Szczebra

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1809-1810, 1868-1871, 1886, 1891-1895 (updated: 10 August 2021)
  • Marriages: 1809-1810, 1816, 1823, 1826-1831, 1868-1871 (updated: 28 March 2019)
  • Deaths: 1809-1810 (updated: 28 March 2019)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1809-1810AP Augustów101
1868-1871AP Augustów102
1886AP Augustów103
1865-1899AP Suwałki63/693/0/1/1104akta odtworzone
1865-1890AP Suwałki63/693/0/1/2105akta zbiorowe do akt odtworzonych
1891-1895AP Suwałki63/693/0/1/3106akta zbiorowe do akt odtworzonych
1896-1899AP Suwałki63/693/0/1/4
107akta zbiorowe do akt odtworzonych
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1809-1810AP Augustów201
1816AP Augustów202
1823AP Augustów203
1826-31AD Łomża958450204
1868-71AP Augustów205
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1809-1810AP Augustów401

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Szczebra, dwie wsi i fol., i Sz. Mała, wś, pow. augustowski, gm. Szczebro-Olszanka, par. Szczebra, odl. od Augustowa 20 w., od Suwałk 22 w. Leży przy drodze bitej z Warszawy do Suwałk, na wzgórzach, śród lasów i błot rozległych, ciągnących się po brzegach rzeki Rospudy, Szczeberki, Długanki. Posiada kościół par. drewniany, szkołę początkową; wś pierwsza ma 24 dm., 195 mk.; druga 8 dm., 58 mk.; fol. 2 dm., 23 mk.; Sz. Mała 13 dm., 58 mk. W 1827 r. było 18 dm., 123 mk. Kościół wystawiony w 1793 r. z drzewa, fundacyi króla Stanisława Augusta, erygowany na paraf. przez ks. Dawida Pilchowskiego, sufragana wileńskiego, a poświęcony przez ks. Massalskiego, bisk. wileńskiego, 21 stycznia 1794 r. Król nadał 24 lipca 1793 r. na utrzymanie proboszcza 6 włók i 8 mr. pustoszy, lasem zarosłej. Pierwszym proboszczem był ks. Stefan Bajer. Prezentę nadał mu król 18 marca 1794 r. Sz. paraf., dek. augustowski, 2695 dusz. Filia w Studzieniczny. Szczebro-Olszanka gmina ma 13,826 mr. obszaru i 6427 mk.; sąd gm. okr. I i st. poczt. w Augustowie. W gminie istnieje przemysł leśny: wyrób terpentyny, smoły i dziegciu. Szkół początkowych dwie. W skład gm. wchodzą: Atteny wś i folw., Barszczowa-Góra, Blizna, Bryzgiel, Cisówek wś i fol., Czarnybród, Danowskie, Dolny-Las, Dora, Gatne, Gorczyca, Juryzdyka, Józefowo fol., J.-poduchowne, Kąt, Klonownica, Kopanica, Krusznik, Kujawy, Nowinka, Olszanka wś i fol., Osińska-Buchta, Pijawnie, P.-Małe, P.-Polskie, P.-Ruskie, Podjózefowo, Podkopanica, Podkrólówek, Podnowinka, Podserwy, Podsokolnie, Podwalnie, Poniatowizna, Płaska, Serwy, Sokolnie, Strękowizna, Studzieniczna, Sucha-Rzeczka. wś, leśn. i młyn, Swoboda, Szczebra folw., Szczebra (dwie wsi), Szczebra-Mała, Szczeberka, Szczepki, Ślepsk, Upustek kol. i leśnicz., Walnie, Walnie Małe, Wojciech i Żyliny. Br. Ch.

 

1 thought on “Szczebra

  1. […] Anna Witkowska z parafii Szczebra 1906/14 Magdalena Blaszko z parafii Rydzewo 1906/32 Natalia Rogowska z parafii Bargłów 1908/44 […]

     
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.