Kościół w Podłabieniach

Łabno

Roman Catholic parish (Access via Geneo search engine):
  • Births: 1817 (fragments) (updated: 5 March 2018)
  • Marriages: 1935 (fragments) (updated: 5 March 2018)
  • Deaths: 1935 (updated: 5 March 2018)
Orthodox parish (Access via Geneo search engine):
  • Births: 1914 (updated: 9 February 2018)
  • Marriages: 1914 (updated: 9 February 2018)
  • Deaths: 1914 (updated: 9 February 2018)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1817Regional Museum in Lipsk101Births, fragments
1935AP AugustówD01Duplicate, fragments
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1914AP Wilno1923021D01Duplicate

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Łabno, wś i folw., pow. augustowski, gm. Łabno, par. Adamowicze, odl. 56 w. od Augustowa, 14 od Grodna, leży przy szosie grodzieńskiej, w okolicy kamienistej i wzgórzystej, ma 30 dm., 261 mk.; w 1827 r. wś rządowa 2 dm., 19 mk. Jest tu cerkiew paraf. pounicka. Dobra rządowe Ł. z przyległościami ogólnej rozległości w posiadłościach folwarcznych i włościańskich obejmowały mr. 72,300. W r. 1836 z ogólnych dóbr rządowych, dobra Ł. nadane zostały na prawach majoratu Aleksandrowi Swieczynowi, reszta zaś dóbr pod na­z­wą Adamowicze pozostała przy rządzie. Podług wiadomości z r. 1854 w skład majoratu Ł. wchodzą następujące realności: folw. Ł. mr. 1447, fol w Perstuń mr. 558, folw. Prolejki mr. 603, Jastrzębna mr. 617, grunta Prokopowicze i Eginty mr. 447, w osadach leśnych mr. 140, w odpadkach i lasach mr. 5281; razem mr. 9093; oraz wsie: Perstuń os. 32, z grun. mr. 488; Prolejka os. 27, z grun. mr. 365; Rakowicze os. 52, z grun. mr. 1117; Jastrzębna os. 91, z grun. 2520; Koniucha os. 59, z grun. mr. 1423; Bohatery Polne os. 51, z grun. mr. 1179; Bohatery Leśne os. 57; z grun. Mr. 667; Wołkusz os. 17, z grun. mr. 215; Bojary os. 24, z grun. mr. 323; Hanowicze os. 55, z grun. mr. 913; Hruszki os. 25, z grun. mr. 989; Komaszówka os. 6, z grun. mr. 212; Ogrodniki Łabno os. 24, z grun. mr. 926; Lichosielce os. 11, z grun. mr. 377; Markowce os. 37, z grun. mr. 1646; Naumowicze os. 58, z grun. mr. 1538; Nowosiołki os. 44, z grun. mr. 2285; Racicze os. 86, z grun. mr. 1768; Komisarowo os. 68, z grun. mr. 253. Dobra rządowe Adamowice składają się z łąk mr. 1501, w osadach leśnych mr. 303, w odpadkach leśnych 696, lasu mr. 14,800, folw. Starożyńce mr. 191, razem mr. 17491; oraz wsie: Adamowice Wielkie i Małe mr. 835, Czarniewo mr. 968, Czarnylas mr. 209, Dębowo mr. 344, Gałowicze mr. 375, Łosośna mr. 125, Jaminy mr. 751, Krasno mr. 339, Kuryanki mr. 1817, Lipowo mr. 3105, Mogielnica mr. 1305, Nowiki mr. 127, Puszkary mr. 632, Sołowieje mr. 721, Jarosiewicze mr. 443, Wrotki mr. 188, Łojki mr. 2058, Pieszczony mr. 153, Rudawka mr. 671, Kurzynice mr. 106, Starożyńce mr. 857, Skieblewo mr. 2236, Wólka mr. 525, Rynkowicze mr. 182, Zabielice mr. 305, Bielinko mr. 83, Bazanowicze mr. 1310, Pyszki mr. 426, Mićkiewicze mr. 729, Bohatyry Leśne mr. 1354, Osoczniki mr. 513, kol. Klonowa mr. 23; jeziora Głębokie, Mikłaszewo; wś Irycze, msto Lipsk, wsie Kruszki, Kadysz, Mikaszówka, Świack (ostatnich ośmiu attynencyj rozległość niewiadoma). Gmina Ł. ma 3072 mk., rozległości 17,746 mr., sąd gm. ok. III i st. p. os. Sopoćkinie o 21 w.; gorzelnie 2, kopalnie kredy, tartak, szkoły 2. W skład gm. wchodzą: Adamowicze Małe, Adamowicze Wielkie, Baranowicze, Bohatery Polne, Dmitrówka, Gołowicze, Karolin wś i folw., Koniuchy, Łabno, Łosośna, Mićkiewicze, Naumowice, Nowiki, Nowicki Borek, Nowosiołki, Podłabienie, Pyszki, Puszkary, Sołowieje, Swiecinówko-Myza, Tarusicze, Tarusicze robocze, Trycze i Wiktoryszki. Należało do ekonomii grodzieńskiej. Podług reg. pomiar. z r. 1558 było we dworze król. pod zabudowaniami 3 mr. 22 pr., sadu 2 mr., wypustu 2 mr. 12 pr., ogrodów 7 mr. 23 pr., pola ornego średniego 24 wł. 13 mr., sianożęci 3 wł. 11 mr., wypustów 2 wł. Było 24 ogrodników, z których każdy miał po 6 mr., razem 4 wł. 24 mr. Włość łabeńską składały wójtowstwa: pojatelskie, naumowickie, łososińskie j namejksowskie.
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.