Jan Sidor.

Jan Sidor

In the pictures Jan Sidor, son of Franciszek and Antonina née Dąbrowska. He was born on May 27, 1903 in the village of Rudniki in the Koniecbór commune, in the Raczki parish. A resident of Raczki of the Dowspuda commune, Augustów poviat. Farmer and clerk. Married with Stanisława née Siemion from Raczki (daughter of Paweł and Franciszka née Bartoszewicz, married on February 5, 1929), one child - daughter Zofia (born in 1929). He graduated 5 classes of primary school.

Podczas okupacji niemieckiej żołnierz organizacji Korpusu Ziemi Suwalskiej, a następnie Armii Krajowej. Drugi zastępca Komendanta Suwalsko- Augustowskiego Obwodu Zrzeszenia WiN. Pseudonim “Guzik” i “Zagłoba”. W dniu 3 września 1945 roku awansowany na do stopnia plutonowego. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

Łącznikami Jana Sidora byli: Feliks Borys, pseudonim “Gruby”, urodzony w Nieszkach masarz z Raczek. Władysław Feller (od 1963 roku Renowicki), szewc z Raczek. Kazimierz Frydrych pseudonim “Kamień”, urodzony w Prusce Małej, po wojnie mieszkaniec wsi Krzyżewo, rolnik. Bronisław Gawrylczyk, pseudonim “Lisek”, “Lot”, urodzony w Raczkach rolnik. Jan Mojżesz, pseudonim “Grad”, rolnik z Ludwinowa, po wojnie mieszkaniec wsi Wilkasy. Kazimierz Złotnik, rolnik ze wsi Wierciochy.

Sidor ujawnił się w Suwałkach w dniu 25 kwietnia 1947 roku. Po ujawnieniu pracował między innymi przy budowie mostu drogowego w Raczkach i jako prezes Spółdzielni Rolniczej “Jedność” w Raczkach. Był inwigilowany i prześladowany przez PUBP. Ukrywał się od sierpnia 1949 roku. W październiku 1949 nawiązał kontakt z partyzantami Jana Sadowskiego, pseudonim “Blady”,”Komar” i Piotra Burdyna, ps. “Edward”, “Kabel”,”Mroźny”, “Poręba”, lecz nie przebywał z nimi, a ukrywał się w towarzystwie Jana Gizelbacha ps. “Wierszuł”. W dniu 21 listopada 1949 roku razem z Gizelbachem przebywali w gospodarstwie Jana Szczeciny we wsi Lipowo w gminie Koniecbór, a na nocleg przenieśli się do stojącej po sąsiedzku opuszczonej stodoły Józefy Jasionowskiej. Na skutek doniesienia nieznanego informatora UB ps. “Bolesław” ze wsi Podwysokie, zostali otoczeni przez grupę operacyjną KBW- UB. Jak wynika z raportu, “Guzik” popełnił samobójstwo, zaś “Wierszuł” poddał się. Jan Sidor pochowany jest na cmentarzu w Suwałkach.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.