Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów, Krasnopol, Suwałki – nowe indeksy

W ostatnim czasie do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy wiele nowych rekordów z trzech wymienionych w tytule wpisu parafii: Bargłowa, Krasnopola i Suwałk.

Z Bargłowa to indeksy zgonów z lat 1928-1936. To najnowsza dostępna księga zgonów z tej parafii. Prawie 1100 metryk zindeksowała Violetta Kornet.

Z Krasnopola dodaliśmy indeksy z dwóch ksiąg duplikatów zawierających urodzenia (317 metryk) , śluby (72 metryki) i zgony (158 metryk) z lat 1829-1830. Indeksowała Wiola Ostrowska.

Z Suwałk księga-duplikat zgonów z 1935 roku. Ponad 370 wpisów zindeksował Daniel Paczkowski.

Wszystkim indeksującym dziękujemy za potężną pracę!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bakałarzewo – indeksy ślubów z lat 1808-1812

Do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodaliśmy nieco ponad 100 indeksów ślubów z parafii Bakałarzewo z lat 1808-1812. Są to śluby cywilne spisywane według reguł narzucanych przez Kodeks Napoleona i do 1825  roku obejmowały wszystkie wyznania. Mamy tu więc śluby katolików, ewangelików i osób wyznania mojżeszowego. Dodatkowo wśród katolików osobno numerowano akty dla szlachty, mieszczan i chłopów. Spisujący akty z jednej strony zaniedbywał podawanie podstawowych informacji o młodych, np. ich miejsce zamieszkania, albo nazwisko rodowe matki. Z drugiej szczegółowo rozpisywał się o świadkach precyzyjnie podając ich relację rodzinną w stosunku do pana młodego lub pani młodej, albo dokładnie podawał daty zgonów rodziców. Szczegółowo analizując te nowe metryki, mimo zaledwie 4,5 roku zindeksowanych ślubów, można wyciągać daleko idące wnioski co do bocznych gałęzi drzewa rodowego państwa młodych.

Tymi indeksami zainaugurowaliśmy indeksację parafii Bakałarzewo. Jest wiele do zrobienia, a jak wiele można sprawdzić zawsze w tej tabeli. Czekamy na chętnych do pomocy!

Cztery księgi ślubów zindeksował Michał Sienkiewicz. Dziękujemy!

 
Opublikowano 1 komentarz

Rajgród – spis parafian z 1838 roku

Dzisiaj udostępniamy indeksy z księgi będącej spisem parafian z parafii Rajgród z 1838 roku. Znakomita większość indeksów pochodzi z tego właśnie roku, jedynie kilka ostatnich kart to szczątkowe wpisy z 1887 roku. Łącznie to ponad 5100 rekordów.

Podobnie jak w przypadku spisu parafian bargłowskich z 1828 roku, tutaj również zapisy uporządkowane są miejscowościami, a następnie domostwami. Dalej wypisani są wszyscy chrześcijańscy mieszkańcy danego domu (w tym ewangelicy), z podaniem zajęcia głowy domu, a dla pozostałych domowników relacji w stosunku do osoby głównej. Dla większości osób podany jest także wiek oraz informacja o przyjmowaniu Komunii Świętej.

Tyle teoria. Nawet pobieżna analiza pokazuje, że oryginalne wpisy z 1838 roku były uzupełniane w latach późniejszych. Wskazuje na to inny charakter pisma i mocniej zaczerniony atrament. Część tych uzupełnień znalazła się w kolumnie “Uwagi”, a część była wpisywana pomiędzy oryginalne wiersze. Te uzupełnienia dotyczyły głównie zgonu osoby, powodu nieobecności lub przeprowadzki do innej wioski, dopisywano też nowych domowników. Ponieważ nie ma pewności, kiedy dopiski zostały wykonane, do prezentowanych indeksów należy podchodzić z dużą dozą ostrożności. Wydaje się, że dopiero weryfikacja spójności prezentowanych danych z metrykami mogłaby dać pełny obraz mieszkańców parafii Bargłów w 1838 roku. Taki zakres pracy wykracza jednak poza zakres standardowej indeksacji i weryfikacji prowadzonej przez Jamiński Zespół Indeksacyjny.

Spis można znaleźć na stronie parafii Rajgród. Całą księgę zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnopol – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z 1827 roku

Kościół w Krasnopolu

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z 1827 roku z parafii Krasnopol. Pochodzą one z księgi duplikatu. W tamtym czasie proboszczem parafii, a jednocześnie dziekanem sejneńskim był ks. Stanisław Gutowski. Nie przykładał on zbyt wielkiej wagi do dokładności swoich zapisów, które były wyjątkowo nieczytelne, a także obarczone oczywistymi pomyłkami. Często ta sama osoba w jednej metryce zapisana była z różnymi imionami, innym razem nazwisko było zapisane na dwa sposoby. Do indeksów pochodzących z okresu urzędowania ks. Gutowskiego należy podchodzić więc z pewną dozą ostrożności.

