Słownik terminologii “pogrzebowej” łac.-pol.

Język łaciński Skrót Język polski
A morte – po śmierci
ad aquilonem – po stronie północnej
ad meridiem – na południu (miejsce pochowania na cmentarzu)
ad septetronem – na północy (miejsce pochowania na cmentarzu)
ad volwas – przy bramie (miejsce pochowania na cmentarzu)
abiit – zmarły
abitus est – zmarł
abita est – zmarła
aevum – wieczność
Aspersit Asp. – pokropił (najuboższy rodzaj ceremonii pogrzebowej)
aquilo (odm. aquilonis, aquilonem) – północ
Aquilonia(e) – północ
atheus – bezbożnik
beate memoriae – świętej pamięci, nieżyjący,zmarły
cimeterium – cmentarz
cippus – słup, nagrobek
ca(e)meterio – cmentarzu
co(-a)emeterio crio, coem – cmentarzu
Coemeterio Communi – cmentarzu powszechnym
coemeterium – cmentarz
conditorium – trumna, grobowiec
confessus – wyspowiadany
contumulo – pochować,nakryć mogiłą
corpus – ciało, ale i zwłoki
crucem – krzyżem
decessit – zmarł(a)
defleo – opłakać
defleo, ere, flevi, fluxi – opłakuję
defuit – odszedł (w sensie zmarł)
defunctae – zmarłej
defunctam def – zmarłej
defuncti – zmarłego
defunctum – zmarłym
defunctus – zmarły
defunctusa – zmarła
delamentor – opłakiwać
demortuam – zmarłą
denatus – zmarły
denatus est – zmarł
denicalis – odnoszacy się do zmarłych, np. ferie d. – dni zaduszne
derelicta – pozostała, pozostawiona (błędnie jako wdowa)
derelicti Vidui Uxor – pozostałego wdowca żona
derelictis – pozostawiła
derelinquens – pozostawiwszy
dexteram partem – po prawej stronie (miejsce pochowania na cmentarzu)
egressus – egressus animae e corpore – wyjście duszy z ciała
epigonus – pogrobowiec
excedens – przekraczający
extrema – ostatnim
extrema unctio – ostatnie namaszczenie
extrema(-ã) unctione – ostatniego namaszczenia
Finivit vitam – zakończył życie
fodi – zakopać, pochować
gratis – darmo
grossos gr – groszy
humatio – pochówek
in extremi agere – dogorywać
in extremis – na łożu śmierci
in sepulchro – w grobie
inanimata – nieżywa
inhumatus – nie pochowany, nie pogrzebany
insepultus – nie pogrzebany
intumulatus – nie pogrzebany
Libri autem Defunctorum sic sonant – księgi zaś zmarłych tak brzmią
maritus derelictae – mąż pozostałej
Memorabilis – godny pamięci
migratum – przesiedleńca (w sensie: z ziemskiego padołu na wyżyny niebieskie)
moritur – zmarł
mortem – śmierci
mortis – zmarły
mortui – zmarłego
mortuonata – nieżywo narodzona (dziewczynka)
mortuonatus – nieżywo narodzony (chłopiec)
mortuorum – zmarłych
mort(u)us – zmarły
munita – opatrzona
munitus(a) – namaszczony(-a), opatrzony
non vivens – nie żyjący
Non provisus propter mortem repentinam – Nie opatrzony z powodu nagłej śmierci
nosocomium, nosocomia – szpital dla ubogich, przytułek
obdormitus est – zasnął (zmarł)
oberunt – zmarli
obiit dawn. obijt – zmarł(a, o), odszedł
obiit in Domino obiit in Dno z kreską – zmarł(a, o) w Panu
obitus – zmarł(a)
olim ol. – niegdy, niegdyś żyjąca(-y) (tj. zmarła(-y))
orbator – ten który osieroca
ossarium – kostnica, urna na kości lub popiół
periit – zmarł
peritus – zmarły
peritus est – zmarł
piae memoriae p. m. – świętej pamięci
pie defunctae pd. – pobożnie zmarłych czyli świętej pamięci
pie defuncti pd. – pobożnie zmarłych czyli świętej pamięci
post defunctam p. def., pdf – po zmarłej
post pie defunctum ppd. – po Śp.
posthumus – pośmiertny czy pogrobowiec ?
posthumi – pogrobowczynią
proles femini sexus mortua nata – dziecko płci żeńskiej urodzone martwe
proles masuculini sexus mortuus natus – dziecko płci męskiej urodzone martwe
Prov. SS. Sacramentis – opatrzony Najświętszymi Sakramentami
provisus – zmarły opatrzony ostatnim sakrament
provisus – zmarły opatrzony sakramentami
puella morta – nieżywa dziewczynka
puer mortus – nieżywy chłopczyk
refectus – posilony, pokrzepiony
relicta – wdowa
relictae – pozostałej (tj. wdowy)
reliquit – zostawił
requiescat in pace, R.l.P. – niech spoczywa w pokoju
roboratus – pokrzepiony
Sacramentis – Sakramentami
Sacramentis munita – Sakramentami opatrzona
Saepelivi – pochowałem
Sanctam Eucharistiam S. Eucharistiam – Św. Eucharystię
Sanctis Sacramentis provisus S. Sacram prov. – Świętymi Sakramentami opatrzony
SS. Sacramentis provisus SS. Stis prov. – Najświętszymi Sakramentami opatrzony
SanctiSimis Sacramentis munitus SSmis Sacramentis munitus – Najświętszymi Sakramentami opatrzony
Sanctissimo Viatico Smo Viatico, Ssmo Viatico – Najświętszym (czy Świętym?) Wiatykiem
sepelivi – pogrzebać, pochować
sepelivit sepl – pochował
sepulcrum – pogrzebać/pochować czy grób ?
sepulta – pogrzebana, pochowana
sepultura sepul – pogrzeb, pogrzebu
sepultus sepul – pogrzebany, pochowany
sine liberis – bezdzietny
squlatoris – żałoba
tantum confessus – tylko wyspowiadany (czyli zszedł po otrzymaniu rozgrzeszenia, ale przed przyjęciem Wiatyku)
tectum – pogrzebać
transitus est – umarł
tumulatus – pochowany
tumulo – pogrzebać, pochować
tumulus – grób, kurhan, mogiła, grobowiec
unctio extrema – ostatnie namaszczenie
unctione – namaszczeniem
Unde patet Curato, personam defunctam esse eandem, sicuti ipsi relatum – od kogo ksiądz otrzymał informację o zgonie, np. od krewnego zmarłego: na podstawie świadectwa matki zmarłej