Wsparcie tłumaczenia Księgi pamięci Żydów augustowskich

Wstęp

Jesteśmy małym stowarzyszeniem o nazwie Jamiński Zespół Indeksacyjny (JZI). W kręgu naszych zainteresowań leżą tereny północno-wschodniej Polski – Augustów, Suwałki, Sejny i tereny przygraniczne Litwy i Białorusi. Naszą pasją jest genealogia i historia regionu. Dociekamy historii mieszkańców regionu wszelkich wyznań, nie tylko katolików którzy dziś stanowią przeważającą część społeczności, ale i prawosławnych, unitów, starowierców, Żydów i ewangelików. Wszystkich, którzy zamieszkiwali dawniej i dziś ten region i których piętno pozostało w miejscowej kulturze. Wszystkie informacje, które uda nam się zebrać są publicznie i bezpłatnie dostępne na naszej stronie www.

Wydajemy również książki i ta gałąź naszej działalności pełni dwojakie funkcje. Po pierwsze zachowujemy w ten sposób i rozpowszechniamy historię i kulturę regionu, a po drugie z niewielkiego zysku z każdego egzemplarza finansujemy naszą działalność statutową.

Żydzi stanowili kiedyś istotny element przedwojennego obrazu miasta Augustowa. Mieli udział w jego kulturze i tworzeniu dobrobytu miasta. Ich świat został doszczętnie zniszczony i niemal całkowicie zapomniany na skutek Holokaustu II Wojny Światowej. Wydając “Księgę pamięci Żydów augustowskich” chcemy przywrócić pamięć dawnych mieszkańców tego pięknego miasta.

Opis projektu

Oryginał Księgi wydany w latach 60-tych liczy 560 stron, z czego większość w języku hebrajskim, a około 100 stron w języku jidisz. Jesteśmy na początkowym etapie projektu. Zbieramy zespół tłumaczeniowy. Naszym założeniem jest przetłumaczenie i wydanie książki do końca bieżącego roku. Skład, redakcję, obróbkę graficzną oraz projekt okładki (szkic jest widoczny w zajawce) wykonamy siłami własnymi, jako wkład członków Stowarzyszenia w powstanie tej książki.

Książka będzie formatu B5, w twardej okładce, o objętości około 600 stron, a przebieg kampanii będziemy rejestrować na dedykowanej dla niej stronie: https://jzi.org.pl/ksiega-pamieci-zydow-augustowskich/

Cel projektu

Celem kampanii jest uzbieranie funduszy na przetłumaczenie treści książki z języka hebrajskiego i jidisz. To 560 stron, a języki te należą do najtrudniejszych, a przez to najdroższych w tłumaczeniu.

W przypadku zebrania większej kwoty, przeznaczymy ją na przygotowanie kolejnej pozycji: “Księga pamięci Żydów suwalskich”.

O autorze / Zespół

Każdy z członków Stowarzyszenia JZI będzie miał swój wkład: organizujemy, składamy,  ilustrujemy, redagujemy, udostępniamy i nagłaśniamy.

Kontakt: jzi@jzi.org.pl
Www: https://jzi.org.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/Jaminski.Zespol.Indeksacyjny

Ryzyko

Czasy mamy niepewne. Pandemia dotyka nas wszystkich i naszych bliskich. Istnieje (mamy nadzieje minimalne) ryzyko, że ktoś z zespołu tłumaczeniowego opóźni się ze swoją częścią tłumaczenia, co może wpłynąć na ostateczny termin ukazania się książki.

Mamy nadzieję, że uda zebrać się całość kwoty. W przypadku niedoboru, będziemy poszukiwać dalszego finansowania z innych źródeł. W ostateczności naruszymy fundusz statutowy Stowarzyszenia. Może to niekorzystanie wpłynąć na terminy.

Nagrody

  1. Aby wesprzeć Projekt tłumaczenia „Księgi pamięci Żydów Augustowskich” Wspierający powinien wybrać interesującą go nagrodę na stronie: https://jzi.org.pl/en/product-category/kpza/ poprzez dodanie jej do koszyka.
  2. Z kwotą każdego wsparcia wiąże się zobowiązanie Stowarzyszenia JZI do realizacji nagrody.
  3. Terminy realizacji nagród są przybliżone.
  4. Dopuszczalne jest wybieranie kilku nagród jednocześnie.
  5. Wspierając Projekt poprzez sklep internetowy JZI, Wspierający akceptuje również regulamin tego sklepu dostępny tutaj: https://jzi.org.pl/regulamin/
No products were found matching your selection.