Opublikowano:

Krasnopol – indeksy ślubów z lat 1809-1812

Zakończywszy sprawy formalne i porządkowe po naszym VII zjeździe, wracamy do naszej codziennej działalności, czyli indeksacji i weryfikacji. Dzisiaj dodajemy indeksy ślubów i zapowiedzi z parafii Krasnopol z czterech ksiąg stanu cywilnego obejmujących lata 1809-1812.

Księgi indeksował Tomasz Gaździński. Dziękujemy!

Dostęp do indeksów jest możliwy poprzez naszą wyszukiwarkę Geneo.

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy zgonów z lat 1868-1871

Po niemal miesięcznej przerwie powracamy dziś do publikacji indeksów z parafii Janówka. Do wyszukiwarki dodajemy indeksy zgonów z pierwszej rosyjskojęzycznej księgi z tej parafii obejmującej lata 1868-1871.

Niemal 500 wpisów zindeksowała Alicja Felkner. Dziękujemy!

Dostęp do nowych indeksów jest możliwy poprzez wyszukiwarkę Geneo.

 
Opublikowano:

Lustracja miasta Augustowa i wsi przyległych z 1565 roku

Dziś prezentujemy chyba najstarszy indeks nazwisk mieszkańców okolic Augustowa. Indeks powstał na podstawie nie poświadczonej kopi z aktów podskarbińskich, protokółu lustracji z roku 1565, miasta Augustowa i przyległych 5 wójtostw: Mięckiego z wsiami Mięta (dzisiejsza Netta i Brzozówka, Tajeńskiego z wsiami Tajno, Bargłówka, Woźnawieś i Orzechówka, Bargłowskiego z wsiami Bargłowo (Bargłów) i Konieczki, Rutkowskiego z wsiami Rutki i Jeziorki oraz Dręstwieńskiego z wsiami Dręstwo (Dreństwo), Szelistówka (Solistówka), Krosiowo (Kroszewo) i Barscze (Barszcze). Kopia wykonana w 1683 roku, dla Stanisława Antoniego Szczuki, założyciela Szczuczyna, a dotycząca nadania mu starostwa augustowskiego, przez króla Jana III Sobieskiego, chociaż starostą augustowskim, nigdy nie został. Była to rewizja dóbr królewskich, tzw. królewszczyzn, zwanych również starostwami, przeprowadzona w 1565 roku, na polecenie ówczesnego Starosty Knyszyńskiego, Piotra Chwalczewskiego. Rewizje, inaczej zwane lustracjami, od łacińskiego słowa „lustratio”, czyli przegląd, kontrola, wykonywane były w trzech egzemplarzach. Jeden trafiał do Metryki Koronnej, drugi do Archiwum Skarbu Koronnego, a trzeci pozostawał u zarządcy dóbr, które lustrowano. Lustracje dóbr królewskich przeprowadzane były dla celów podatkowych przez trzyosobowe komisje sejmowe. Pierwsze lustracje królewszczyzn powstały w 1564 roku, ostatnie w roku 1789. Skany z oryginałów, znajdujących się w AGAD, a pochodzących z Archiwum Potockich w Radzyniu, udostępnił Jay Orbik.

Jay Orbik również przygotował prezentowany spis, który dostępny jest na stronie parafii Augustów.

 
Opublikowano:

Krasnybór – indeksy zgonów z lat 1864-1867 po weryfikacji

Tak jak już wielokrotnie informowaliśmy indeksy z parafii, którymi zajmowaliśmy się najwcześniej nie zostały przez nikogo zweryfikowane. Było nas mało, a doświadczenie mieliśmy niewielkie. Stąd w tych pierwszych indeksach może pojawiać się sporo błędów, a nawet pewnych danych może brakować, bo i format indeksacji był skromniejszy. Naszą przygodę z indeksacją zaczynaliśmy od parafii Jaminy. Tę mamy już całą zweryfikowaną, poprawioną i uzupełnioną – tak trzeba było zrobić, mimo stojących przed nami kolejnych wyzwań, bo przygotowywaliśmy książki do druku. Teraz w podobny sposób zajmiemy się indeksami z parafii Krasnybór. Będziemy to robić powoli, ale wcześniej czy później zweryfikujemy całość. Na początek uzupełniliśmy i poprawiliśmy indeksy zgonów z Krasnegoboru z lat 1864-1867. Warto przejrzeć ten okres raz jeszcze, bo zmiany są momentami bardzo istotne, włącznie ze zmianą płci zmarłego! Weryfikacja każdego zasobu jest niezbędna!

