Studzieniczna

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1839-1857, 1864-1867, 1873-1879, 1886-1911, 1923, 1939-1943 (updated: 23 April 2020)
  • Marriages: 1873-1936, 1939-1943 (updated: 19 April 2020)
  • Deaths: 1839-1889, 1901-1908, 1913, 1923, 1939-1943 (updated: 19 April 2020)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1839-1845Parish939477101
1846-1851Parish939477102
1851-1857Parish939477103
1858-1863105missing book
1864-1867Parish939477106
1868-1872107missing book
1873-1879Parish108
1880-1885109missing book
1886-1889Parish110
1890-1892AP Suwałki63/600/0/1/1111
1892-1898AP Suwałki63/600/0/1/2112
1898-1901AP Suwałki63/600/0/1/3113
1901-1908AP Suwałki63/600/0/1/8114
1908-1911AP Suwałki63/600/0/1/10115
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1873-1888Parish204
1889-1899AP Suwałki63/600/0/1/4205
1899-1914AP Suwałki63/600/0/1/6206
1914-1924AP Suwałki63/600/0/1/9207
1925-1936AP Suwałki63/600/0/1/11208
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1839-1852Parish939477401
1853-1867Parish939477402
1868-1877Parish403
1878-1889Parish404
1890-1901AP Suwałki63/600/0/1/5405
1901-1908, 1913AP Suwałki63/600/0/1/7406
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1923ParishD01
1929ParishD02Only marriages
1939ParishD03
1940-1943ParishD04

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Studzieniczna, osada kośc. nad jeziorem t. n. i Kanałem Augustowskim, śród puszczy, pow. augustowski, gm. Szczebro-Olszanka, par. Studzieniczna, odl. 7 w. od Augustowa, posiada kościół par. drewniany, kaplicę murowaną, kaplicę drewnianą, karczmę i kilka domów (około 20 mk.). Znajduje się tu studzienka, której woda ma mieć własności uzdrawiające; w kościele zaś słynie cudami obraz Bogarodzicy z góry Karmelu. Wizerunek ten, dobrego pędzla, otoczony srebrnemi wotami, jest główną ozdobą ubogiego kościołka, który jako filia parafialnej świątyni w Szczebrze, zbudowany tu został z drzewa w r. 1845 przez Szymona Andruszkiewicza z Pawłówki (w par. Krasnopol). Par. liczy obecnie 3645 dusz (Rubrycela z r. 1885). Tuż obok kościoła wązka grobla prowadzi na wysepkę, gdzie, ocieniona drzewami, wznosi się murowana kaplica, wybudowana 1871 r. na miejscu dawniejszej drewnianej. Przy wejściu do niej umieszczona tablica marmurowa, opiewa dzieje tej miejscowości: „Wincenty Morawski, pułkownik, jako pustelnik, pierwszy na tem miejscu osiadł i założył Studzienicznę, na cześć Bogarodzicy, na dwóch wyspach zbudował dwie kaplice w r. 1770 i 1786 i wprowadził służbę Bożą“. Morawski ów, osiadłszy tu 1770 r., zasłynął swą pobożnością i znajomością leczniczych własności różnych ziół. Ze wszech stron przybywano szukać u niego porady lekarskiej i polecać się jego modlitwom. Nabył on za 100 tynfów drewnianą kaplicę w Augustowie i przeniósł na swą wysepkę. Następnie w 1781 r. puścił się w podróż do Rzymu (na osiołku) i uzyskał od Piusa VI trzy odpusty doroczne dla swego kościółka (na św. Annę, św. Jan i św. Teklę). Obraz Matki Boskiej miał się pojawić na lipie. Dla pomieszczenia go wybudował Morawski drugą kaplicę drewnianą 1786 r. Żołnierze francuzcy zrabowali kaplicę i pustelnię w 1812 r. Morawski, o ile się zdaje, wkrótce potem zmarł. Portret jego, przedstawiający krzepkiego, okazałej postaci starca, wisi w kościele. Na Zielone Świątki zbiera tu się do 20,000 pobożnych, którzy przez 3 dni tu przebywają, obozując w lesie. M. R. Wit.
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.