Klimówka

Zindeksowane zasoby

Dostęp poprzez wyszukiwarkę:

Urodzenia 1817-1827 (aktualizacja 20 grudnia 2019)

Śluby 1817-1827 (aktualizacja 21 grudnia 2019)

Zgony 1817-1827, 1931-1940 (aktualizacja 7 stycznia 2020)

Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego

Klimówka, wś w pow. sokólskim gub. grodz., o 10 w. od Sokółki, miała kaplicę katol. par. Odelsk.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.