Kościół w Adamowiczach

Adamowicze

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1913, 1926 (updated: 28 May 2020)
  • Marriages: 1916-1917 (fragments), 1926, 1932 (fragments) (updated: 4 March 2018)
  • Deaths: 1916 (fragments), 1918 (fragments), 1926, 1937 (from the index) (updated: 16 October 2018)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1913AP Augustów101Part of a book with an unknown date range
1916AP AugustówD01Duplicate, fragments
1917AP AugustówD02Duplicate, fragments
1918AP AugustówD03Duplicate, fragments
1926AP AugustówD04Duplicate
1932AP AugustówD05Duplicate, fragments
1937AP AugustówD06Duplicate, fragments

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Adamowicze (wielkie i małe), wsie, pow. augustowski, gm. Łabno, obie mk. 295, domów 37. Kościół murowany, wystawiony kosztem parafian w 1855 r.; st. p. Sopoćkinie. A. par. katol. dek. augustowskiego, dusz 2596. A. stanowiły niegdyś rozległe dobra narodowe, w skład których wchodziło mko Lipsk i około czterdziestu wsi. Obecnie grunta wioskowe i osady Lipska przeszły na własność włościan.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.