Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – urodzenia z lat 1864-1868

Naszą wyszukiwarkę zasiliła właśnie potężna porcja niemal 1500 indeksów urodzeń z Augustowa z lat 1864-1868. Dzięki szczegółowej indeksacji materiał ten jest niesłychanie interesujący, nie tylko dla genealogów, ale i dla historyków. Mieszkańcy Augustowa, jako miasta powiatowego, parali się rozlicznymi zajęciami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania tego organizmu społecznego. Prócz włościan i mieszczan, znajdziemy tu rzemieślników (stolarzy, cukierników, cieśli), lekarzy, policjantów, żołnierzy, urzędników poczty i kanału augustowskiego, inżynierów,  mniej lub bardziej możnych pracowników Magistratu i Urzędu Powiatowego. Warto wymienić niektóre stanowiska tych ostatnich:

 • archiwista Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • budowniczy Powiatu Augustowskiego
 • inżynier Powiatu Augustowskiego
 • kontroler kasy Powiatu Augustowskiego
 • pisarz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • poborca kasy Powiatu Augustowskiego
 • pomocnik Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • rachmistrz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • sekretarz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • woźny skarbowy Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego

Osoby te wymienione są tutaj z imienia i nazwiska, można poznać ich rodziny, wiek, a że były to osoby dobrze wykształcone, pod aktami widnieją ich własnoręczne podpisy. Jednym słowem kopalnia informacji o ludziach zamieszkujących w tamtych czasach Augustów i okolice, relacjach pomiędzy nimi, o strukturach urzędów, a nawet o jednostkach wojskowych obecnych w pobliskich garnizonach. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Do informacji można dotrzeć za pomocą naszej wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jaminy – śluby z roku 1936

Nazwa Jamiński Zespół Indeksacyjny zobowiązuje. Tak zwykle zaczynamy posty informujące o nowych indeksach z najbliższej naszemu sercu parafii. Nie inaczej jest tym razem. Do wyszukiwarki właśnie dodaliśmy indeksy ślubów z Jamin z 1936 roku dopełniając księgę obejmującą lata 1930-1936.

Rocznik indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Nowe indeksy można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnopol – indeksy z księgi urodzeń 1809-1810

Dzisiaj z naszą aktualizacją indeksów przesuwamy się na północ, do parafii Krasnopol. Dodajemy indeksy z księgi urodzeń 1809-1810. Indeksów nie jest dużo, ale pokazują przekrój społeczny miasteczka Krasnopol i okolicznych wiosek. Mamy więc tutaj, pośród licznych metryk urodzenia dzieci stanu chłopskiego, trzy metryki żydowskie i trzy metryki szlacheckie. Rodzi się także dziecko w rodzinie przybysza ze wschodu, rosyjskiego burłaka, czyli pracownika transportu wodnego, którego zadaniem było przeciąganie statków i łodzi za pomocą liny lub wioseł. Skany kart tej księgi wykonane z mikrofilmów znajdują się na stronach szukajwarchiwum.pl. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksował Tomasz Gaździński. Dziękujemy!

Indeksy z parafii Krasnopol można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – śluby z lat 1890-1908

Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy niemal tysiąc indeksów ślubów z Augustowa z lat 1890-1908. Indeksy nie są pełne – poza podstawowymi informacjami (imiona i nazwiska młodych i ich rodziców, stan cywilny oraz w większości przypadków miejscowości zamieszkania młodych) brakuje wielu danych. Wyszukiwarkę zasililiśmy uproszczonymi indeksami w formacie geneteki. Wymagają więc weryfikacji i uzupełnienia do rozszerzonego formatu JZI.

Zindeksowane są księgi:

 • śluby 1890-1899 – oryginały znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a skany tutaj
 • śluby 1899-1908 – oryginały znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a skany tutaj

Księgi z języka rosyjskiego indeksowała Anna Croizet. Dziękujemy!

