Odelsk

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1765-1814 (updated: 12 December 2020)
  • Marriages: 1723-1748, 1784-1829 (updated: 12 December 2019)
  • Deaths: 1784-1798 (updated: 13 December 2019)
Access via direct link:
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1695-1748AP Grodno1721-1/21764349
1737-1765AP Grodno1721-1/31764349
1770-1815AP Grodno1721-1/71764349
1788-1796AP Grodno1721-1/111764349
1796-1798AP Grodno1721-1/121764350
1798-1820AP Grodno1721-1/141764350Zindeksowane do 1814 r.
1820-1829AP Grodno1721-1/251764350
1830-1831AP Grodno1721-1/332142418
1835-1848AP Grodno1721-1/382142418
1849-1863AP Grodno1721-1/472142418
1863-1872AP Grodno1721-1/552142419
1872-1875AP Grodno1721-1/592142419
1875-1881AP Grodno1721-1/632142420
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1784-1798AP Grodno1721-1/91764349
1798-1815AP Grodno1721-1/15, 1721-1/161764350
1828-1835AP Grodno1721-1/311764350
1835-1841AP Grodno1721-1/402142418
1844-1848AP Grodno1721-1/452142418
1849-1867AP Grodno1721-1/502142418
1867-1890AP Grodno1721-1/572142419
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1748-1783AP Grodno1721-1/51764349
1784-1798AP Grodno1721-1/101764349
1820-1833AP Grodno1721-1/261764350
1833-1835AP Grodno1721-1/352142418
1835-1844AP Grodno1721-1/392142418
1849-1870AP Grodno1721-1/482142418
1870-1887AP Grodno1721-1/582142419
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1909501Spis parafian

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Odelsk, mstko i dobra, pow. sokólski. gm. Zubryca, 16 w. od Sokółki. Mstko 1246 dz; dobra, Palminych 213 dz. Przywilej miejski za Bony z r. 1546 zatwierdził Stefan Batory 1580 r. Klucz odelski ekon. grodz. r. 1680 dawał 3925 złp. 27 gr. Kwatera Odelska w puszczy sokólskiej r. 1639 obejmowała 18 ostępów, z których 6 tylko całych, w pozostałych zaś wyrobiono dębinę i lipinę. Do pilnowania kwatery było 38 osoczników i 1 dziesiętnik, ze wsi Suchinicz i Mordasowa, którzy otrzymali 20 włók. Strzelców było 25 ze wsi Hrebieniewo, oraz 29 ze wsi Molawica Dolna. Każdy miał po włóce gruntu, z którego powinien utrzymywać 1 konia oraz we dwóch po 1 wozie, płacić po 7 złp. i po solance owsa.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.