Różanystok

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1811-1822, 1865-1866 (updated: 14 December 2020)
  • Marriages: 1811-1822, 1865-1866 (updated: 14 December 2020)
  • Deaths: 1811-1822, 1865-1866 (updated: 14 December 2020)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1808-1809AP Wilno2246173D01
1809-1810AP Wilno2246174D02
1810-1811AP WilnoD03
1811-1813AP WilnoD04
1813-1814AP Wilno2246175D05
1814-1815AP Wilno2454885D06
1815-1816AP Wilno2246176D07
1816-1817AP Wilno2087442D08
1817-1818AP Wilno2454804D09
1818-1819AP Wilno2087443D10
1819-1820AP Wilno2087445D11
1820-1821AP Wilno2087446D12
1821-1822AP Wilno2454884D13
1822-1823AP Wilno2454846D14
1823-1824AP Wilno2454848D15
1824-1825AP Wilno2454849D16
1825-1826AP Wilno2455220D17
1826-1827AP Wilno2454852D18
1827-1828AP Wilno2454854D19
1828-1829AP Wilno2454856D20
1829-1830AP Wilno2454859D21
1830-1831AP WilnoD22
1831-1832AP WilnoD23
1832-1833AP WilnoD24
1833-1834AP WilnoD25
1834-1835AP WilnoD26
1836AP WilnoD27
1837AP WilnoD28
1838AP WilnoD29
1839AP WilnoD30
1840AP WilnoD31
1841AP WilnoD32
1842AP WilnoD33
1843AP WilnoD34
1844AP WilnoD35
1845AP WilnoD36
1846AP WilnoD37
1847AP WilnoD38
1848AP WilnoD39
1849AP WilnoD40
1850AP WilnoD41
1851AP WilnoD42
1852AP Wilno2454794D43
1853AP Wilno2454795D44
1854AP Wilno2454796D45
1855AP Wilno2454796D46
1856-1857AP Wilno2454821D47
1858AP Wilno2454822D48
1859AP Wilno2454823D49
1860AP Wilno2454824D50
1861AP Wilno2155440D51
1862AP Wilno2031702D52
1863AP Wilno2031701D53
1864AP Wilno2246171D54
1865AP WilnoD55
1866AP WilnoD56

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Różanystok, dziś Krasnystok, Krasnostok, wś i uroczysko, pow. sokólski, w 2 okr. pol., gm. Kamionna, o 27 w. od Sokółki, 30 w. od Grodna, w pobliżu mka Dąbrowa, posiada cerkiew paraf., przerobioną po 1866 r. z kościoła katol. Par. prawosł., dekanatu (błahoczynia) sokólskiego, 1484 wiernych, Poprzednio znajdował się tu wspaniały kościół i klasztor ks. dominikanów, z cudownym obrazem N. M. P., wymalowanym w Grodnie w 1652 r. przez protestanta, na zamówienie Szczęsnego Tyszkiewicza, stolnika derpskiego. Obraz ten, pomieszczony pierwotnie w domu Tyszkiewicza w Krzywym Stoku, zasłynął cudami i w 1659 r. przeniesiony został do drewnianego kościoła, wzniesionego przez Szczęsnego i Eufrozynę Tyszkiewiczów, na folwarku Tabańszczyzna al. Krzywy Stok, od mnóstwa róż przezwanym Różanym Stokiem. Wkrótce potem Tyszkiewicz wywiózł obraz na Podlasie, pomimo to jednak dostał się w ręce Szwedów, który porzucili go w jakiejś wsi, zkąd dostał się na czas krótki do kościoła juchnowieckiego a w 1660 r. przeniesiony został napowrót do Różanego Stoku. W 1662 r. biskup wileński Jerzy Białłozor wyznaczył specyalną komisyę dla zbadania cudów jakie miały miejsce, poczem d. 21 listopada tegoż roku kanclerz dyecezyi wileńskiej Kazimierz Jan Wojsznarowicz dopełnił benedykcyi cudownego obrazu. Jednocześnie, za zezwoleniem biskupa, Tyszkiewicz sprowadził tu 12 dominikanów, wymurował dla nich niewielki klasztorek, istniejący jeszcze pod nazwą murowanki, i zapisał na kościół wś Stok z 29 dymami i folwarkiem. Gdy w następstwie tutejszy obraz Bogarodzicy zasłynął licznymi cudami i począł ściągać pątników z dalekich stron, kościół okazał się niedostatecznym, w skutek czego dominikanie w 1759 r. postanowili z własnych funduszów wznieść duży murowany kościół z odpowiednim klasztorem. Budowa kościoła ukończoną została w 1785 r. i w tymże roku konsekrowany przez biskupa Tomasza Ignacego Zieńkowicza, klasztoru zaś dopiero w 1794 r. W zamian wsi Stok, zabranej w 1797 r. przez rząd pruski, klasztor różanostocki otrzymał jednorazowo wynagrodzenie w wysokości 20,000 tal. i roczną płacę, wyrównywającą. dochodowi ze wsi. W 1842 r. zniesiono klasztor, kościół zaś zamieniono na parafialny dek. sokólskiego. Parafia tutejsza w 1859 r. miała do 3400 wiernych. Główne odpusty miały miejsce: na Zielone Świątki, w dzień św. Piotra i Pawła i N. M. P. Rożańcowej i ściągały po kilka tysięcy pobożnych z bliższych i dalszych okolic. Kościół miał kształt krzyża łacińskiego, zaokrąglonego od strony ołtarza i ozdobionego z frontu dwiema wieżami. W wielkim ołtarzu znajdował się cudowny obraz N. M. P., po obu stronach ołtarza portrety fundatorów Szczęsnego i Eufrozyny Tyszkiewiczów, zwłoki których spoczywały w grobach kościelnych. Ołtarzy bocznych było dwanaście. Konfesyonały, ambona i ławki były zrobione z drzewa dębowego. Posiadał on niezwykłych rozmiarów organy o 36 tonach, roboty Mikołaja Jansona. Bliższe szczegóły o założeniu kościoła i o cudownym obrazie zamieszcza dziełko: „Cudowny Obraz Bogarodzicy w Różanymstoku“ (1-sze wydanie 1677, 2-gie 1762, 3cie Wilno 1857 r.). O 400 sażeni od kościoła, przy drodze do Grodna, znajdują się ślady nasypu ziemnego z wałem i głębokimi rowami, pochodzącego podług podania z czasów wojen szwedzkich. J. Krz.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.