Lata 1864-1867 weryfikowała Wiola Oastrowska. Dziękujemy!

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki Geneo!

 
Opublikowano:

Jaminy – indeksy zgonów z lat 1930-1937

Nazwa Jamiński Zespół Indeksacyjny zobowiązuje! Dlatego dziś po raz kolejny uzupełniamy indeksy zgonów z parafii Jaminy z lat 1930-1937. W ten sposób kompletujemy zestaw danych, jaki chcemy umieścić w ostatnim, 3 tomie monografii o parafii Jaminy. Liczba indeksów zgonów, które tam umieścimy będzie wynosić niemal 8000! Ale to nie wszystko. Uchylimy nieco rąbka tajemnicy informując, że uzupełnimy indeksy urodzeń z tomu 1 oraz ślubów z tomu 2. Ale to ciągle nie wszystko. Dodamy również kilka list indeksów niemetrykalnych. Zapowiada się więc dość opasły tom, który ukaże się za kilka miesięcy.

Zdjęcia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztabinie wykonywał Ryszard Korąkiewicz, indeksował Zbyszek Mierzejewski, a weryfikował Daniel Paczkowski. Dziękujemy!

Nasi Sympatycy, którzy biegle posługują się wyszukiwarką Geneo, nie muszą czekać na papierowe wydanie. Mogą odnaleźć przodka już teraz. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1810-1814

Dodając nowe indeksy nie zawsze zwiększamy zakres lat, ale zawsze zwiększamy ilość dostępnych informacji. Tak też jest tym razem. Za lata 1810-1814 mieliśmy już zindeksowane księgi urodzeń stanu cywilnego z Janówki. Teraz dodajemy indeksy z ksiąg kościelnych z tego samego okresu. Teoria mówi, że powinny być one niemal identyczne – te same daty, ci sami ludzie. I na pierwszy rzut oka rzeczywiście tak jest.

https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/0a31bfd8-24ae-4c77-b426-0f07bf87eaab.pngKsięgi cywilne zawierają nieco inny, bogatszy zestaw informacji. Podają między innymi wiek rodziców i szczegółowe dane dotyczące zgłaszających. Księgi kościelne zaś wskazują nam rodziców chrzestnych oraz z reguły księdza udzielającego sakramentu chrztu. Ale są też inne zasadnicze różnice. W księgach cywilnych znajdziemy zgłoszenia urodzeń innych wyznań, których w księgach kościelnych próżno szukać. Z kolei w świeżo zindeksowanej księdze znajdziemy liczne chrzty z miejscowości leżących na terenie Prus Wschodnich, np. Prawdziski, Ginie. Osoby te rejestrowały swoje dzieci w miejscowych urzędach, ale chrzciły na terenie nieodległego kościoła na terenie Polski. Ponadto w wielu przypadkach nazwiska rodziców różnią się pomiędzy księgami. Rozstrzygnięcie, które z nich jest prawidłowe pozostawiamy Wam. Szczególnej uwadze polecamy Wam końcówkę roku 1814 kiedy to w księgach cywilnych nie wiedzieć czemu liczba zarejestrowanych dzieci gwałtowne spada, np. w październiku zarejestrowano tylko dwoje dzieci, przy 50 zapisach w całym roku. Średnia z lat poprzednich wynosiła 85 dzieci rocznie. Zapisy z księgi kościelnej podpowiadają natomiast, że w całym 1814 roku ochrzczono 119 osób (w tym jedną osobę dorosłą). Warto więc zajrzeć do księgi kościelnej, również ze względu na dopiski, które skrzętnie staraliśmy się zebrać.

