Klimówka

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1817-1832 (updated: 2 February 2020)
  • Marriages: 1817-1832 (updated: 7 February 2020)
  • Deaths: 1817-1832, 1931-1940 (updated: 2 February 2020)
  • Annexes: 1931-1945 (updated: 5 January 2020)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1815-1827Parish101
1919-1940Parish103
1941-1950Parish104
1936-1939Parish105Duplicate
1940-1944Parish106Diary
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1815-1826Parish201
1827-1832Parish202
1921-1930Parish203
1931-1941Parish204
1942-1959Parish205
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1827-1832Parish402
1921-1930Parish403
1931-1940Parish404
1956-1987Parish406
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1815-1816AP WilnoD08
1816-1817AP WilnoD09
1817-1818AP WilnoD10
1818-1819AP WilnoD11
1819-1820AP WilnoD12
1820-1821AP WilnoD13
1821-1822AP WilnoD14
1822-1823AP WilnoD15
1823-1824AP WilnoD16
1824-1825AP WilnoD17
1825-1826AP WilnoD18
1826-1827AP WilnoD19
1827-1828AP WilnoD20
1828-1829AP WilnoD21
1829-1830AP WilnoD22
1830-1831AP WilnoD23
1831-1832AP WilnoD24
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1931Parish601
1932Parish602
1933Parish603
1934Parish604
1935Parish605
1936Parish606
1937Parish607
1938Parish608
1939Parish609
1940Parish610
1941Parish611
1942Parish612
1943Parish613
1944Parish614
1945Parish615
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1820-1825Parish501Book of prenuptial examinations
1825-1832Parish502Book of prenuptial examinations
1921-1934Parish503Book of prenuptial examinations
1949-1999Parish504Book of prenuptial examinations
1922-1925Parish505Book of parish censuses
1927-2018Parish506Book of confirmations

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Klimówka, wś w pow. sokólskim gub. grodz., o 10 w. od Sokółki, miała kaplicę katol. par. Odelsk.
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.