Rygałówka

Roman Catholic parish: (Access via Geneo search engine):
  • Births: 1933 (niekompletne) (updated: 11 January 2018)
  • Marriages: 1927, 1933, 1937 (niekompletne) (updated: 5 April 2020)
  • Deaths: 1937 (niekompletne) (updated: 5 April 2020)
Orthodox parish: (Access via Geneo search engine):
  • Births: 1914 (updated: 5 April 2020)
  • Marriages: 1914 (updated: 5 April 2020)
  • Deaths: 1914 (updated: 5 April 2020)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1927Parafia AugustówD01Duplicate, fragments
1933Parafia AugustówD02Duplicate, fragments
1937Parafia AugustówD03Duplicate, fragments
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1914AP Wilno1923021D02Duplicate

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Rygałówka, wś nad rzką, Niedzwiedzicą (dopł. Biebrzy), pow. augustowski, gm. Kuryanki, par. Rygałówka. Odl. od Augustowa 42 w., posiada cerkiew par. drewnianą, 24 dm., 149 mk. Parafią i kościół erygowali Wojnowie i Sołohubowie, niewiadomo kiedy. Buchowieccy 1818 r. erekcyę odnowili. Obecny z 1847 r. Do par. należała filia w Ponarlicy.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.