Studzieniczna

Indexed resources

Access via Geneo search engine:

Births: 1839-1857, 1864-1867, 1873-1879, 1886-1908, 1923, 1940-1943 (Updated: 10 November 2019)

Marriages: 1873-1936, 1940-1943 (Updated: 24 March 2020)

Deaths: 1839-1889, 1901-1908, 1913, 1923, 1940-1943 (Updated: 17 March 2020)

From the Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland

Studzieniczna, osada kośc. nad jeziorem t. n. i Kanałem Augustowskim, śród puszczy, pow. augustowski, gm. Szczebro-Olszanka, par. Studzieniczna, odl. 7 w. od Augustowa, posiada kościół par. drewniany, kaplicę murowaną, kaplicę drewnianą, karczmę i kilka domów (około 20 mk.). Znajduje się tu studzienka, której woda ma mieć własności uzdrawiające; w kościele zaś słynie cudami obraz Bogarodzicy z góry Karmelu. Wizerunek ten, dobrego pędzla, otoczony srebrnemi wotami, jest główną ozdobą ubogiego kościołka, który jako filia parafialnej świątyni w Szczebrze, zbudowany tu został z drzewa w r. 1845 przez Szymona Andruszkiewicza z Pawłówki (w par. Krasnopol). Par. liczy obecnie 3645 dusz (Rubrycela z r. 1885). Tuż obok kościoła wązka grobla prowadzi na wysepkę, gdzie, ocieniona drzewami, wznosi się murowana kaplica, wybudowana 1871 r. na miejscu dawniejszej drewnianej. Przy wejściu do niej umieszczona tablica marmurowa, opiewa dzieje tej miejscowości: „Wincenty Morawski, pułkownik, jako pustelnik, pierwszy na tem miejscu osiadł i założył Studzienicznę, na cześć Bogarodzicy, na dwóch wyspach zbudował dwie kaplice w r. 1770 i 1786 i wprowadził służbę Bożą“. Morawski ów, osiadłszy tu 1770 r., zasłynął swą pobożnością i znajomością leczniczych własności różnych ziół. Ze wszech stron przybywano szukać u niego porady lekarskiej i polecać się jego modlitwom. Nabył on za 100 tynfów drewnianą kaplicę w Augustowie i przeniósł na swą wysepkę. Następnie w 1781 r. puścił się w podróż do Rzymu (na osiołku) i uzyskał od Piusa VI trzy odpusty doroczne dla swego kościółka (na św. Annę, św. Jan i św. Teklę). Obraz Matki Boskiej miał się pojawić na lipie. Dla pomieszczenia go wybudował Morawski drugą kaplicę drewnianą 1786 r. Żołnierze francuzcy zrabowali kaplicę i pustelnię w 1812 r. Morawski, o ile się zdaje, wkrótce potem zmarł. Portret jego, przedstawiający krzepkiego, okazałej postaci starca, wisi w kościele. Na Zielone Świątki zbiera tu się do 20,000 pobożnych, którzy przez 3 dni tu przebywają, obozując w lesie. M. R. Wit.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.