Dąbrowa

Access via Geneo search engine:
  • Births: 1808-1811, 1837-1848 (updated: 19 March 2020)
  • Marriages: 1808-1811, 1837-1848 (updated: 19 March 2020)
  • Deaths: 1808-1811, 1837-1848 (updated: 19 March 2020)
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1808-1809AP Wilno2246173D01
1809-1810AP Wilno2246174D02
1810-1811AP WilnoD03
1811-1813AP WilnoD04
1813-1814AP Wilno2246175D05
1814-1815AP Wilno2454885D06
1815-1816AP Wilno2246176D07
1816-1817AP Wilno2087442D08
1817-1818AP Wilno2454804D09
1818-1819AP Wilno2087443D10
1819-1820AP Wilno2087445D11
1820-1821AP Wilno2087446D12
1821-1822AP Wilno2454884D13
1822-1823AP Wilno2454846D14
1823-1824AP Wilno2454848D15
1824-1825AP Wilno2454849D16
1825-1826AP Wilno2455220D17
1826-1827AP Wilno2454852D18
1827-1828AP Wilno2454854D19
1828-1829AP Wilno2454856D20
1829-1830AP Wilno2454859D21
1830-1831AP WilnoD22
1831-1832AP WilnoD23
1832-1833AP WilnoD24
1833-1834AP WilnoD25
1834-1835AP WilnoD26
1836AP WilnoD27
1837AP WilnoD28
1838AP WilnoD29
1839AP WilnoD30
1840AP WilnoD31
1841AP WilnoD32
1842AP WilnoD33
1843AP WilnoD34
1844AP WilnoD35
1845AP WilnoD36
1846AP WilnoD37
1847AP WilnoD38
1848AP WilnoD39
1849AP WilnoD40
1850AP WilnoD41
1851AP WilnoD42
1852AP Wilno2454794D43
1853AP Wilno2454795D44
1854AP Wilno2454796D45
1855AP Wilno2454796D46
1856-1857AP Wilno2454821D47
1858AP Wilno2454822D48
1859AP Wilno2454823D49
1860AP Wilno2454824D50
1861AP Wilno2155440D51
1862AP Wilno2031702D52
1863AP Wilno2031701D53
1864AP Wilno2246171D54

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Dąbrowa, m. nadetatowe, pow. sokólski, o 32 w. od Sokółki, domów 207, mk. 1438 t. j. 685 męż., 753 kob.; według wyznań 1132 izr., 264 kat., 29 mahom., 13 prawosł. (1880). Paraf. kościół katolicki Opatrzności Boskiej, z drzewa 1595 wzniesiony. Parafia katol. dekanatu sokólskiego: dusz 9431. Kaplica w Kamiennej.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.