Bojownicy kapłani

Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915

Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych.

Dotyczą księży:

  • ks. Michał Bludziński z parafii Krasnybór
  • ks. Kazimierz Żukowski z parafii Sztabin
  • ks. Szymon Błażanis z parafii Sztabin
  • ks. Jan Falkowski z parafii Jaminy
  • ks. Jakub Rółkowski z parafii Sztabin
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.