Kościół w Perstuniu

Perstuń

Greek Catholic parish (Access via Geneo search engine):
  • Births: 1844, 1849 (fragments) (updated: 5 March 2018)
  • Marriages: 1834 (fragments) (updated: 5 March 2018)
  • Deaths: 1834 (updated: 5 March 2018)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1834Regional Museum in LipskD01Fragments
1844Regional Museum in LipskD02Fragments
1849Regional Museum in LipskD03Fragments

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Perstuń, wś i fol., pow. augustowski, gm. Hołynka, par. rzym.-kat. Teolin. Leży na zach. od traktu z Grodna do Sopoćkiń, w odl. 49 w. od Augustowa, 3 w. od Sopoćkiń. Posiada cerkiew parafialną murowaną erygowaną w 1780 r. przez administracyą ekonomii grodzieńskiej a w 1844 r. z muru wzniesioną. Dykc. geograf. Echarda nazywa P. miastem (w wojew. trockim). Obecnie jest tu 29 dm., 305 mk.; w 1827 roku było 30 dm., 169 mk. Fol. P. ma 558 mr., wchodzi w skład majoratu Łabno. Wś P. ma 32 osad i 488 mr
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.