpowiadają prawdzie.

Augustów był miastem powiatowym tętniącym życiem. Znajdziemy tam więc wymienionych z imienia i nazwiska urzędników miejskiego magistratu, pracowników Urzędu Powiatowego, rzemieślników, mieszczan, żołnierzy i wielu innych przedstawicieli różnych profesji, nie tylko wśród ojców dzieci, ale i wśród świadków i chrzestnych. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksował Daniel Paczkowski. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy ślubów z lat 1928-1936

Kolejna aktualizacja bazy danych wyszukiwarki Geneo dotyczy ślubów z parafii Janówka z lat 1928-1936. W tym okresie zawarto 336 ślubów. Zapisujący utrzymywał ścisły format zapisu, zawierający m. in. informacje o miejscu urodzenia młodych, dzięki czemu możemy dość dokładnie prześledzić ich losy. Pomagają w tym również dopiski na marginesach o zgonach zaślubionych, sięgające czasem czasów współczesnych, ale te są raczej nieliczne. Warto zwrócić uwagę na całkiem sporą ilość osób urodzonych w USA, którzy powrócili do kraju po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na stałe lub czasowo. W roku 1935 wśród świadków ślubu zaczęły pojawiać się kobiety. Później tradycja ta systematycznie się umacniała i po dzień dzisiejszy kobieta i mężczyzna jako świadkowie to najpowszechniej spotykana kombinacja (choć dozwolone są dowolne). W tym samym roku mamy też pierwsze śluby udzielone w okresie Narodzenia Pańskiego
(od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego do niedzieli po 6 stycznia włącznie, zwanej Niedzielą Chrztu Pańskiego). Wcześniej w tym okresie ślubów nie udzielano podobnie jak w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Na jedną metrykę chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, a właściwie na występujące przy niej dopiski. Otóż w 1933 roku ślub biorą Aleksander Fortuniewicz i Bronisława Kopiczko. Dopiski mówią, że oboje zmarli tego samego dnia 34 lata później w Grabowie. Ciekawi jesteśmy czy wiecie coś na ten temat? Wypadek? Pożar?

Skany księgi są dostępne na stronach serwisu szukajwarchiwach.pl.

Księgę zindeksował Michał Sienkiewicz, a weryfikowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!