Co ciekawego w metrykach? Żeni się Jan Boraczewski, syn Jana Bartłomieja Boraczewskiego, geometry rządowego, a wśród świadków pojawia się szlachcic Wincenty Wichert z Radziuszek. Umiera Lucyna, córka szlachetnego Adama Filipkowskiego. Rodzą się też dzieci zubożałym szlachcicom, gospodarzącym na swojej ziemi: Kotkiewiczowi, Kossakowskiemu i Jadkowskiemu.

Księgę zindeksował Tomasz Gaździński. Dziękujemy! Łącznie do bazy danych dodaliśmy 147U+25M+59Z = 231 indeksów.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – spis parafian z 1828 roku

Dzisiaj przekazujemy Wam nietypowe indeksy. Nietypowe ponieważ nie znajdziecie ich w wyszukiwarce lecz w postaci tabeli bezpośrednio na stronie parafii Bargłów. Jest to spis mieszkańców tej parafii z 1828 roku ograniczony do wyznań chrześcijańskich. Informacje tam podane zawierają nazwę miejscowości, numer domostwa oraz listują wszystkich domowników, włącznie ze służbą i parobkami. Przy każdej osobie podany jest wiek, relacja w stosunku do głowy domu oraz informacja, czy osoba przyjęła sakramenty święte (komunię).

Analizując dane globalnie otrzymujemy niezwykle interesujący przekrój społeczeństwa tego regionu. Na podstawie ilości służby (lub jej braku) możemy stwierdzić, którym gospodarzom lepiej się wiodło, a którzy byli biedni. Możemy poznać mieszkańców przytułku oraz funkcjonujących podówczas dworów Netta, Bargłówka, Pruska, Tajenko (na zdjęciu powyżej) oraz Wólka. Znajdziemy tam wiele osób, których nie sposób odszukać w metrykach, nawet pośród świadków czy chrzestnych. Jednym słowem niezwykle ciekawy materiał sięgający w naszą przeszłość niemal 200 lat!

Ponad 4700 mieszkańców parafii Bargłów wypisała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy urodzeń z lat 1820-1821

Ten post jest kierowany przede wszystkim do osób pochodzących z parafii Jeleniewo, ale oczywiście każdy może znaleźć tu coś ciekawego. Do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodaliśmy bowiem 620 nowych indeksów urodzeń z dwóch ksiąg obejmujących lata 1820 i 1821.

Ponieważ są to akta cywilne w tych indeksach znajdziemy kilkanaście osobno numerowanych metryk żydowskich i również osobno numerowanych – szlacheckich. W jeleniewskiej plebanii (urzędnikiem stanu cywilnego był wówczas proboszcz, najpierw ks. Antoni Bajkowski, potem ks. Stanisław Strzałkowski) stawia się między innymi Wielmożny Konstanty Kolanrski, kapitan Wojsk Polskich i Wielmożny Stanisław Jabłoński, geometra Królestwa Polskiego. Analizując z kolei zgłaszających dowiemy się jeszcze więcej o szlachcie zamieszkującej parafię Jeleniewo, a nawet Suwałki. Poznamy też, kto był wikarym w Jeleniewie. Prócz tego znajdziemy informacje o licznych rolnikach i rzemieślnikach zgłaszających urodzenie swoich dzieci lub świadczących przy zgłaszaniu dzieci sąsiadów. Zapraszamy do lektury!

Obie księgi indeksował Wiktor Maciejowski. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – indeksy zgonów z lat 1862-1868

Jak sygnalizuje zdjęcie wiodące, kolejna aktualizacja bazy danych wyszukiwarki Geneo dotyczy parafii Bargłów. Od pewnego czasu można wyszukiwać osoby w zgonach w latach 1862-1868, ale tylko w zakresie podstawowym. Teraz okres ten jest kompletnie uzupełniony o daty wpisu, daty zgonu, miejsca urodzenia zmarłych oraz o dane zgłaszających. Ponadto wcześniejsze wpisy zostały zweryfikowane i można stwierdzić, że poprawki są momentami istotne. Warto więc ponownie zajrzeć do tego okresu w genealogicznej historii parafii Bargłów.

Księgę uzupełniała i weryfikowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy chrztów z lat 1681-1691

Cofamy się coraz głębiej w genealogiczną przeszłość regionu. Jedną z lepiej udokumentowanych metrykaliami parafią jest Janówka. Dziś w wyszukiwarce Geneo publikujemy ponad 660 indeksów chrztów z lat 1681-1691. W tym czasie proboszczem parafii janowickiej był ks. Jan Franciszek Sucharzewski i to on spisał większość metryk. W krótkich okresach nieobecności metryki spisywali ojcowie dominikanie z Krasnegoboru.

