Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie i Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. św. Ojca Pio w Kuriance:

W kategorii poetyckiej

przyznano pięć nagród: jedną pierwszą, dwie drugie i dwie trzecie:

pierwszą p. Katarzynie Wiktorii Polak z Krakowa za wiersz pt. „Błogosławiona Marianna Biernacka”

drugą p. Tadeuszowi Dejneckiemu z Płocka za wiersz pt. „Błogosławiona Marianna Biernacka”

drugą p. Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza za wiersz pt. „Ofiarowanie”

trzecią p. Wandzie Łomnickiej-Dulak z Piwnicznej-Zdroju za wiersz pt. „Życiorys”

trzecią p. Małgorzacie Pieńkowskiej z Malinówki Wielkiej za wiersz pt. „Tak zwyczajnie na śmierć”

W kategorii prozatorskiej

przyznano jedną nagrodę:

pierwszą p. Barbarze Aleksiejczyk z Kurianki za pracę pt. „Mania”

 

Wyróżnień nie przyznano.

 

Skład komisji Konkursowej:  Izabela Basińska i  Bożena Diemjaniuk (członkowie) oraz  Józefa Drozdowska (przewodnicząca)

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.