Kościół w Kuźnicy

Kuźnica

Access via Geneo search engine:

  • Births: 1808-1811, 1813-1840, 1842-1864, 1889-1901, 1906-1918 (updated: 8 June 2020)
  • Marriages: 1764-1806, 1808-1811, 1813-1864, 1882-1925 (updated: 2 June 2020)
  • Deaths: 1808-1811, 1813-1864, 1884-1910, 1917 (updated: 6 June 2020)

Access via direct link:

AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1889-1895AP Białystok4/528/0/-/10120
1895-1901AP Białystok4/528/0/-/12121
1901-1904AP Białystok4/528/0/-/13122
1904-1906AP Białystok4/528/0/-/14123
1906-1912AP Białystok4/528/0/-/18124
1912-1918AP Białystok125
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1764-1806AP Białystok4/528/0/-/1201
1811-1819AP Białystok4/528/0/-/2203
1820-1841AP Białystok4/528/0/-/3204
1835-1839AP Białystok4/528/0/-/4205
1842-1848AP Białystok4/528/0/-/5206
1882-1892AP Białystok4/528/0/-/9210
1892-1902AP Białystok4/528/0/-/15211
1902-1912AP Białystok4/528/0/-/19212
1912-1925AP Białystok213
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1821-1841AP Białystok4/528/0/-/7405
1884-1896AP Białystok4/528/0/-/16415
1897-1902AP Białystok4/528/0/-/17416
1903-1910AP Białystok4/528/0/-/20417
1910-1917AP Białystok418
1917-1925AP Białystok419
1925-1936AP Białystok420
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1808-1809AP Wilno2246173D01
1809-1810AP Wilno2246174D02
1810-1811AP WilnoD03
1811-1813missing book
1813-1814AP Wilno2246175D05
1814-1815AP Wilno2454885D06
1815-1816AP Wilno2246176D07
1816-1817AP Wilno2087442D08
1817-1818AP Wilno2454804D09
1818-1819AP Wilno2087443D10
1819-1820AP Wilno2087445D11
1820-1821AP Wilno2087446D12
1821-1822AP Wilno2454884D13
1822-1823AP Wilno2454846D14
1823-1824AP Wilno2454848D15
1824-1825AP Wilno2454849D16
1825-1826AP Wilno2455220D17
1826-1827AP Wilno2454852D18
1827-1828AP Wilno2454854D19
1828-1829AP Wilno2454856D20
1829-1830AP Wilno2454859D21
1830-1831AP WilnoD22
1831-1832AP WilnoD23
1832-1833AP WilnoD24
1833-1834AP WilnoD25
1834-1835AP WilnoD26
1836AP WilnoD27
1837AP WilnoD28
1838AP WilnoD29
1839AP WilnoD30
1840AP WilnoD31
1841AP WilnoD32
1842AP WilnoD33
1843AP WilnoD34
1844AP WilnoD35
1845AP WilnoD36
1846AP WilnoD37
1847AP WilnoD38
1848AP WilnoD39
1849AP WilnoD40
1850AP WilnoD41
1851AP WilnoD42
1852AP Wilno2454794D43
1853AP Wilno2454795D44
1854AP Wilno2454796D45
1855AP Wilno2454796D46
1856-1857AP Wilno2454821D47
1858AP Wilno2454822D48
1859AP Wilno2454823D49
1860AP Wilno2454824D50
1861AP Wilno2155440D51
1862AP Wilno2031702D52
1863AP Wilno2031701D53
1864AP Wilno2246171D54
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1875-1881AP Białystok4/528/0/-/6501Ankiety przedślubne
1842-1848AP Białystok4/528/0/-/8502Księga pogrzebów
1864AP Wilno503Spis parafian
1909504Spis parafian

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Kuźnica, mko, pow. sokólski, nad Łosośną, gm. Kruhlany, w pięknem położeniu, o 22 w. od Grodna, o 216 od Warszawy, o 15 od Sokółki, 560 dz. miesz., 55 cerk., 65 kośc. Par. praw. dek. (błagoczynia) sokólskiego, 1029 dusz. Dawniej był tu klasztor bazylianów, założony przez możny dom Maciutów, którzy klasztorowi nadali i dobra K., rezerwując w nadaniu, że, w razie upadku klasztoru, dobra wrócą do rodziny. To nie nastąpiło, włościanom dobra K. rozdano. Na miejscu klasztoru stoi dziś cerkiew prawosławna. Drugi kościół katol. założony przez Zygmunta I w 1545, wzniesiony był z drzewa modrzewiowego. R. 1860 miejscowy proboszcz ks. Pisanko wymurował tu przy spółudziale parafian piękny kościół; parafia ma dusz 4200. Jest też tu lit. dr. żel. petersb.-warsz., na przestrzeni Bia­ły­s­tok — Wilno, miedzy Sokółką a Grodnem, o 24 w. od Grodna. Domów 191, mk. 1083 t. j. 445 katol., 438 izr., 38 prawosł. Zarząd polic. (stan) dla 4-ch gmin wiejskich i zarząd gm. kruglańskiej. Cerkiew, 3 dm. modl. Handel bardzo nieznaczny: 10 sklepów. W okolicy poławiają się pstrągi. Otrzymała K. prawo miejskie od królowej Bony 1546 r.; r. 1588 zaliczała się do dóbr stołowych królewskich. Klucz. kuźnicki, ekon. grodzieńskiej czynił w 1680 r. 2339 złp. 29 gr. W XVIII w. była w posiadaniu Tyzenhauza. 1796—1808 koronne miasto pruskie. Por. Grodno (II, 831).
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.