Dostęp do danych jest możliwy poprzez wyszukiwarkę Geneo. Zapraszamy do lektury!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Łabno – indeksy parafii prawosławnej z roku 1914

Rok 1914 był niezwykle burzliwy. Wybuch I Wojny Światowej i toczone od początku działań wojennych bitwy na terenach Puszczy Augustowskiej i dalej na wschód aż do Niemna odcisnęły swoje piętno również na metrykach z tego obszaru. Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy metryki urodzeń, ślubów i zgonów z parafii Łabno, która do 1917 roku była parafią prawosławną. Jeszcze wcześniej do 1875 roku była z kolei parafią unicką, ale metryk z tego okresu nie posiadamy żadnych.

Na pierwszy rzut oka indeksy z księgi stanu cywilnego parafii prawosławnej wyglądają bardzo podobnie jak z parafii rzymsko-katolickich tego samego okresu. Jest jednak jedna zasadnicza różnica, gdyż urzędnik-kapłan stosował patronimiki (otczestwa), czyli części imienia, pochodząca od imienia ojca. Wspaniała gratka dla genealogów, bo w jednym zapisie poznajemy imiona trzech pokoleń! Ale dla nas trudność, w jaki sposób zapisywać te imiona w rubrykach do tego nieprzystosowanych.

Kolejny problem wiązał się z zapisem imion i nazwisk przedstawicieli ludności miejscowej w języku rosyjskim, które musieliśmy spolszczać, aby przywrócić im oryginalne brzmienie. A materiału porównawczego nie jest zbyt wiele. I jeszcze kłopot z nazwami geograficznymi wsi i miasteczek leżących głęboko w Rosji.

Bardzo ciekawy jest kontekst historyczny. Łabno leży na zachód od Grodna i obszary tej parafii stanowiły pierwszą linię obrony grodzieńskiej twierdzy. Stąd znaczna ilość ludności napływowej z centralnej Rosji, nie tylko wojskowych, ale i osób cywilnych towarzyszących wojsku. Spotykamy je w bardzo wielu metrykach. Do ciekawszych metryk należą akty zgonu dwóch artylerzystów, Rosjan, którzy zmarli z powodu… nadużycia alkoholu. I ostatnia ciekawostka – w parafii prawosławnej istotnie większa była ilość osób piśmiennych niż w podobnym okresie w okolicznych parafiach rzymsko-katolickich.

Księgę-duplikat z 1914 roku zindeksowała Alicja Felkner. Dziękujemy!

Indeksy dostępne są poprzez naszą wyszukiwarkę GENEO. Zapraszamy do lektury!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – indeksy ślubów i zapowiedzi z lat 1814-1815

Wczorajszym popołudniem dodaliśmy do wyszukiwarki ponad 70 indeksów ślubów i zapowiedzi z Augustowa z lat 1814-1815. Wprawdzie wcześniej już dodaliśmy księgę kościelną obejmującą cały ten zakres, ale były one dość ubogie w informacje. W tej księdze cywilnej zaś mamy właściwie komplet informacji o rodzicach młodych, szczegółowe informacje o statusie społecznym młodych i świadkach. Ponadto w księgach kościelnych nie ma zapowiedzi związków małżeńskich zawartych w innych parafiach, nie wspominając o ślubach osób wyznania ewangelickiego i mojżeszowego. Ba! Znajdziemy tu nawet informacje o rozwodzie cywilnym  i sposobie jego przeprowadzenia. Jednym słowem niezwykle ciekawy materiał, do którego lektury zachęcamy. Skany można znaleźć na stronie szukajwarchiwach.pl.

Księgę zindeksował Wiktor Maciejowski. Dziękujemy!

Zawartość zndeksowanego materiału można przeglądać przy użyciu naszej wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jaminy – Księga Szkaplerza Karmelitańskiego

Nazwa Jamiński Zespół Indeksacyjny zobowiązuje. Po raz kolejny więc wracamy do parafii Jaminy i publikujemy indeksy z Księgi Szkaplerza Karmelitańskiego. Obejmuje ona lata 1932-1957, ale ze względu na ochronę danych osób potencjalnie żyjących ilość publikowanych danych jest ograniczona. Księga ta to prosty spis zawierający datę imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania. Być może część z Was odnajdzie tu swoich przodków lub krewnych i w ten sposób dowie się, od kiedy należeli oni do rodziny szkaplerznej.