Księga bardzo ciekawa. O ewolucji nazwisk XVII wiecznych chłopów pisaliśmy już w poprzednim wpisie na ten temat. Jeśli chodzi o zasięg geograficzny wpisów, to prócz wsi leżących na obszarze współczesnej parafii Janówka, na plebanię przybywali mieszkańcy przygranicznych regionów Prus oraz zachodnich rubieży parafii Augustowskiej (wsie Żarnowo, Biernatki, Turówka i sam Augustów). Prócz tego w księdze znajdziemy mieszkańców osad rudników i smolarzy. Niektóre z tych osad rozwinęły się przetrwały do dziś, choć ich charakter zmienił się, inne zupełnie zniknęły z map. Są to:

Ruda Szczebra (najstarsza wzmianka z 1682 roku):

Piec smolny Długie (zapis z 1683 roku):

Babiniec (z 1683 roku):

Ruda Bryzgiel (chrzest Mikołaja Bryzgielczyka z 1683 roku):

Ruda Płociczno (wzmianka z 1687 roku):

Warto też zwrócić uwagę na ciekawe osoby pojawiające się w metrykach. Z najstarszego wpisu dotyczącego mieszkańców Raczek z 1683 roku dowiadujemy się, że chrzestnymi dziecięcia byli szlachetny Hieronim Franciszek Żebrowski, służący wielmożnego Jerzego Mosalskiego, Starosty Augustowskiego oraz Dorota Skowrońska, z Raczek.

W kilku metrykach jako chrzestny zapisany jest szlachetny Szymon Kurowicz, Instygator (Prokurator) Wielkiego Księstwa Litewskiego, który zasłynął skuteczną mową oskarżycielską w procesie Kazimierza Łyszczyńskiego, za napisanie traktatu De non existentia Dei (O nieistnieniu Boga). Skuteczną na tyle, że Łyszczyńskiego skazano na karę śmierci przez ścięcie.

Możemy też poznać mieszkańców Dworu Dowspuda, gdzie podstarostą był Fabian Sebastian Zaborski, a później Stanisław Chrapkowski. Zachęcamy do samodzielnego wyszukania mieszkańców Dworu Mazurki i innych interesujących postaci zamieszkujących teren parafii Janówka za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego.

Księgę z łaciny z pomocą wielu osób zindeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Studzieniczna – indeksy ślubów z lat 1899-1914

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy ślubów z parafii Studzieniczna z lat 1899-1914. Wśród niemal 400 wpisów, które wszystkie podpisał ks. proboszcz Konstanty Pieczkajtys, znajdziemy m. in. trzy odpisy ślubów zawartych w USA wpisanych w dwóch kolumnach na karty księgi – w lewej kolumnie po rosyjsku, w prawej – po łacinie. Trudno orzec jaki był cel tego typu wpisów, bo w innych parafiach w tym samym okresie z tego typu wpisami nie spotkaliśmy się. Znajdziemy też takie wpisy, gdzie oboje nowożeńcy zamieszkiwali poza parafią Studzieniczna. Ślub odbywał się w Studzienicznej za zgodą proboszcza właściwego dla miejsca zamieszkania panny młodej, prawdopodobnie ze względu na sanktuaryjny charakter tego miejsca. Poza tym w nowych indeksach znajdziemy osoby przybywające ze wszystkich stron, choć najwięcej z ościennych parafii: augustowskiej, krasnoborskiej, sztabińskiej, wigierskiej, szczeberskiej i bargłowskiej.

Księgę z języka rosyjskiego indeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy chrztów z lat 1691-1702

Coraz mocniej zagłębiamy się w genealogiczną historię regionu. W wyszukiwarce Geneo opublikowaliśmy właśnie około 650 indeksów chrztów z parafii Janówka z lat 1691-1702. Dla genealogów zawartość tej księgi ma ograniczone znaczenie, gdyż istnieje ogromna, niemal 100-letnia luka w zapisach metrykalnych w parafii Janówka. Ciężko więc będzie powiązać zidentyfikowanych przodków żyjących w XIX wieku z osobami pojawiającymi się w nowo-dodanym materiale. Oczywiście przy odrobinie szczęścia i dodatkowych informacjach nie jest to wykluczone.

Znajdziemy tu również nieliczne zapiski dotyczące osób z zachodnich rubieży parafii Augustów, sąsiedniej parafii Raczki oraz przygranicznych regionów Prus Wschodnich. Poznamy imiona i nazwiska osób zamieszkujących dwory: Dowspuda, Mazurki i Grabowo. Warto również zwrócić uwagę na zaginione już formy nazwisk (np. Borzymczyk a nie Borzym, Zajczyk a nie Zajko, Arasimczyk a nie Arasim), a także na nazwiska, które w księgach 19-wiecznych już się nie pojawiły (np. Pierożek, Wyrwik, Dołgiła). Kolejnym utrudnieniem dla genealogów jest brak nazwisk panieńskich matek. Zachęcamy również do zapoznania się z pojawiającymi się dość często informacjami o szlachcie zamieszkującej region.

Wszystkie dzieci chrzcił ks. Jan Franciszek Sucharzewski. 50 lat po spisaniu ostatniej metryki w 1702 roku, ks. Leonowicz, ówczesny proboszcz janowiecki podsumował zawartość księgi, którą zamieszczamy jako zdjęcie wiodące.

Z języka łacińskiego księgę zindeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy!