Kościół w Janówce

Janówka

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1602-1712, 1810-1914 (updated: 2 November 2020)
  • Marriages: 1646-1711, 1811-1936 (updated: 20 November 2019)
  • Deaths: 1811-1933 (updated: 27 November 2019)
  • Spis zmarłych na zarazę: 1710 (updated: 13 December 2020)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1602-1618AD Łomża63/680/0/1379949234101
1619-1645AD Łomża63/680/0/1380949234102
1646-1680AD Łomża63/680/0/1381949234103
1681-1691AD Łomża63/680/0/1382949234104
1691-1702AD Łomża63/680/0/1383949234105
1702-1711AD Łomża63/680/0/1384949234106
1810AD Łomża63/680/0/1385957250110
1810AD Łomża63/680/0/1386957250111Duplicate
1811-1812AD Łomża63/680/0/1388957250112
1812-1813AD Łomża63/680/0/1389957250113
1813-1814AD Łomża63/680/0/1390957250114
1814-1815AD Łomża63/680/0/1391957250115
1815-1816Parish63/680/0/213957250116
1816-1817AD Łomża63/680/0/1392957250117
1817AD Łomża63/680/0/1393957250118
1818AD Łomża63/680/0/1394957250119
1819AD Łomża63/680/0/1395957250120
1820AD Łomża63/680/0/1396957250121
1821AD Łomża63/680/0/1397957250122
1822AD Łomża63/680/0/1398957250123
1823AD Łomża63/680/0/1399957250124
1824AD Łomża957249125
1825AD Łomża63/680/0/1402957249126
1810-1814AD Łomża63/680/0/1387957250127
1815-1823AD Łomża957249128
1823-1832AD Łomża63/680/0/1400957249129
1833-1838Parish130
1839-1844Parish131
1845-1853Parish132
1854-1859Parish133
1860-1866Parish134
CS4571867-1872Parish63/680/0/214939872, 1191277135
1868-1871Parish136
CS4581872-1876Parish1191277137
CS4591877-1882Parish1191278138
1882-1888Parish139
1889Parish140
599/01890-1893AP Suwałki63/599/0/1/1141
599/01894-1899AP Suwałki63/599/0/1/3142
599/01900-1906AP Suwałki63/599/0/1/6143
1906-1913AP Suwałki63/599/0/1/8144
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1646-1711AD Łomża63/680/0/1403949235201
1811-1825AD Łomża63/680/0/1404949235205
1811-1812AD Łomża63/680/0/1405949235206
1812-1813AD Łomża63/680/0/1406949235207
1813-1814AD Łomża63/680/0/1407949235208
1814-1815AD Łomża63/680/0/1408949235209
1815-1816AD Łomża63/680/0/1409949235210
1816-1817AD Łomża949235211
1817AD Łomża63/680/0/1411949235212
1818AD Łomża63/680/0/1412949235213
1819AD Łomża63/680/0/1413949235214
1820AD Łomża63/680/0/1414949235215
1821AD Łomża63/680/0/1415949235216
1822AD Łomża63/680/0/1416949235217
1823AD Łomża63/680/0/1417949235218
1824AD Łomża63/680/0/1418949235219
1825AD Łomża63/680/0/1419949235220
1826-1831AD Łomża63/680/0/1420949235221
1832-1840Parish222
1841-1850Parish223
1851-1863Parish224
1863-1872Parish225
CS4601868-1873Parish1191278226
CS4611874-1882Parish1191278227
1882-1890Parish228
599/01890-1896AP Suwałki63/599/0/1/4229
1897-1915AP Suwałki63/599/0/1/7230
1916-1927AP Suwałki63/599/0/1/10231
1928-1936AP Suwałki63/599/0/1/13232
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1811-1825AD Łomża63/680/0/1421949236401
1811-1812AD Łomża63/680/0/1422949236402
1812-1813AD Łomża63/680/0/1423949236403
1813-1814AD Łomża63/680/0/1424949236404
1814-1815AD Łomża63/680/0/1425949236405
1815-1816AD Łomża63/680/0/1426949236406
1816-1817AD Łomża63/680/0/1427949236407
1817AD Łomża63/680/0/1428949236408
1818AD Łomża63/680/0/1429949236409
1819AD Łomża63/680/0/1430949236410
1820AD Łomża63/680/0/1431949236411
1821AD Łomża63/680/0/1432949236412
1822AD Łomża63/680/0/1433949237413
1823AD Łomża63/680/0/1434949237414
1824AD Łomża63/680/0/1435949237415
1825AD Łomża63/680/0/1436949237416
1826-1831AD Łomża63/680/0/1437949237417
1832-1842AD Łomża63/680/0/1438949237418
1843-1850Parish419
1851-1856Parish420
1856-1870Parish421
CS4621868-1871Parish1191278422
CS4631872-1878Parish1191278423
CS4641879-1885Parish1191279424
1886-1889Parish1191279425
599/01890-1895AP Suwałki63/599/0/1/2426
599/01896-1906AP Suwałki63/599/0/1/5427
599/01907-1918AP Suwałki63/599/0/1/9428
599/01918-1924AP Suwałki63/599/0/1/11429
599/01924-1933AP Suwałki63/599/0/1/12430

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Janówka, wś, pow. augustowski, gm. Dowspuda. W XVI w. z Dowspudą należały do Wołowiczów, z których Filianna, córka Iwana, marsz. litew., wychodząc za Wawrzyńca Rudominę, wniosła dobra te jako posagowe w dom Rudominów Dusiackich. Owa Filianna albo Felicyanna, zamężna Rudominowa, wyszła powtórnie za mąż za Franciszka Nikodema Kossakowskiego, ststę łomżyńskiego, ostrowskiego etc. (S. Kossakowski, „Monografie“ str. 153). Ona to w J. fundowala kościół r. 1620, który brat jej Eustachy Wołłowicz, biskup wileński, roku 1621 konsekrował („Ordo Divini Dioecesii Sejnensis 1885 p. 16). Syn jej z pierwszego małżeństwa Stanisław Rudomina Dusiacki, starościc horbopolski na nowo go uposażył. Akt ten wydany w Wilnie r. 1623, pomnożył fundusz świątyni przez nadanie nowych gruntów, robocizn i ordynaryi, oraz erygowanie szpitala dla 6 starców. Z czasem jako wiano Anny Marcybelli Rudominianki, przeszła do Stefana Paca, podkancl. litew. (J. Wolff „Pacowie“ 150—218), a wchodząc w skład dóbr Dowspudzkich, przeszła z nimi na własność skarbu r. 1835. Kościół tutejszy, p. w. Zwiastowania N. M. P. jest drewniany. Na probostwie przechował się kominek, rzeźbiony z białego marmuru, pochodzący z pałacu w Dowspudzie. M. R. Wit.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.