W ciekawy sposób numerowano metryki. Numerację zapisywano w czterech kolumnach i osobno numerowano różne rodzaje chrztów:

chłopcy z prawowitych małżeństw
dziewczynki z prawowitych małżeństw
chłopcy z nieprawego łoża
dziewczynki z nieprawego łoża

My do liczb w poszczególnych kolumnach dodaliśmy odpowiednio litery a, b c i d. Patrząc więc na końcówkę księgi od razu łatwo sprawdzić ile było zarejestrowanych urodzeń każdego rodzaju. Nic bardziej mylnego! Te sposób zapisu okazał się zbyt trudny dla ówczesnych skrybów. Wielokrotnie powtarzano lub omijano kolejne liczby, a raz zapisującemu piątka pomyliła się z trójką na miejscu dziesiątek i w ten sposób z numeracji uciekło 20 metryk. Na szczęście excel pozwala w sposób szybki i bezbłędny wykonać takie obliczenia. W latach 1810-1814 urodziło się 228 chłopców i 246 dziewczynek. Dodatkowo mamy chrzest jednej osoby dorosłej.

Księgę indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Zapraszamy do wyszukiwarki Geneo, aby wyszukać swoich przodków i krewnych.

 
Opublikowano:

Studzieniczna – indeksy urodzeń z lat 1851-1857

Ostatnio niemal codziennie zasilamy wyszukiwarkę nowymi indeksami. Również i dziś dodajemy indeksy z księgi urodzeń z lat 1851-1857 z parafii Studzieniczna. Księga zachowała się w bardzo dobrym stanie i zawiera ponad 500 metryk.

Indeksowały Aneta Chilmon i Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki Geneo w celu wyszukiwania i przeglądania nowych rekordów.

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy zgonów z lat 1896-1906

Dzisiaj do bazy danych wyszukiwarki dodaliśmy kolejną solidną porcję indeksów. Pochodzą one z parafii Janówka z księgi zgonów z lat 1896-1906. To aż 11 lat i ponad tysiąc indeksów. Księga była prowadzona dość starannie i zachowała się w bardzo dobrym stanie. Jedynym mankamentem są niekompletne miejsca urodzenia zmarłych, które zaczynają pojawiać się dopiero pod koniec zapisów. A te dane ujawniają nam pochodzenie osób, często wiekowych i często z ościennych parafii. Księga znajduje się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a jej skany można znaleźć w serwisie szukajwarchiwach.pl.

Księgę z rosyjskiego indeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

Przejdźcie do wyszukiwarki Geneo, aby zobaczyć co u nas nowego. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Szczebra – indeksy ślubów z lat 1826-1831

Mimo weekendu mocno naciskamy na pedały i dodajemy kolejne indeksy (ale tylko nocą, gdyż szkoda pięknej pogody). Tym razem to indeksy ślubów z parafii Szczebra z lat 1826-1831. Zawsze cieszy nas dodawanie indeksów z parafii, której księgi uległy całkowitemu lub niemal całkowitemu zniszczeniu. Spośród parafii, które indeksujemy właśnie ze Szczebry i z Raczek ocalały jedynie nieliczne duplikaty ksiąg rozproszone po różnych archiwach. Oryginał księgi ślubów z lat 1826-1831 znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży. Zindeksowane zapisy ze Szczebry są o tyle cenne, gdyż zawierają dość licznie występujące dane o osobach z parafii ościennych, między innymi właśnie z przetrzebionych metrykalnie Raczek.

Księgę indeksowała Grażyna Feltynowska, a uzupełniał i weryfikował Michał Bądziul. Dziękujemy!

Wyszukiwarka GENEO umożliwia przeglądanie indeksów. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Studzieniczna – indeksy zgonów z lat 1878-1889

Dzisiaj informujemy o dużej aktualizacji indeksów zgonów z parafii Studzieniczna z lat 1878-1889. To 12 lat i niemal 1000 metryk. Księgi zgonów z tej parafii są o tyle istotne, że zachowały się w komplecie, natomiast w księgach urodzeń i ślubów są luki.

Wszystkie metryki podpisał ks. Ekstowicz i zapisy są dobrze czytelne. Jednak w różnych miejscach księgi, a czasem w jednej metryce, te same osoby mają inny zapis nazwiska. Również indeksy roczne tworzone były w sposób niedbały, gdyż czasami zapisywano inaczej nawet imię zmarłego, a czasami zmieniano płeć osoby, np. w metryce Feliksa Waluś, a w indeksie Feliks Waluś. To kolejny przykład, że indeksacja z indeksów rocznych obarczona jest dużym ryzykiem błędu.

Księgę z języka rosyjskiego indeksował Michał Bądziul. Dziękujemy!

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki, w bazie której znajdują się nowe indeksy.