Słownik pokrewieństwa łac.-pol.

Oznaczenia:
(o) – litera dodawana do wyrazu
(-o) – litera wymieniana w wyrazie

Język łaciński Skrót Język polski
A natura. – przyrodzony
abaa – praprababka
abamita – siostra pradziadka, prapradziadka
abava – praprababka
abavia – prababka, praprababka
abavunculus – brat (pra)prababki
abavus – prapradziad, przodek
abmatertera – siostra (pra)prababki
abnepos – praprawnuk
abneptis – praprawnuczka
abpairuus – brat (pra)pradziadka
abpatruus – brat pradziadka
affinis – powinowaty, czasami szwagier (mąż siostry)
affinitas – powinowactwo przez małżeństwo
agnatus – krewny po mieczu (przez osoby męskie)
amita – stryjenka
amitta – ciotka (siostra ojca, często siostra matki)
amitta magna – siostra dziadka lub babki
amitta major – siostra pradziadka lub prababki
amitta maxima – siostra prapradziadka lub praprababki
amittalis frater – brat cioteczny (syn siostry ojca lub matki)
amittalis soror – siostra cioteczna (córka siostry ojca lub matki)
atavia – prapraprababka
atavus – praprapradziad
atavus – prapradziad, przodek
av(i)a – babka
avuncularis frater – brat wujeczny (syn brata matki)
avuncularis soror – siostra wujeczna (córka brata matki)
avunculus – wuj (brat matki, rodzony lub stryjeczny)
avunculus magnus – brat babki
avunculus major – brat prababki
avus – dziadek, przodek
cognatus – krewny po kądzieli (przez osoby żeńskie)
cognatus frater – brat przyrodni (z innego ojca)
coniunctio – połączenie, pokrewieństwo
consanguinei proximiores – krewni bliżsi
consanguinei remoti – krewni dalsi
consanguineus – krewny, bratni
consanguinitas – krewni
consobrina – siostrzenica (córka siostry) ale czasem bratanica (córka brata)
consobrinus – siostrzeniec (syn siostry) ale czasem bratanek (syn brata)
consocer – teść
consororini – zrodzeni z dwóch sióstr
filia f, fl., fil., fla – córka
filiam – córkę
filias – córki (bliźnięta, biernik)
filiaster – bratanek
filiastra – bratanica
filij – synowie
filios – synów (bliźnięta, biernik)
filium, filis fili – syna, synem
filius f, fl., fil. – syn
filius naturalis – syn naturalny (syn nieślubny)
filius olim – nieżyjący oboje rodzice
filius quondam – nieżyjący ojciec
filios – synów
frater – brat (zarówno rodzony jak i stryjeczny, a czasem i dalszy krewny po mieczu)
fratria – bratowa (żona brata)
fratris – brata
fratres sororii – bracia siostrzani
gener – zięć (mąż córki)
genetrix – matka
genitor – ojciec
genitores – rodzice
germanus – rodzony (brat), w zasadzie z obojga wspólnych rodziców; zdarza się jednak, że tylko z wspólnego ojca)
glos – bratowa (żona brata) czasami szwagierka (siostra męża)
incrementum – przybytek, potomek
infans Inf. – dziecko
infantem infant – dziecko, dziecięciem
infantes inftes – dziecięta, dzieci
infantis – dziecku
inventus – znajda, podrzutek (dziecko)
levir – brat męża (szwagier)
liberi – dzieci
maiores – krewni wstępni dalszego stopnia, prarodzice
marita – żona
maritum – męża
maritus – mąż
mater – matka
mater antiqua – babka, babcia
matertera – ciotka (siostra matki)
matertera magna – siostra babki
matertera major – siostra prababki
Matre M.e – matki
matrina – matka chrzestna
matruelis – kuzyn (syn siostry matki)
natus – syn
nepos – wnuk, ale i bratanek (dziecko brata, rzadziej siostry)
neptis – wnuczka, ale i bratanica (dziecko brata, rzadziej siostry)
nothus – dziecko nieślubne
noverca – macocha
novercus – ojczym
nurus (błędnie-nurua) – synowa
orphanus – sierota (bez ojca)
ortus – syn
pallex – konkubina
parens – rodzice, przodkowie
parentes – rodzice, rodziców
parentibus legitimis – rodziców prawnych
parentum – rodziców
pater Pr – ojciec
pater adoptivus – ojciec adopcyjny (często teść)
pater antiquus – dziadek
pater naturalis – ojciec naturalny czyli ojciec biologiczny
Patre P.e. – ojca
patrem naturalem – ojcem naturalnym czyli ojcem biologicznym
patrua – stryjenka (krewna)
patruelis – stryjeczny (krewny)
patruelis frater – brat stryjeczny (syn stryja)
patruelis germana soror – siostra rodzono-stryjeczna (córka rodzonego stryja)
patruelis germanus frater – brat rodzono-stryjeczny (syn rodzonego stryja)
patruelis soror – siostra stryjeczna (córka stryja)
patrui – stryja
patruus – stryj (krewny ze strony ojca)
patruus germanus – stryj rodzony (brat ojca)
patruus magnus – brat dziadka
patruus major – brat pradziadka
porocreator – rodzic
posteri – potomkowie
posthumus – pogrobowiec
privigna – pasierbica, (przysposobiona córka współmałżonka)
privi(g)nus – pasierb (przysposobiony syn współmałżonka)
proamita – siostra pradziadka
proavia – prababka
proavunculus – brat prababki
proavus – pradziad , przodek
progener – mąż wnuczki
progenetrix – protoplastka (matka rodu)
progenies – pochodzenie, ród
progenitor – protoplasta (ojciec rodu)
prognatus – urodzony
proles – potomstwo, dzieci
promatertera – siostra prababki
pronepos – prawnuk
proneptis – prawnuczka
pronurus – żona wnuka
propago – potomek, dziecko
propatruus – brat pradziadka
propinquus – krewny
prosapia – pokrewieństwo, krewni
prosocer – dziad męża lub żony
prosocrus – babka męża lub żony
provisor puerorum – opiekun dzieci
puella – dziewczynka
puer – chłopiec
puerum – chłopca
pueri – dzieci
pupilla – sierota bez matki (dziewczyna)
pupillus – sierota bez matki (chłopak)
pusio – chłopczyk
radix – pochodzenie, ród
semenis – potomek
sobrinus – cioteczny, stryjeczny
socer – teść, czasami szwagier
socrus – teściowa
soror – siostra
sororarius – szwagier (mąż siostry)
sororina – siostrzenica (córka siostry)
sororinus – siostrzeniec (syn siostry)
sororius – mąż siostry
spurius – bękart, bastard; zrodzony z nieznanego ojca
suboles – potomstwo, latorośl
suos – swoich
susceptor – ojciec chrzestny
susceptrix – matka chrzestna
uterina – siostra przyrodnia (z innego ojca)
uterinus – brat przyrodni (z innego ojca)
uxor ux – żona
uxor gratuita – konkubina
uxoratus – żonaty
uxore(m) – żony
uxore sua – żony swojej
uxoris – żony
viri – małżonek, mąż
vi(t)ricus – ojczym