Na przełomie XII i XIII wieku na zboczach góry Karmel w Palestynie powstała wspólnota pustelników, którzy na znak szczególnej więzi z Matką Bożą nazwali siebie Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Słowo szkaplerz pochodzi od łacińskiego scapulae, czyli ramiona i o oznacza szatę kształtem przypominającą ornat rzymski, złożoną z dwóch sięgających do stóp płatów sukna z wycięciem na głowę, z których jeden opada na piersi, a drugi na plecy. Taką szatę noszą bracia zakonu karmelitów. Jednak i osoby świeckie miały prawo do noszenia szkaplerza w formie dwóch prostokątnych wycinków brązowego sukna wełnianego połączonych dwoma tasiemkami. Wymiary płatków mogą być dowolne. Jest on niejako zminimalizowanym habitem. Zwykle na obu płatkach jest umieszczony wizerunek lub symbol Pana Jezusa, i Matki Bożej Szkaplerznej.

Księgę zindeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy!

Spis można znaleźć na stronach parafii Jaminy. Zapraszamy do lektury!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy zgonów z lat 1826-1831

Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy 339 rekordów zgonów z parafii Janówka z lat 1826-1831. Wiele oznaczonych tutaj osób datą urodzenia sięga pierwszej połowy XVIII wieku, a absolutną rekordzistką jest wdowa Balbina Czyżewska, która zmarła w wieku 101 lat.

Osób umierających w bardzo podeszłym wieku jest więcej. Tym bardziej zachęcamy do lektury i przeszukiwania indeksów.

Księgę indeksowała Renata Rapczyńska. Dziękujemy!

Indeksy zgonów z Janówki można przeglądać korzystając z wyszukiwarki GENEO.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Lipsk – spis mieszkańców z roku 1680

Na podstawie Rewizji Generalnej Ekonomii Grodzieńskiej przygotowaliśmy spis mieszkańców miasta Lipsk z 1680 roku. Ilość informacji jest raczej skromna, ale jest to jeden z najstarszych dokumentów z nazwiskami ludzi zamieszkujących to miasto.

W spisie występuje  sporo imion pochodzenia wschodniosłowiańskiego. Utrzymaliśmy oryginalną pisownię imion, bez ich uwspółcześniania. Zainteresowanych odsyłamy do artykułu Marii Biolik pt. „Formy wschodniosłowiańskie imion męskich używane w dobrach ofiarowanych zakonowi kamedułów wigierskich w 1668 roku„.

Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z tego dokumentu? Otóż, że Lipsk miał następujące przywileje: „Jarmarków przy tym mają cztery, pierwszy na dzień trzech królów, drugi na dzień S. Wojciecha, trzeci na dzień SS Apostołów Piotra i Pawła, czwarty na dzień S. Szymona Judy. A co tydzień targ na dzień czwartkowy.” Dowiadujemy się też jak wyglądało centrum miasteczka: „Ten jest cale niezabudowany, tylko jedna chałupa w Rynku stojąca, wszystkie place insze puste niezabudowane.” Więcej na ten temat znajdzie się w przygotowywanej przez Jamiński Zespół Indeksacyjny monografii historyczno-genealogicznej na temat parafii Lipsk.

Spis zindeksowała Sabina Filipkowska. Dziękujemy!

Listę można znaleźć na stronach parafii Lipsk. Zapraszamy do lektury!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – śluby z lat 1882-1889

W XIX wieku Bargłów był bardzo dużą parafią obejmując swoim zasięgiem kilkadziesiąt wiosek. Liczność parafian widać w ilości rekordów metrykalnych z tamtego okresu. I tak dodając dziś indeksy ślubów z lat 1882-1889 dochodzimy do ponad 90 wpisów w jednym roku. Dzięki naszej szczegółowej indeksacji znajdziemy tam całą masę żołnierzy, tych czynnych i odesłanych do rezerwy, pracowników Kanału Augustowskiego, urzędników augustowskiego magistratu. Uzyskamy ciekawy obraz regionu i lokalnej historii. Zapraszamy do lektury!

Księgę z rosyjskiego indeksowała Anna Croizet, a weryfikowali Barbara Muzyk, Magdalena Wróbel i Krzysztof Zięcina.

Indeksy zgonów z Bargłowa z lat 1882-1889 można przeszukać korzystając z wyszukiwarki Geneo.